Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Akkusativ - Biernik w Języku Niemieckim

Akkusativ, czyli niemiecki biernik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Biernikowi - Akkusativ.

Akkusativ (biernik) odpowiada na pytania:

 • Wen? Was? - Kogo? Co?

Rzeczowniki w Akkusativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Akkusativ

den
einen

die
eine

das
ein

die
-

Uwaga! W bierniku rzeczowniki nie otrzymują żadnych końcówek.

Biernika używamy:

1. Po wyrażeniu: es gibt (jest, są). Należy zapamiętać, że po tym zwrocie występuje tylko rodzajnik nieokreślony!

Hier gibt es eine Lampe. – Tu jest lampa.
Im Zimmer gibt es einen Tisch. – W pokoju jest stół.
Gibt es Fragen? – Czy są pytania?

2. Po następujących czasownikach, podobnie, jak w języku polskim:

 • haben - mieć
 • sehen - widzieć
 • brauchen - potrzebować
 • suchen - szukać
 • bringen - przynosić
 • lieben - kochać

Peter hat einen neuen Fahrrad. – Piotr ma nowy rower.
Ich sehe den Onkel. – Widzę wujka.
Brauchst du einen Kuli? – Czy potrzebujesz długopisu?
Er sucht die Brille. – On szuka okularów.
Bring mir das Buch! – Przynieś mi książkę!
Ich liebe die Tiere. – Kocham zwierzęta.

3. Biernik występuje również po czasownikach, które mogą jednocześnie połączyć się z celownikiem. Aby wiedzieć, czy po danych czasowniku wystąpi biernik, należy zadać pytania: wen? lub was?:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.
Was schreibe ich der Mutter? – Co piszę mamie?

Der Opa schenkt mir das Buch. – Dziadek ofiarowuje mi książkę.
Was schenkt mir der Opa? – Co ofiarowuje mi dziadek?

Der Vater gibt dem Kind (was?) die Schokolade.
– Ojciec daje dziecku (co?) czekoladę.

Die Lehrerin zeigt den Schülern (was?) ein Experiment.
– Nauczycielka pokazała uczniom (co?) eksperyment.

Der Lehrer erklärt (was?) die Aufgabe.
Nauczyciel wyjaśnia (co?) zadanie.

4. Biernik występuje po następujących przyimkach:

 • durch - przez
 • entlang - wzdłuż
 • für – dla, za, na
 • gegen - przeciw
 • ohne - bez
 • um – wokół, dookoła, o

Ich gehe durch den Wald dnach Hause. – Idę przez las do domu.
Er dankt mir für die Hilfe. – On dziękuje mi za pomoc.
Hast du etwas gegen meinen Bruder? – Masz coś przeciwko mojemu bratu?Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej