Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Die Modalverben&amp;lt;/strong&amp;gt;, czyli czasowniki modalne w jezyku niemieckim będa tematem tego kursu. W języku niemiecki in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Czasowniki Modalne - Die Modalverben w Języku Niemieckim | Niemiecki - Translator Polsko - Niemiecki, Kurs Niemieckigo

Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Czasowniki Modalne - Die Modalverben w Języku Niemieckim
user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Die Modalverben</strong>, czyli czasowniki modalne w jezyku niemieckim będa tematem tego kursu. W języku niemieckim występuje <span class=\"wyroznienie\">6 czasowników modalnych.</span> Czasowniki te <strong>występują z bezokolicznikiem <span class=\"wyroznienie\">bez <u>zu</u></span></strong> innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Bezokolicznik znajduje się wówczas na końcu zdania. </p>\n<p>Do czasowników modalnych- (Modalverben) należą:</p>\n<ul>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">können</strong> (móc, umieć, potrafić)</li>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">dürfen </strong>(mieć pozwolenie, uprawnienie)</li>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">sollen</strong> (mieć powinność, obowiązek moralny)</li>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">müssen</strong> (musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek)</li>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">wollen</strong> (chcieć)</li>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">mögen</strong> (lubić, pragnienie w formie grzecznościowej)</li>\n</ul>\n<p>Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: <strong>Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek osobowych i są identyczne. </strong>W temacie niektórych czasowników dochodzi do zmiany samogłoski, w liczbie pojedynczej znika też Umlaut.</p>\n<p><strong>Tabela odmian czasowników modalnych </strong></p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>&nbsp;</strong></p></td>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>können</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>dürfen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>sollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>müssen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>wollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\"><p><strong>mögen</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>ich</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kann</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>darf</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>soll</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>muss</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>will</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mag</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>du</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kannst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>darfst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>sollst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>musst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>willst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>magst</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>er</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kann</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>darf</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>soll</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>muss</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>will</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mag</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>sie</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kann</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>darf</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>soll</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>muss</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>will</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mag</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>es</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kann</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>darf</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>soll</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>muss</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>will</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mag</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>wir</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>können</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>dürfen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>sollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>müssen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>wollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mögen</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>ihr</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>könnt</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>dürft</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>sollt</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>müsst</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>wollt</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mögt</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>sie</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>können</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>dürfen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>sollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>müssen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>wollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mögen</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"88\"><p align=\"center\"><strong>Sie</strong></p></td>\n <td width=\"88\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>können</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>dürfen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>sollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>müssen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>wollen</strong></p></td>\n <td width=\"88\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>mögen</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><u>Jak używamy <strong>KÖNNEN </strong>i <strong>DÜRFEN </strong>w zdaniu?</u><br>\n <br>\n <em>Oto kilka przykładów zastosowań.</em><br>\n<span class=\"wyroznienie\">Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE <strong>bez ,,zu&rdquo;</strong>.</span></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>- <strong>Ich kann schon gut Auto fahren</strong> (Ja umiem już dobrze jeździć samochodem<strong>)</strong> <br>\n- <strong>Sie dürfen hier nicht parken</strong> (Nie może pani tutaj zaparkować)</td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga! </span>Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Zdanie złe:</strong> Unser Lehrer kann den Stoff gut <span style=\"text-decoration:line-through; color:red\">zu erklären.</span> <br>\n <strong>Dobrze: </strong>Unser Lehrer kann den Stoff gut <span class=\"wyroznienie\">erklären</span>. <br>\n ( Nasz nauczyciel potrafi ten materiał dobrze wytłumaczyć )</td>\n </tr>\n</table>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><u>Jak używamy <strong>SOLLEN</strong> i<strong> MÜSSEN</strong> w zdaniu?<br>\n</u><br>\n <em>Oto kilka przykładów zastosowań.</em><br>\n<span class=\"wyroznienie\">Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE <strong>bez ,,zu&rdquo;</strong>.</span></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>-<strong>Daniel, du sollst öfter deinen Eltern helfen <br>\n </strong>(Daniel, ty powinieneś częściej pomagać twoim rodzicom <strong>)</strong> <br>\n -<strong>Ich muss et was essen </strong>( Ja muszę coś zjeść)</td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga! </span>Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Zdanie złe:</strong>Mein Vater <span style=\"text-decoration:line-through; color:red\">musst</span> oft sonntags arbeiten. <br>\n <strong>Dobrze: </strong>Mein Vater <span class=\"wyroznienie\">muss</span> oft sonntags arbeiten. <br>\n ( Mój tata musi często w niedzielę pracować )</td>\n </tr>\n</table>\n<p><u>Jak używamy <strong>WOLLEN </strong>i <strong>MÖGEN </strong>w zdaniu?<br>\n</u><br>\n <em>Oto kilka przykładów zastosowań.</em><br>\n<span class=\"wyroznienie\">Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE <strong>bez ,,zu&rdquo;</strong>.</span></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>-<strong> Was wollt ihr jetzt machen? </strong>(Co chcecie teraz zrobić? <strong>)</strong> <br>\n -<strong> Ich mag deine Schwester </strong>( Ja lubię twoją siostrę )</td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga! </span>Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Zdanie złe:</strong>Ich <span style=\"text-decoration:line-through; color:red\">wolle</span> kein Fleisch essen.musst<br>\n <strong>Dobrze: </strong>Ich <span class=\"wyroznienie\">will</span> kein Fleisch essen.( Ja nie chcę jeść mięsa )</td>\n </tr>\n</table>', created = 1719003496, expire = 1719089896, headers = '' WHERE cid = '3:0860b7227d543adb72ca5d8483326ea0' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.

Die Modalverben, czyli czasowniki modalne w jezyku niemieckim będa tematem tego kursu. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych. Czasowniki te występują z bezokolicznikiem bez zu innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Bezokolicznik znajduje się wówczas na końcu zdania.

Do czasowników modalnych- (Modalverben) należą:

  • können (móc, umieć, potrafić)
  • dürfen (mieć pozwolenie, uprawnienie)
  • sollen (mieć powinność, obowiązek moralny)
  • müssen (musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek)
  • wollen (chcieć)
  • mögen (lubić, pragnienie w formie grzecznościowej)

Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek osobowych i są identyczne. W temacie niektórych czasowników dochodzi do zmiany samogłoski, w liczbie pojedynczej znika też Umlaut.

Tabela odmian czasowników modalnych

 

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ich

kann

darf

soll

muss

will

mag

du

kannst

darfst

sollst

musst

willst

magst

er

kann

darf

soll

muss

will

mag

sie

kann

darf

soll

muss

will

mag

es

kann

darf

soll

muss

will

mag

wir

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ihr

könnt

dürft

sollt

müsst

wollt

mögt

sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Jak używamy KÖNNEN i DÜRFEN w zdaniu?

Oto kilka przykładów zastosowań.
Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Ich kann schon gut Auto fahren (Ja umiem już dobrze jeździć samochodem)
- Sie dürfen hier nicht parken (Nie może pani tutaj zaparkować)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe: Unser Lehrer kann den Stoff gut zu erklären.
Dobrze: Unser Lehrer kann den Stoff gut erklären.
( Nasz nauczyciel potrafi ten materiał dobrze wytłumaczyć )

 

Jak używamy SOLLEN i MÜSSEN w zdaniu?

Oto kilka przykładów zastosowań.
Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

-Daniel, du sollst öfter deinen Eltern helfen
(Daniel, ty powinieneś częściej pomagać twoim rodzicom )
-Ich muss et was essen ( Ja muszę coś zjeść)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Mein Vater musst oft sonntags arbeiten.
Dobrze: Mein Vater muss oft sonntags arbeiten.
( Mój tata musi często w niedzielę pracować )

Jak używamy WOLLEN i MÖGEN w zdaniu?

Oto kilka przykładów zastosowań.
Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Was wollt ihr jetzt machen? (Co chcecie teraz zrobić? )
- Ich mag deine Schwester ( Ja lubię twoją siostrę )

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Ich wolle kein Fleisch essen.musst
Dobrze: Ich will kein Fleisch essen.( Ja nie chcę jeść mięsa )


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej