Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Strona Bierna - Das Passiv - Werde ... Past Partizip II w Języku Niemieckim

W tym samouczku przeanalizujemy "Stronę Bierną" - Das Passiv. Na początek warto sobie zrobić krótką powtórkę z języka polskiego i odpowiedzieć na pytanie czym jest strona bierna. W każdym języku istnieje tzw. strona czynna i strona bierna. Podstawowa konstrukcja zdania używana najczęściej w języku polskiej jest właśnie w stronie czynnej, oto przykład:

1) Tomek czyta książkę.
2) Mama myje Franka.

W zdaniach w stronie czynnej koncentrujemy się przedewszystkim na czynności wykonywanej przez podmiot to jest: Tomku, Mamie, oraz czytaniu i myciu. Natomiast w stronie biernej szyk zdania jest odwrócony, dotychczasowy podmiot (Tomek, Mama) przestają mieć dla nas znaczenie na pierwsze miejsce w zdaniu wędruje dotychczasowe dopełnienie stając sie aktualnym podmiotem. Interesuje nas: książka i Franek oraz czynności jakim te rzeczy są poddawane. Efektem tego w stronie biernej powyższe zdania przyjmuja następującą postać:

1) Książka jest czytana (przez Tomka).
2) Franek jest myty (przez mamę).

Fragmenty zdań w nawiasach są opcjonalne. Zauważ, że czasowniki przeszły następującą transformację: czyta -> jest czytana, myje -> jest myty. Otrzymaliśmy więc konstrukcje być + imiesłów bierny!

Należy przyznać, iż strona bierna w języku polskim nie jest stosowana w praktyce nazbyt często. W języku niemieckim podobnie zresztą jak w angielskim stronę bierną używamy znacznie częściej. Dobrze, przejdźmy więc do rzeczy i konkretów związanych z niemiecką stroną bierną.

Passiv składa się podobnie jak polska strona bierna, z dwóch części: czasownika ,, werden” (stać się)odmienionego w odpowiedniej formie oraz imiesłowu biernego Partizip II, występującego na końcu zdania. Poniżej bardziej przejżyście schemat konstrukcji zdania w stronie biernej:

Passiv = werden (stać się) + Partizip II

Oto kilka przykładów zastosowań:

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Ich lese das Buch. (Czytam książkę.)
Passiv: (Präsens): Das Buch wird von mir gelesen. (Książka jest przeze mnie czytana)
Aktiv: Max füttert den Hund. (Max karmi psa.)
Passiv: (Präsens): Der Hund wird von Max gefüttert. (Pies został przez Maxa nakarmiony)

Tabelka przedstawia odmianę czasownika pomocniczego w stronie biernej ,,werden“ (stać się)

 

werden (stawać się)

ich (ja)

werde

du (ty)

wirst

er/sie/es (on, ona,ono)

wird

wir (my)

werden

ihr (wy)

werdet

Sie (państwo, pani)

werden

Stronę bierną tworzą przede wszystkim czasowniki przechodnie, takie które posiadają dopełnienie w bierniku. Przy przekształcaniu zdania na stronę bierną dopełnienie staje się podmiotem, podlega działaniu, biernik zmienia się w mianownik. Podmiot oznaczający osobę staje się dopełnieniem z przyimkiem ,,von”- po ,,von” stawiamy celownik, lub jeśli oznacza rzecz, z przyimkiem ,,durch” – po ,,durch” stawiamy biernik.

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Meine Freundin probiert den neuen Hut an.
(Moja koleżanka przymierzała nowy kapelusz.)
Passiv: Der neue Hut wird von meiner Freundin anprobiert.
(Nowy kapelusz został przez moją koleżankę przymierzony.)

Uwaga! Jeżeli podmiot występujący w zdaniu nie jest nam znany i zostaje wyrażony zaimkiem ,,man” możemy taką konstrukcje również wyrazić stroną bierną. Przy zamianie nie używamy już ,,man” tylko stosujemy zaimek ,,es”.

Konstrukcja: Podmiot + werden + Partizip II

Aktiv: Man spricht viel über Polen. (Ludzie (ogólnie ktoś) dużo rozmawiają o Polsce.)
Passiv: Es wird viel über Polen gesprochen. (Dużo rozmawia się o Polsce)


Teraz gdy już znamy podstawy tworzenia strony biernej w języku niemieckim przejdźmy do konstrukcji Das Passiv w rożnuch niemieckich czasach. Tabelka przedstawia tworzenie strony biernej przez poszczególne czasy z czasownikiem ,,fragen” (pytać):

 

Czas teraźniejszy (Präsens)

Czas przeszły Imperfekt

Czas przeszły Perfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt

ich (ja)

werde von… gefragt

wurde von…  gefragt

bin von… gefragt worden

war von… gefragt worden

du (ty)

wirst von… gefragt

wurdest von…  gefragt

bist von… gefragt worden

warst von… gefragt worden

er/sie/es (on, ona,ono)

wird von… gefragt

wurde von…  gefragt

ist von… gefragt worden

war von… gefragt worden

wir (my)

werden von…  gefragt

wurden von… gefragt

sind von… gefragt worden

waren von… gefragt worden

ihr (wy)

werdet von… gefragt

wurdet von…  gefragt

seid von… gefragt worden

wart von…  gefragt worden

Sie (państwo, pani)

werden von… gefragt

wurden von… gefragt

sind von… gefragt worden

waren von… gefragt worden

Czas teraz przeanalizować powyższą tabelę i podać kilka konkretnych przykładów do poszczególnych przypadków.

Jak więc tworzymy stronę bierną przez poszczególne czasy?

  • Czas teraźniejszy (Präsens) - stronę bierną w czasie teraźniejszym tworzymy za pomocą: podmiotu + werden + von ... + Partizip Perfekt
Das Buch wird von mir gelesen. (Książka jest przeze mnie czytana.)
  • Czas przeszły Imperfekt tworzymy za pomocą: podmiotu + wurden + von ... + Partizip Perfekt
Das Buch wurde von mir gelesen. (Książka została przeze mnie przeczytana.)
  • Czas przeszły Perfekt tworzymy za pomocą: podmiotu + sein + von ... + Partizip Perfekt + worden
Das Buch ist von mir gelesen worden. (Książka została przeze mnie przeczytana.)
  • Czas Plusquamperfekt – stronę bierną tworzymy za pomocą:  podmiot + waren + von ... + Partizip Perfekt + worden
Das Buch war von mir gelesen worden. (Książka została przeze mnie przeczytana.)


Na koniec tego artykuły przyjrzymy się jeszcze konstrukcji strony biernej w przypadku czasowników modalnych.
Strona bierna czasowników modalnych - Czasowniki modalne nie mają same strony biernej, ale mogą występować z innym czasownikiem umieszczonym na końcu zdania w formie bezokolicznika strony biernej.

Bezokolicznik strony biernej składa się z imiesłowu czasu przeszłego Partizip II  oraz bezokolicznika ,,werden” (stać się) i jest umieszczany na końcu zdania.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Die Kassetten müssen früher bestellt werden.
(Kasety muszą być wcześniej zamówione.) 
Der Film soll vom Fernsehen übertragen werden.
(Film ma być transmitowany przez telewizje.)

Uwaga! Nie wszystkie czasowniki tworzą stronę bierną. Pełna stronę bierną tworzą czasowniki porzechodnie-transitive Verben, czyli te, które w stronie czynnej przyłączają dopełnienie w mianowniku-Akkusativie

Uwaga! ,, jest pisany” to nie ist geschrieben, lecz wird geschrieben, ponieważ mamy na myśli proces wykonania czynności.

Zdanie złe: Der Test ist 60 Minuten lang geschrieben.
Dobrze: Der Test wird 60 Minuten lang geschrieben. (Test jest pisany 60 minut)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej