Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Stopniowanie Przymiotników - Die Komperation der Adjektive w Języku Niemieckim

Die Komperation der Adjektive, czyli stopniowanie przymiotników będzie tematem tego kolejnego już kursu. Przymiotiki służą do opisywania rzeczy, przedmiotów odpowiadając na pytanie jaki? jaka? jakie? coś jest. Więcej na temat przymiotników w języku niemieckim dowiesz się ze specjalnego samouczka poświęconego temu zagadnieniu, w tym artykule natomiast skupimy się na stopniowaniu przymiotników.

Przymiotniki stopniują się, w trzech stopniach: równym, wyższym i najwyższym.

1. Używając stopnia równego i porównania:

So……..wie…..- stwierdzamy, że porównywane elementy są takie same.

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Lisa ist so alt wie Thomas. ( Lisa ma tyle lat co Thomas )

- Tanja ist so nett wie Julia. ( Tanja jest tak miła jak Julia )

2. Używając stopnia wyższego oraz spójnika als porównujemy ze sobą dwa elementy i możemy stwierdzić, że nie są one takie same.

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich fahre Auto besser als er ( Jedzę samochodę lepiej niż on )

- Heute regnet es stärker als gestern ( Dzisiaj pada deszcz mocniej niż wczoraj )

3. Używając stopnia najwyższego chcemy wyrazić, że jeden element wyróżnia się spośród innych, jest ,,naj”

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich tanze am bestenvon allen ( Tańczę najlepiej ze wszystkich )

- Tobias war am schnellsten von allen ( Tobias był najszybszy od wszystkich )

Poniższa Tabela przedstawia - Stopniowanie regularne

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

schön (ładny)

schöner

am schönsten

schnell (szybko)

schneller

am schnellsten

klein (mały)

kleiner

am kleinsten

  • Z tym modelem stopniujemy niemal wszystkie przymiotniki. Nieliczne dostają w stopniu wyższym i najwyższym przegłosu samogłoski rdzennej.

Są to:

alt, arm, dumm, groβ, gesund, hart, jung, klug, kalt, krank, kurz, Lang, Scharf, schwach, stark, warm, hoch i nah

Oto kilka przykładów zastosowań.

- arm (biedny)-ärmer- der/die/das ärmste

- jung (młody)- jünger- der/die/das jüngste

Poniższa Tabela przedstawia - Stopniowanie nieregularnestopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

gut (dobry)

besser

am bessten

viel (dużo)

mehr

am meisten

sehr (bardzo)

mehr

am meisten

gern (chętnie)

lieber

am liebsten

oft (często)

öfter

am öftesten

bald (wkrótce)

eher

am ehesten

wenig (mało)

weniger

am wenigsten

  • Niestety nieda się tutaj przewidzieć, jak zmienią się poszczególne formy, nie ma na to reguły. Trzeba się ich po prostu nauczyć.

Oto kilka przykładów zastosowań.

- Pudding schmeckt den Kindern gut, Schokolade schmeckt besser, aber Eis schmeckt ihnen am bessten.

( Budyń smakuje dzieciom, czekolada smakuje bardziej, a najbardziej smakują lody)- Ich schlafe gern, aber ich faulenze lieber. Am liebsten mag ich nichts machen.

( Lubię spać, ale chętniej się obijam. Najbardziej lubię nic nie robić)Uwaga! W odróżnieniu do jez. Polskiego i np. angielskiego, niemiecki tylko sporadycznie dopuszcza stopniowanie opisowe. Tak więc stopniujemy nawet bardzo długie przymiotniki. Przeanalizujmy poniższy przykład:

Zdanie złe: Das Buch fand ich mehr interesant als den Film.

Dobrze: Das Buch fand ich interessanter als den Film ( Tą Książkę uważałam za bardziej interesującą niż ten Film )

 

 Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej