Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Akkusativ&amp;lt;/strong&amp;gt;, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów o in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Akkusativ - Biernik w Języku Niemieckim | Niemiecki - Translator Polsko - Niemiecki, Kurs Niemieckigo

Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Akkusativ - Biernik w Języku Niemieckim
user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Akkusativ</strong>, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/przypadki-rzeczownika-odmiana-mocna-w-języku-niemieckim\">mocną</a>, <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/przypadki-rzeczowników-odmiana-słaba\">słabą</a> i <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/przypadki-rzeczowników-odmiana-mieszana-w-języku-niemieckim\">mieszaną</a>, w artykule o <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/rzeczownik-i-jego-rodzaje-w-języku-niemieckim\">rzeczownikach</a> również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej <strong>Biernikowi - Akkusativ</strong>.</p>\n<p>Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania:</p>\n<ul>\n <li><strong class=\"wyroznienie\">Wen? Was?</strong> - <strong>Kogo? Co?</strong></li>\n</ul>\n<p>Rzeczowniki w Akkusativie mają następujące rodzajniki:</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p>&nbsp;</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj męski</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj żeński</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj nijaki</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">liczba mnoga</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>Akkusativ</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p align=\"center\"><strong>den</strong><br />\n einen</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p align=\"center\"><strong>die</strong><br />\n eine</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p align=\"center\"><strong>das</strong><br />\n ein</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p align=\"center\"><strong>die</strong><br />\n <strong>-</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga!</span> W bierniku rzeczowniki nie otrzymują żadnych końcówek.</p>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Biernika używamy</span>:</p>\n<p>1. Po wyrażeniu: <strong class=\"wyroznienie\">es gibt</strong> (jest, są). Należy zapamiętać, że po tym zwrocie występuje<strong> tylko rodzajnik nieokreślony</strong>!</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr> <td><p><strong>Hier gibt es<span class=\"wyroznienie\"> eine Lampe</span>.</strong> – Tu jest lampa.<br />\n <strong>Im Zimmer gibt es <span class=\"wyroznienie\">einen Tisch</span>.</strong> – W pokoju jest stół.<br />\n <strong>Gibt es <span class=\"wyroznienie\">Fragen</span>? </strong>– Czy są pytania?</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>2. Po następujących czasownikach, podobnie, jak w języku polskim:\n</p>\n<ul>\n<li><strong>haben</strong> - mieć</li>\n <li><strong>sehen </strong>- widzieć</li>\n <li><strong>brauchen</strong> - potrzebować</li>\n <li><strong>suchen</strong> - szukać</li>\n <li><strong>bringen</strong> - przynosić</li>\n <li><strong>lieben</strong> - kochać</li>\n </ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p><strong>Peter hat <span class=\"wyroznienie\">einen</span> neuen <span class=\"wyroznienie\">Fahrrad</span>.</strong> – Piotr ma nowy rower.<br />\n <strong>Ich sehe <span class=\"wyroznienie\">den Onkel</span>.</strong> – Widzę wujka.<br />\n <strong>Brauchst du <span class=\"wyroznienie\">einen Kuli</span>?</strong> – Czy potrzebujesz długopisu?<br />\n <strong>Er sucht <span class=\"wyroznienie\">die Brille</span></strong>. – On szuka okularów.<br />\n <strong>Bring mir <span class=\"wyroznienie\">das Buch</span>!</strong> – Przynieś mi książkę!<br />\n <strong>Ich liebe <span class=\"wyroznienie\">die Tiere</span>.</strong> – Kocham zwierzęta.</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>3. Biernik występuje również po czasownikach, które mogą jednocześnie połączyć się z celownikiem. Aby wiedzieć, czy po danych czasowniku wystąpi biernik, należy zadać pytania: <span class=\"wyroznienie\"><strong>wen</strong>? lub <strong>was</strong>?</span>: </p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p><strong>Ich schreibe der Mutter <span class=\"wyroznienie\">einen Brief</span>.</strong> – Piszę mamie list.<br />\n <strong class=\"wyroznienie\">Was</strong> <u>schreibe</u> ich der Mutter? – Co piszę mamie?</p></td>\n </tr>\n <tr> <td><p><strong>Der Opa <u>schenkt</u> mir <span class=\"wyroznienie\">das Buch</span>.</strong> – Dziadek ofiarowuje mi książkę.<br />\n <strong class=\"wyroznienie\">Was </strong><u>schenkt</u> mir der Opa? – Co ofiarowuje mi dziadek?</p></td>\n </tr>\n <tr> <td><p><strong>Der Vater <u>gibt</u> dem Kind <em>(was?) </em><span class=\"wyroznienie\">die Schokolade</span>. </strong><br />\n – Ojciec daje dziecku <em>(co?)</em> czekoladę.</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p><strong>Die Lehrerin <u>zeigt</u> den Schülern <em>(was?) </em><span class=\"wyroznienie\">ein Experiment</span>. </strong><br />\n – Nauczycielka pokazała uczniom <em>(co?)</em> eksperyment.</p></td>\n </tr>\n <tr> <td><p><strong>Der Lehrer <u>erklärt</u> <em>(was?) </em><span class=\"wyroznienie\">die Aufgabe</span>. </strong><strong><br />\n – </strong>Nauczyciel wyjaśnia <em>(co?)</em> zadanie.</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>4. Biernik występuje po następujących przyimkach:</p>\n<ul>\n <li><strong>durch - </strong>przez<strong></strong></li>\n <li><strong>entlang -</strong> wzdłuż<strong></strong></li>\n <li><strong>für – </strong>dla, za, na<strong></strong></li>\n <li><strong>gegen - </strong>przeciw<strong></strong></li>\n <li><strong>ohne - </strong>bez<strong></strong></li>\n <li><strong>um – </strong>wokół, dookoła, o<strong></strong></li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p><strong>Ich gehe durch <span class=\"wyroznienie\">den Wald</span> dnach Hause.</strong> – Idę przez las do domu.<br />\n <strong>Er dankt mir für <span class=\"wyroznienie\">die Hilfe</span>.</strong> – On dziękuje mi za pomoc.<br />\n <strong>Hast du etwas gegen <span class=\"wyroznienie\">meinen Bruder</span>?</strong> – Masz coś przeciwko mojemu bratu?</p></td>\n </tr>\n</table>', created = 1719002419, expire = 1719088819, headers = '' WHERE cid = '3:1ea1dc33a2019ca1befb425ca4a809ea' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.

Akkusativ, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Biernikowi - Akkusativ.

Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania:

 • Wen? Was? - Kogo? Co?

Rzeczowniki w Akkusativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Akkusativ

den
einen

die
eine

das
ein

die
-

Uwaga! W bierniku rzeczowniki nie otrzymują żadnych końcówek.

Biernika używamy:

1. Po wyrażeniu: es gibt (jest, są). Należy zapamiętać, że po tym zwrocie występuje tylko rodzajnik nieokreślony!

Hier gibt es eine Lampe. – Tu jest lampa.
Im Zimmer gibt es einen Tisch. – W pokoju jest stół.
Gibt es Fragen? – Czy są pytania?

2. Po następujących czasownikach, podobnie, jak w języku polskim:

 • haben - mieć
 • sehen - widzieć
 • brauchen - potrzebować
 • suchen - szukać
 • bringen - przynosić
 • lieben - kochać

Peter hat einen neuen Fahrrad. – Piotr ma nowy rower.
Ich sehe den Onkel. – Widzę wujka.
Brauchst du einen Kuli? – Czy potrzebujesz długopisu?
Er sucht die Brille. – On szuka okularów.
Bring mir das Buch! – Przynieś mi książkę!
Ich liebe die Tiere. – Kocham zwierzęta.

3. Biernik występuje również po czasownikach, które mogą jednocześnie połączyć się z celownikiem. Aby wiedzieć, czy po danych czasowniku wystąpi biernik, należy zadać pytania: wen? lub was?:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.
Was schreibe ich der Mutter? – Co piszę mamie?

Der Opa schenkt mir das Buch. – Dziadek ofiarowuje mi książkę.
Was schenkt mir der Opa? – Co ofiarowuje mi dziadek?

Der Vater gibt dem Kind (was?) die Schokolade.
– Ojciec daje dziecku (co?) czekoladę.

Die Lehrerin zeigt den Schülern (was?) ein Experiment.
– Nauczycielka pokazała uczniom (co?) eksperyment.

Der Lehrer erklärt (was?) die Aufgabe.
Nauczyciel wyjaśnia (co?) zadanie.

4. Biernik występuje po następujących przyimkach:

 • durch - przez
 • entlang - wzdłuż
 • für – dla, za, na
 • gegen - przeciw
 • ohne - bez
 • um – wokół, dookoła, o

Ich gehe durch den Wald dnach Hause. – Idę przez las do domu.
Er dankt mir für die Hilfe. – On dziękuje mi za pomoc.
Hast du etwas gegen meinen Bruder? – Masz coś przeciwko mojemu bratu?Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej