Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Celem strony jest dostarczenie narzędzi do nauki języka niemieckiego w domu. Strona posiada translator niemiecko - polski / polsko - niemiecki oraz obszerną bazę darmowych kursów języka niemieckiego (w przygotowaniu).
Przypadki Rzeczownika - Odmiana Mocna w Języku Niemieckim
Przypadki Rzeczowników - Odmiana Mieszana w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mieszanej. Do odmiany mieszanej należy niewielka liczba rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego.

Przypadki Rzeczowników - Odmiana słaba

Jak już wspominaliśmy w kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników w języku niemieckim istnieją trzy typy odmiany: słaba, mocna i mieszna. W tym artykule skupimy się na odmianie słabej.

Deklinacja Rzeczowników przez Przypadki w Języku Niemieckim

W języku polskim istnieje siedem przypadków, przez które odmieniają się rzeczowniki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. W języku niemieckim jest ich mniej. Rzeczowniki odmieniają się tylko przez cztery przypadki, które odpowiadają pierwszym czterem przypadkom polskim.

Rzeczownik i jego rodzaje w Języku Niemieckim

Rzeczownik jest częścią mowy, która oznacza istotę żywą, przedmiot, zjawisko lub pojęcie. Rzeczownik w języku niemieckim odmienia się przez rodzaje, liczby oraz przypadki.

Uwaga! Warto zapamiętać, że wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim piszemy wielką litera.

Tworzenie Rzeczowników od Czasowników w Języku Niemieckim

Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłówków - tym razem skupimy się na tworzeniu rzeczowników od czasowników w języku niemieckim.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD CZASOWNIKÓW

Tworzenie Rzeczowników od Przymiotników i Przysłówków w Języku Niemieckim
Rzeczowniki złożone oznaczające osoby w Języku Niemieckim
Rodzajniki Określone w Języku Niemieckim
Rodzajniki Nieokreślone w Języku Niemieckim

W języku niemieckim przed rzeczownikami możemy znaleść rodzajniki, które określają nam rodzaj nastepującego po nich rzeczownika. Rodzajniki te mogą występować jako określone będź też nieokreślone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych. Rodzajniki nieokreślone w języku niemieckim:

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej