Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Zdania Warunkowe - Der Konditionalsatz - WENN, FALLS w Języku Niemieckim

Der Konditionalsatz, czyli "Zadania Warunkowe" w jezyku Niemiecki. W tym artykule przyjrzymy się konstruckcji dwóch rodzajów zdań warunkowych: rzeczywistych i nierzeczywistych.

1. Zdanie warunkowe rzeczywiste są to zdania poboczne, odpowiadają na pytanie:

  • Unter welcher Bedingung ? (pod jakim warunkiem?)
  • In welchem Fall? (w jakim przypadku?)
  • Wann? (kiedy)

Jest ono wprowadzane przez spójnik WENN (jeśli gdy) oraz FALLS (w przypadku / w razie gdyby). Zdania warunkowe rzeczywiste wyrażają warunek realny do spełnienia; stosujemy w nich tryb oznajmujący.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Zdania z WENN (jeśli gdy):

- Wenn ich gesund bin, gehe ich nicht zum Arzt
(Jeśli jestem zdrowa, nie ide do lekarza.)

-Was machst du wenn du den Weg nicht kennst?
(Co robisz, jeśli nie znasz drogi?)

- Wenn er isst, trinkt er auch.
(Kiedy je, to też pije.)

Zdania z FALLS:

- Falls sie kommt, ruf mich an.
(W przypadku gdyby przyszła, zadzwoń do mnie.)

- Falls es regnet, komme ich nicht.
(W przypadku gdyby padał deszcz, nie przyjdę)

-Falls wir in Polen kein Hotel bekommen, rufen wir dich an.
(W przypadku, gdybyśmy w Polsce nie dostali hotelu, zadzwonimy do ciebie)

2. Zdania warunkowe nierzeczywiste 

Czynność w  zdaniach odnosi się zawsze do przeszłości, zdanie główne jak i poboczne występują w trybie przypuszczającym czasu zaprzeszłego tzw. (Konjunktiv Plusquamperfekt). Ważne jest, żeby zapamiętać, iż  warunek w tych zdaniach jest niemożliwy do spełnienia.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Wenn ich vor dem Mittagessen nicht gegessen hätte, wäre ich hungrig.
(Gdybym przed objadem nie jadł, byłbym głodny.)

-Wenn ich das gesagt hätte, hätte mich niemand gemocht.
(Gdybym to powiedział, nikt by mnie nie lubił.)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej