Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Celem strony jest dostarczenie narzędzi do nauki języka niemieckiego w domu. Strona posiada translator niemiecko - polski / polsko - niemiecki oraz obszerną bazę darmowych kursów języka niemieckiego (w przygotowaniu).
Czas Przyszły i Czas Przyszły Dokonany - Future I i Future II w Języku Niemieckim

Niniejszy artykuł poświęcimy niemieckiemu czasowi przyszłemu. Czas Przyszły - Future w języku niemieckim możemy podzielić na dwie formy:

Czasowniki Zwrotne - Die reflexiven Verben - w bierniku (Akkusativ) i celowniku (Dativ) w Niemieckim

Die reflexiven Verben, czyli czasowniki zwrotne w języku niemieckim są tematem bieżącego kursu. Niemiecki czasownik zwrotny ma następujące własności:

Zdania bezokolicznikowe - Sätze mit dem Infinitiv w Języku Niemieckim
Zdania Warunkowe - Der Konditionalsatz - WENN, FALLS w Języku Niemieckim

Der Konditionalsatz, czyli "Zadania Warunkowe" w jezyku Niemiecki. W tym artykule przyjrzymy się konstruckcji dwóch rodzajów zdań warunkowych: rzeczywistych i nierzeczywistych.

1. Zdanie warunkowe rzeczywiste są to zdania poboczne, odpowiadają na pytanie:

Präsens - Czas Teraźniejszy Prosty w Języku Niemieckim
Tworzenie Pytań w Języku Niemieckim

Die Fragesätze - tworzenie pytań w języku niemieckim to temat bieżącego kursu. Umiejętność konstruowania pytań jest bardzo ważna do biegłego porozumiewania się w języku obcym w tym również języku niemieckim. W języku niemieckim występują trzy rodzaje zdań pytających:

Tworzenie Przeczeń z Nicht, Nein, Kein w Języku Niemieckim

Die Negation, czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów. Zdanie w języku niemieckim może być zaprzeczone przez:

Czasowniki Modalne - Die Modalverben w Języku Niemieckim
Stopniowanie Przymiotników - Die Komperation der Adjektive w Języku Niemieckim
Homonimy w jezyku niemieckim

Homonimy są to wyrazy, które brzmią w danym języku tak samo, ale mają różne znaczenia. W języku niemieckim rzeczowniki te różnią się od siebie albo rodzajem, albo też formą liczby mnogiej.

Najczęściej występujące homonimy w języku niemieckim to:

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej