Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Präsens - Czas Teraźniejszy Prosty w Języku Niemieckim

Präsens, to Czas Teraźniejszy Prosty w języku niemieckim. Jest podstawowym czasem niemieckim od którego warto rozpocząć naukę konstuckji czasów w tym języku. W porównaniu np. z językiem angielskim czas teraźniejszy jest znacznie prostszy gdyż ogranicza się do opanowania konstruckji czasu Präsens, która odnosi się do 3 angielskich form takich jak: Present Simple (I play violine.), Present Continuous (I am playing violine.) i formy empatycznej (I do play violine.). Präsens jest w swojej konstrukcji najbardziej podobne do czasu Present Simple. Puki co jednak oderwijmy się od tych niuansów pomiędzy różnymi językami obcymi i skupmy się konkretnie na języku niemieckim i czasie Präsens.

Zacznijmy od przeanalizowania sytuacji szczegółowo sytuacji w jakich stosujemy czas teraźniejszy prosty Präsens, a następnie przejdziemy do odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w tym czasie.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO (Präsens)

 • Czynności trwające obecnie:

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er liest das Buch (on czyta książkę)

- Er tanzt im Park (on tańczy w parku)

- Sie sitzt auf der Bank (ona siedzi na ławce)
 • Stan aktualny:

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er ist krank (on jest chory)

- Sie hat schnupfen (ona ma katar)

- Er ist schwach (on jest słaby)
 • Stan trwały:

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wohnt seit zwei Jahren in Hamburg (on mieszka od dwóch lat w Hamburgu)

- Er ist in Warschau geboren (on urodził się w Warszawie)

- Sie arbeitet seit einem Jahr in Poznań (ona pracuje od roku w Poznaniu)
 • Präsens służy również do wyrażania przyszłości w połączeniu z okolicznikiem czasu oraz niektórymi słowami wyrażającymi przypuszczenie, prawdopodobieństwo, zapewnienie itd., np.:

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Heute gehen wir ins Theater (dzisiaj idziemy do teatru)

- Er schreibt mir ganz sicher (on na pweno do mnie napisze)

- Morgen gehen wir tanzen (jutro pójdziemy tańczyć)
 • Präsens jest również używany do wyrażania przeszłości w opowiadaniach w celu ożywienia akcji wówczas mówimy o (erzählendes Präsens), np.:

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Es war schrecklich kalt, die Luft wurde langsam frostig.

(było strasznie zimno, i powietrze robiło się powoli mroźne)

- Es blitzt und donnert, dann regnet es in Strömen

(błyska się i grzmi, póżniej leje deszcz jak z cebra)

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (Konjugation des Verbs im Präsens)

Tabela przedstawia odmianę czasowników posiłkowych takich jak: haben (mieć), werden (stawać się) oraz sein (być),

 

haben (mieć)

werden (stawać się)

sein (być)

ich (ja)

habe

werde

bin

du (ty)

hast

wirst

bist

er/sie/es (on, ona,ono)

hat

wird

ist

wir (my)

haben

werden

sind

ihr (wy)

habt

werdet

seid

Sie (państwo, pani)

haben

werden

sind

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich habe heute Geburtstag (ja mam dzisiaj urodziny)

-
Er wird heute 18. Jahre alt (on bedzie miał dziś 18. Lat)

-
Ich bin krank (jestem chora)

1. Odmiana czasowników słabych (nie zmieniają w czasie teraźniejszym samogłoski rdzennej) w czasie teraźniejszym (Die Konjugation des Verbs)

Większość czasowników niemieckich w  czasie teraźniejszym odmieniają się według stałego schematu tzn. przez dodanie do tematu czasownika określonych końcówek. Temat czasownika powstaje po odrzuceniu końcówki bezokolicznika - en (rzadziej -n). W języku niemieckim nie można opuścić zaimka osobowego przed czasownikiem, np. ich lache (ja się smieję), wir kaufen (my kupujemy), er trinkt (on pije). Zaimek osobowy Sie jest formą grzecznościową i oznacza: pan, pani, państwo, panowie, panie.Tabela przedstawia końcówki czasowników głównych w PRÄSENSIE

 

lachen (śmiać się)        

kaufen (kupować)     trinken (pić)

ich (ja)

lach- e

kauf- e  trink- e

du (ty)

lach- st

kauf- st  trink- st

er, sie, es

(on,ona,ono)

lach-t

kauf- t  trink- t

wir (my)

lach- en

kauf- en  trink- en

ihr (wy)

lach-t

kauf- t    trink- t

Sie (państwo, pani)

lach- en

kauf- en   trink- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich lache immer (ja śmieję się zawsze)

- Er kauft mir Blumen (on kupuje mi kwiaty)

-Wir trinken Bier (my pijemy piwo)
 • Czasowniki, których temat kończy się na -t, -d takie jak: warten (czekać), arbeiten (pracować), antworten (odpowiadać), bilden (formować), reden (rozmawiać) i wiele innych oraz na grupy spółgłoskowe, w których ostatnią głoską jest –m, -n takie jak: atmen (oddychać), öffnen (otwierać), zeichnen (rysować) otrzymują w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej oraz w 2 osobie liczby mnogiej końcówki rozszerzone o głoskę e-

Tabela przedstawia końcówki czasowników, których temat kończy się na –t, -d, -m, -n

 

warten (czekać)  

reden (rozmawiać)  atmen(oddychać) öffnen(otwierać)

ich (ja)

wart- e

red- e  atm- e öffn- e

du (ty)

wart- est

red- est atm- est öffn- est

er, sie, es

(on,ona,ono)

wart-et    

red- et atm- et  öffn- et

wir (my)

wart- en

reden- en atm- en    öffn- en

ihr (wy)

wart-et

red- et  atm- et öffn- et

Sie (państwo, pani)

warten- en

red- en  atm- en öffn- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Wir warten auf dich (my czekamy na ciebie)

-Ich rede mit dir (mówię do ciebie)

-Er atmet tief ein, wenn er dich sieht (on oddycha głęboko, gdy ciebie widzi)

-Öffnet die Tür! (otwórzcie drzwi!)
 • Gdy rdzeń czasownika kończy się na -s, -ss, -β, -x lub – z, wtedy końcówka czasownika w drugiej osobie l. pojedynczej nie jest –st, lecz samo –t. W związku z tym formy drugiej i trzeciej osoby są identyczne.  2. Osobie l. pojedynczej usuwamy z końcówki -s- . Forma 2. I 3. Osoba brzmi tak samo

Tabelka przedstawia przykład czasownika tanzen (tańczyć) i jego odmianę przez osoby

 

tanzen (tańczyć)

ich (ja)

tanze-e

du (ty)

tanz -t

er, sie, es (on,ona,ono)

tanz -t

wir (my)

tanz -en

ihr (wy)

tanz -t

Sie (państwo, pani)

tanz -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Ich grüβe ihn (pozdrawiam go)

-Ich heiβe Emilia (nazywam się Emilia)

-Er heizt im Ofen (on grzeje w piecu)

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak: heiβen (nazywać się), vergessen (zapominać), mixen (miksować)

 • Czasowniki, których bezokolicznik kończy się na -el-n gubią w  1. osobie l. pojedynczej samogłoskę -e- z tematu.

Tabelka przedstawia przykłady dwóch czasowników  takich jak: segeln (żeglować), sammeln (zbierać) i ich odmiany przez osoby

 

segeln (żeglowac)

sammeln (zbierać)

ich (ja)

segl -e

samml -e

du (ty)

segel -st

sammel -st

er, sie, es (on,ona,ono)

segel -t

sammel -t

wir (my)

segel -n

sammel -n

ihr (wy)

segel-t

sammel -t

Sie (państwo, pani)

segel-n

sammel -n

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich sammle Muscheln (zbieram muszelki)

- Er segelt mit seiner Mutter (on żegluje ze swoja matką)

- Wir sammeln Blummen (my zbieramy kwiaty)

2. Odmiana czasowników mocnych - przy odmianie zmieniają się nie tylko końcówki osobowe, jak i temat czasowników. Zmiany zachodzą w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej ( przy osobach: du, er, sie, es). W liczbie mnogiej nie zachodzą żadne zmiany.

 • W temacie niektórych czasowników  w 2. i 3. Osobie l. pojedynczej zmienia się a na ä (a Umlaut)

Tabelka przedstawia przykłady czasowników Fahrem (jechać) i laufen (iść) zmieniających się w 2. i 3. Osobie l. pojedynczej z a na ä

 

fahren (jechać)

laufen (iść)

ich

fahre

laufe

du

fährst

läufst

er/sie/es

fährt

läuft

wir (my)

fahren

laufen

ihr (wy)

fahrt

lauft

Sie (państwo, pani)

fahren

laufen

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak:

backen (piec), saufen (pić), tragen (nosić),  fangen (łapać), graben (kopać), blasen (dmuchać), rachen (mścić się), raten (radzić), laden (ładować), schlafen (spać), schlagen (bić), missfallen (odpaść), wachsen (rosnąć), waschen (myć).

 • Samogłoska rdzenna -e  w temacie zmienia się na -i w 2. i 3. osobie l. poj.

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

helfen (pomagać)

nehmen (brać)

Ich (ja)

helfe

nehme

Du (ty)

hilfst

nimmst

er/sie/es (on, ona,ono)

hilft

nimmt

wir (my)

helfen

nehmen

ihr (wy)

helft

nehmt

Sie (państwo, pani)

helfen

nehmenDo tej grupy czasowników należą również: sprechen (rozmawiać), geben (dawać), messen (mierzyć), treffen (spotykać), brechen (łamać), werben (reklamować), treten (wstępować), essen (jeść), werfen (rzucać).

 • Samogłoska rdzenna  -e w temacie zmienia się na -ie w 2. i 3. osobie l. poj.

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

stehlen (graść)

sehen (widziec)

Ich (ja)

stehle

sehe

Du (ty)

stiehlst

siehst

er/sie/es (on,ona,ono)

stiehlt

sieht

wir (my)

stehlen

sehen

ihr (wy)

stehlt

seht

Sie (państwo, pani)

stehlen

sehen

Do tej grupy czasowników należą również: empfehlen (polecać), geschehen (zdarzać się), lesen (czytać)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej