Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Czasowniki Zwrotne - Die reflexiven Verben - w bierniku (Akkusativ) i celowniku (Dativ) w Niemieckim

Die reflexiven Verben, czyli czasowniki zwrotne w języku niemieckim są tematem bieżącego kursu. Niemiecki czasownik zwrotny ma następujące własności:

  • składa się z czasownika głównego i zaimka zwrotnego ,,sich” (się)
  • zaimek zwrotny może występować w bierniku kogo?, co?(Akkusativ) lub w celowniku komu?, czemu?(Dativ)
  • dobór zaimka zwrotnego zależny jest od osoby i liczby podmiotu, odmiennie niż w naszym języku polskim, w którym ten sam zaimek zwrotny ,,się” lub ,,sobie” odnosi się do wszystkich osób!
  • W języku niemieckim inaczej niż w polskim zaimek zwrotny sich w bezokoliczniku poprzedza czasownik (np. sich kämmen - czesać się).
  • zaimek zwrotny sich w bierniku (Akkusativ) tłumaczymy jako "się", natomiast sich w celowniku (Dativ) tlumaczymy na polski jako "sobie"

Tabela przedstawia  odmianę czasownika ,,sich” się  i ,,sich” sobie w bierniku i celowniku

Dopełnienie zaimkowe w bierniku ,,sich” (się)

Dopełnienie zaimkowe w celowniku ,,sich” (sobie)

ich (ja)

mich

ich (ja)

mir

du (ty)

dich

du (ty)

dir

er/sie/es (on,ona,ono)

sich

er/sie/es (on,ona,ono)

sich

wir (my)

uns

wir (my)

uns

ihr (wy)

euch

ihr (wy)

euch

Sie (państwo, pani)

sich

Sie (państwo, pani)

sich

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wäscht sich. (On się myje.) – biernik - Akkusativ
- Er wäscht sich die Hände. (On myje sobie ręce.) – celownik - Dativ

- Ich ziehe mich an. (Ja się ubieram.) - biernik - Akkusativ
- Ich ziehe mir das Kleid an. (Ja ubieram sobie sukienkę.) – celownik- Dativ

Poniżej jeszcze kilka przykładów odmiany czasownika zwrotnego z biernikiem:

- Ich kämme mich. (Czeszę się.)
- Du kämmst dich. (Ty czeszesz się)
- Er kämmt sich. (On czesze się)

Poniżej jeszcze kilka przykładów odmiany czasownika zwrotnego z celownikiem:

- Ich kämme mir die Haare. (Ja czesze sobie włosy.)
- Du kämmst dir die Haare. (Ty czeszesz sobie włosy.)
- Es kämmt sich die Haare. (On czesze sobie włosy.)

Z powyższych dwóch wzorów odmian wynika, że czasowniki zwrotne mogą być użyte nie tylko z biernikiem zaimka osobowego, lecz również z celownikiem zaimka osobowego, który w liczbie pojedynczej dla pierwszej osoby brzmi mir, a dla drugiej dir. W pozostałych osobach  liczby pojedynczej i mnogiej jest taki sam, jak odpowiedni biernik zaimka zwrotnego.

Do podstawowych czasowników zwrotnych w języku niemieckim należą między innymi:

sich waschen – myć się
sich beeilen - pośpieszyć się
sich befinden - znajdować się
sich verabschieden- pożegnać się
sich beschäftigen - zajmować się
sich entschuldigen - przepraszać
sich unterhalten - rozmawiać
sich verabschieden - pożegnać się
sich etw. leisten- pozwolić sobie na coś
sich verspäten - spóźniać się
sich vorstellen - przedstawiać się lub sobie

sich erholen - odpoczywać
sich freuen - cieszyć się
sich fühlen - czuć się
sich interessieren - interesować się
sich kämmen - czesać się
sich rasieren - golić się
beeilen- spieszyć się
sich setzen - siadać
sich treffen - spotykać się
sich etw. wünschen - coś sobie życzyć

Uwaga! Niemieckie czasowniki zwrotne nie zawsze odpowiadają czasownikom  w języku polskim do nich należą:  sich setzen (siadać) , sich unterhalten (rozmawiać), sich bedanken (dziękować),  sich erholen (wypoczywać), sich sehnen (tęsknić). Poniżej kilka przykładów:

Sie erholt sich nach der Arbeit.

Ona odpoczywa po pracy.

Sie setzt sich an den Tisch.

Ona siada do stołu.

Uwaga! Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są również zwrotne w języku niemieckim do nich należą: spielen (bawić się), lernen (uczyć się), enden (kończyć się), beginnen (zaczynać się), gelingen (udać się), gefallen (podobać się), lachen (śmiać się), heiβen (nazywać się), zustimmen (zgodzić się). Poniżej kilka przykładów:

Asia lernt Karten spielen.

Asia uczy się grać w karty.

Tobias spielt Ball.

Tobiasz bawi się piłką.

Der Film endet in 20 Minuten.

Film kończy się za 20 minut.

Uwaga! Typowym błędem jest nie odmienianie zaikma zwrotnego "sich" przez osoby wstawiając go w zdanie jak w przykładzie poniżej:

Zdanie złe: Ich wasche sich immer mit kaltem Wasser.
Dobrze: Ich wasche mich immer mit kaltem Wasser. (zawsze myję się zimną wodą)
Podpowiedź: Zaimek zwrotny musi zostać użyty w 1. osobie.Testowy Komentarz

Testowy komentarz do artykułu.

admin, ndz., 01/23/2011 - 07:43

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej