Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Przymiotniki - das Adjektiv - w Języku Niemieckim

Tematem tego artykuły są niemieckie Przymiotniki - das Adjektiv. Przymiotnik określa właściwości, cechy rzeczy i osób. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje oraz może być stopniowany. Przymiotnik może występować w zdaniu w podwójnej formie:

  • Nieodmiennej, jako orzecznik(po czasowniku „sein”).

Oto kilka przykładów zastosowań:

Meine Katze ist schwarz. (Mój kot jest czarny.)
Der Mantel ist neu. (Płaszcz jest nowy.)
  • Odmiennej, jako przydawka określająca rzeczownik, wówczas jest odmienny,

Oto kilka przykładów zastosowań:

Die schöne Katze. (Ten ładny kot.)
Der blaue Himmel. (Niebieskie niebo.)


Przydawka może występować z:

  • rodzajnikiem określonym
  • nieokreślonym przeczeniem ,,kein” (żaden)
  • zaimkiem dzierżawczym lub bez rodzajnika.

Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym:

Maskulinum (rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński)

Neutrum (rodzaj nijaki)

Plural (liczba mnoga)

Nominativ (mianownik)

der -e

die -e

das -e

die -en

Genitiv (dopełniacz)

des -en

der -en

des -en

der -en

Dativ (celownik)

dem -en

der -en

dem -en

den -en

Akkusativ (biernik)

den -en

die -e

das -e

die -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

Der alte Mann. (Ten stary mężczyzna.)
Die schöne Frau. (Ta ładna kobieta.)

Według powyższego schematu odmieniają się przymiotniki po rodzajniku określonym oraz:

  1. Po nastepujących zaimkach:  dieser (ten), jener (tamten), jeder (każdy), derselbe (ten sam), derjenige (ten), mancher (niektóry), solcher (taki), welcher (który)
  2. W liczbie mnogiej po: beide (obydwoje), alle (wszyscy), sämtliche (wszyscy)

Przyglądnijmy się teraz odmianie przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i porównajmy ją z odmianą po zaprezentowanej wcześniej odmianie po rodzajnikach określonych. Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym:

Maskulinum (rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński) 

Neutrum (rodzaj nijaki)

Plural (liczba mnoga)

Nominativ (mianownik)

ein -er

eine -e

ein -es

-e

Genitiv (dopełniacz)

eines -en

einer -en

eines -en

-er

Dativ (celownik)

einem -en

einer -en

einem -en

-en

Akkusativ (biernik)

einen -en

eine -e

ein -es

-e

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ein stummer Fisch. (Niema ryba)
Eine dicke Katze. (Gruby kot)

Uwaga! Rodzajnik nieokreslony nie informuje nas o dokładym rodzajniku rzeczownika, forma ,,ein” jest jednakowa dla rodzaju męskiego jak i nijakiego. Dlatego przymiotniki przybierają końcówki przypominające rodzajnik określony der (ten), die (ta), das (to):

Oto kilka przykładów zastosowań:

(der) Hund (pies) -Ein stummer Hund. (Niemy kot.)
(die) Frau (kobieta)- Eine dicke Frau. (Gruba kobieta.)

Końcówki te powtórzą się tam, gdzie mianownik równa się biernikowi, a więc w rodzaju żeńskim i nijakim. W pozostałych przypadkach, gdzie rodzajnik nieokreślony odmienia się, dodajemy końcówkę –en. W liczbie mnogiej ze względu na brak rodzajnika nieokreślonego przydawka przybiera końcówki takie, jak rodzajnik określony.

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika, otrzymują we wszystkich przypadkach końcówki rodzajnika określonego, z wyjątkiem dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego, w którym przymiotniki przybierają końcówkę –en. Przymiotników bez rodzajnika lub zaimka używane są bardzo rzadko.

Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika bez rodzajnika

l. pojedyncza

l. mnoga

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

 

Nominativ (mianownik)

 guter (dobry) Mann (mężczyzna)

 graue (szary) Katze (kot)

 Rotes (czerwone) Licht (światło)

 wilde (dzikie)Tiere (zwierzęta)

Genitiv (dopełniacz)

 guten Mannes

 grauer Katze

 roten Lichtes

 wilder Tiere

Dativ (celownik)

 gutem Mann

 grauer Katze

 rotem Licht

 wilden Tieren

Akkusativ (biernik)

 guten Mann

 graue Katze

 rotes Licht

 wilde TiereDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej