Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Przypadki Rzeczowników - Odmiana Mieszana w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mieszanej. Do odmiany mieszanej należy niewielka liczba rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego.

Rzeczowniki te otrzymują w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę odmiany mocnej -(e)s, a w liczbie mnogiej we wszystkich przypadkach końcówkę odmiany słabej –(e)n.

Schemat tej odmiany wygląda następująco:
Odmiana mieszana

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

Nominativ

der Doktor

die Doktoren

Genitiv

des Doktors

der Doktoren

Dativ

dem Doktor

den Doktoren

Akkusativ

den Doktor

die Doktoren

Według odmiany mieszanej odmieniają się:

  • Rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na –or i  -um:
der Professor
der Doktor
der Direktor
der Traktor
der Rektor
das Museum
das Datum
das Zentrum
das Studium
das Gymnasium
  • Takie rzeczowniki, jak:
das Hemd - koszula
das Bett - łóżko
das Ende - koniec
das Auge - oko
das Ohr - ucho
das Stadion - stadion
der Staat - maństwo
der See - jezioro
der Schmerz - ból
der Organismus - organizm
der Mechanismus - mechanizm

Uwaga! Kilka rzeczowników rodzaju męskiego zakończonych na –e, oraz rzeczownik rodzaju nijakiego das Herz (serce) otrzymuje w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę –(e)ns, a w pozostałych przypadkach liczby pojedynczej oprócz mianownika końcówkę –(e)n (za wyjątkiem rzeczownika das Herz, który końcówkę –n otrzymuje tylko w Dativie)

przykład: Der Gedanke - myśl

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

Nominativ

der Gedanke

die Gedanken

Genitiv

des Gedankens

der Gedanken

Dativ

dem Gedanken

den Gedanken

Akkusativ

den Gedanken

die Gedanken

Rzeczowniki odmieniające się w ten sposób to:

 

das Herz - serce
der Name – nazwisko
der Glaube – wiara
der Gedanke – myśl
der Buchstabe - litera

Przykłady zdań z zastosowaniem rzeczowników należących do odmiany mieszanej:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Das ist der Professor. To jest profesor.
Das Museum ist sehr alt. To muzeum jest bardzo stare.

Genitiv

Das ist die Dame meines Herzens. To jest dama mojego serca.
Die Farbe des Hemdes gefällt mir nicht. Nie podoba mi się kolor tej koszuli.

Dativ

Deine Hausschuhe sind unter dem Bett. Twoje kapcie są pod łóżkiem.
In diesem Staat herrscht ein König. W tym państwie rządzi król.

Akkusativ

Ich rufe den Direktor an. Dzwonię do dyrektora
Er kennt nicht den Namen seiner Lehrerin. On nie zna nazwiska swojej nauczycielki.

Liczba mnoga

In meinem Zimmer stehen 2 Betten. W moim pokoju stoją 2 łóżka. (Nominativ)
Frivolität der Gedanken war die Ursache dieses Ereignisses. Frywolność myśli była przyczyną tego zdarzenia. (Genitiv)
Ich sehe mit den Augen und höre mit den Ohren. Patrzę oczami i słyszę uszami. (Dativ)
In diesem Stadt gibt es keine Gymnasien. W tym mieście nie ma gimnazjów. (Akkusativ)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej