Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Przypadki Rzeczowników - Odmiana Mieszana w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mieszanej. Do odmiany mieszanej należy niewielka liczba rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego.

Rzeczowniki te otrzymują w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę odmiany mocnej -(e)s, a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej –(e)n.

Schemat tej odmiany wygląda następująco:

Odmiana mieszana

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Doktor

die Doktoren

Genitiv

des Doktors

der Doktoren

Dativ

dem Doktor

den Doktoren

Akkusativ

den Doktor

die Doktoren

Według odmiany mieszanej odmieniają się:

  • Rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na –or i  -um:
der Professor

der Doktor

der Direktor

der Traktor

der Rektor
das Museum

das Datum

das Zentrum

das Studium

das Gymnasium
  • Takie rzeczowniki, jak:
das Hemd - koszula

das Bett - łóżko

das Ende - koniec

das Auge - oko

das Ohr - ucho

das Stadion - stadion

der Staat - maństwo

der See - jezioro

der Schmerz - ból

der Organismus - organizm

der Mechanismus - mechanizm

Uwaga! Kilka rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na –e, oraz rzeczownik rodzaju nijakiego das Herz (serce) otrzymuje w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę –(e)ns, a w pozostałych przypadkach liczby pojedynczej oprócz mianownika końcówkę –(e)n (za wyjątkiem rzeczownika das Herz, który końcówkę –n otrzymuje tylko w Dativie)

przykład: Der Gedanke - myśl

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Gedanke

die Gedanken

Genitiv

des Gedankens

der Gedanken

Dativ

dem Gedanken

den Gedanken

Akkusativ

den Gedanken

die Gedanken

Rzeczowniki odmieniające się w ten sposób to:

 

das Herz - serce

der Name – nazwisko

der Glaube – wiara

der Gedanke – myśl

der Buchstabe - litera

Przykłady zdań z zastosowaniem rzeczowników należących do odmiany mieszanej:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Das ist der Professor. To jest profesor.
Das Museum ist sehr alt. To muzeum jest bardzo stare.

Genitiv

Das ist die Dame meines Herzens. To jest dama mojego serca.
Die Farbe des Hemdes gefällt mir nicht. Nie podoba mi się kolor tej koszuli.

Dativ

Deine Hausschuhe sind unter dem Bett. Twoje kapcie są pod łóżkiem.
In diesem Staat herrscht ein König. W tym państwie rządzi król.

Akkusativ

Ich rufe den Direktor an. Dzwonię do dyrektora
Er kennt nicht den Namen seiner Lehrerin. On nie zna nazwiska swojej nauczycielki.

Liczba mnoga

In meinem Zimmer stehen 2 Betten. W moim pokoju stoją 2 łóżka. (Nominativ)
Frivolität der Gedanken war die Ursache dieses Ereignisses. Frywolność myśli była przyczyną tego zdarzenia. (Genitiv)
Ich sehe mit den Augen und höre mit den Ohren. Patrzę oczami i słyszę uszami. (Dativ)
In diesem Stadt gibt es keine Gymnasien. W tym mieście nie ma gimnazjów. (Akkusativ)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej