Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Dativ - Celownik w Języku Niemieckim

Dativ, czyli niemiecki celownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Celownikowi - Dativ.

Dativ (celownik) odpowiada na pytania:

 • Wem? - Komu? Czemu?

Rzeczowniki w Dativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Dativ

dem

einem

der

einer

dem

einem

den + n

- + n

Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują dodatkowo końcówkę –n.

1. Dativ występuje po następujących czasownikach:

 • gehören – należeć do
 • helfen – pomagać
 • gefallen – podobać się
 • begegnen – spotykać
 • danken – dziękować
 • gratulieren - gratulować

poniżej kilka przykładów:

Wem gehört das Auto? – Do kogo należy ten samochód?

Das Auto gehört der Familie Becher. – Ten samochód należy do rodziny Becher.

Ich helfe dem Vater. – Pomagam tacie.

Sie begegnete seinem Freund. – Ona spotkała swojego przyjaciela.

Ich danke meiner Oma für ihre Hilfe. – Dziękuję babci za pomoc.

2. Dativ występuje również po czasownikach, które mogą połączyć się jednocześnie z biernikiem. Aby wiedzieć, jakiego przypadka użyć, należy zadać danej części zdania odpowiednie pytanie. Jeżeli możemy sformułować pytanie: wem? (komu, czemu) oznacza to, że rzeczownik będzie w celowniku. Np.:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.

Wem schreibe ich den Brief? – Komu piszę list?

Ich antworte dem Lehrer. – Odpowiadam nauczycielowi.

Wem antworte ich? – Komu odpowiadam?

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.

– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.

– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Vater gibt (wem?) dem Kind die Schokolade.

– Ojciec daje (komu?) dziecku czekoladę.

Der Lehrer erklärt (wem?) den Schülern die Aufgabe.

Nauczyciel wyjaśnia (komu?)  uczniom zadanie.

Die Lehrerin zeigt (wem?) den Schülern ein Experiment.

– Nauczycielka pokazała (komu?) uczniom eksperyment.

3. Celownik występuje po następujących przyimkach:

 • aus - z
 • bei – u, przy, koło
 • gegenüber - naprzeciw
 • mit - z
 • nach – po, do
 • seit - od
 • von – od,o, z
 • zu - do

Heute komme ich um 15 Uhr aus der Schule. – Dzisiaj wychodzę o 15. ze szkoły.

Ich fahre mit meiner Freundin ans Meer. – Jadę z przyjaciółką nad morze.

Das ist der Brief von meiner Tante. – To jest list od mojej cioci.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej