Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p align=\\&amp;quot;center\\&amp;quot;&amp;gt; W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członó in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p align=\\&amp;quot;center\\&amp;quot;&amp;gt; W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członó in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Rzeczowniki Złożone w Języku Niemieckim

Rzeczowniki Złożone w Języku Niemieckim

  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p align=\"center\"> W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członów - rzeczowników bądź innych części mowy, przy czym ostatni człon musi być zawsze rzeczownikiem. RODZAJ RZECZOWNIKA ZŁOŻONEGO JEST ZAWSZE TAKI SAM, JAK OSTATNIEGO CZŁONU W TYM WYRAZIE:</p>', created = 1718998945, expire = 1719085345, headers = '' WHERE cid = '3:8b6f1269d6d2d7835de207de17d73642' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p align=\"center\"> W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członów - rzeczowników bądź innych części mowy, przy czym ostatni człon musi być zawsze rzeczownikiem. RODZAJ RZECZOWNIKA ZŁOŻONEGO JEST ZAWSZE TAKI SAM, JAK OSTATNIEGO CZŁONU W TYM WYRAZIE:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\">die Fuß + <strong>der</strong> Ball →<strong> <span class=\"wyroznienie\">der</span></strong><span class=\"wyroznienie\"> Fußball </span><br>\n <em>stopa + piłka → piłka nożna </em></p>\n <p align=\"center\">die Bahn + <strong>der</strong> Hof <em>→ </em><span class=\"wyroznienie\"><strong>der</strong> Bahnhof </span><br>\n <em>kolej + podwórze/zagroda → dworzec kolejowy </em></p>\n <p align=\"center\">die Reise + <strong>die </strong>Büro <em>→ </em><span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong> Reisebüro </span><br>\n <em>podróż + biuro → biuro podróży </em></p>\n <p align=\"center\">der Apfel + <strong>der</strong> Saft <em>→</em> <span class=\"wyroznienie\"><strong>der </strong>Apfelsaft</span><br>\n <em>jabłko + sok</em> <em>→ sok jabłkowy</em></p>\n <p align=\"center\">die Post + <strong>die</strong> Karte <em>→ </em><span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong> Postkarte</span><br>\n <em>poczta + karta → kartka pocztowa</em></p>\n <p align=\"center\">der Brief + <strong>die </strong>Marke <em>→ </em><span class=\"wyroznienie\"><strong>die </strong>Briefmarke </span><br>\n <em>list + znaczek/nalepka → znaczek pocztowy / na list</em></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Tłumaczenie rzeczowników złożonych zawsze rozpoczynamy od ostatniego wyrazu (patrz: przykład powyżej). W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że rzeczownikowi złożonemu będzie odpowiadał tylko jeden wyraz polski:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>die Landkarte</strong> → mapa<br>\n <strong>der Geburtstag</strong> → urodziny </p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Wyrazy wchodzące w skład rzeczowników złożonych mogą być połączone bezpośrednio (tak jak w przykładzie pierwszym) lub za pomocą następujących spójników: <span class=\"wyroznienie\"><strong>-s, -n lub –en</strong>:</span></p>\n<ul type=\"disc\">\n <li><strong>-s</strong></li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>der Geburtsort</strong> → miejsce urodzenia<br>\n <strong>der Geburtstag</strong> → urodziny <br>\n <strong>das Arbeitszimmer</strong> → gabinet pracy, pracownia</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n<ul type=\"disc\">\n <li><strong>-n, -en</strong></li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>der Sonnenuntergang </strong>→ zachód słońca<br>\n <strong>der Bauernhof </strong>→ gospodarstwo rolne<br>\n <strong>das Studentenheim</strong> → akademik</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Rzeczowniki złożone utworzone są nie tylko z rzeczowników, lecz także z rzeczownika połączonego z: przymiotnikiem, przyimkiem lub czasownikiem. Wyraz składający się z przymiotnika i rzeczownika tłumaczony jest najczęściej od pierwszego członu (przymiotnika), gdyż w tej kolejności czytane są przydawki określające rzeczownik w języku polskim:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\">neu + <strong>das Jahr → <span class=\"wyroznienie\">das Neujahr</span></strong><br>\n <em>nowy + rok → Nowy Rok</em></p>\n <p align=\"center\">weiß + <strong>der Wein <em>→ </em></strong><span class=\"wyroznienie\"><strong>der Weißwein</strong> </span><br>\n <em>biały + wino → białe wino</em></p>\n <p align=\"center\">schnell + <strong>die Bahn → <span class=\"wyroznienie\">die Schnellbahn</span></strong><br>\n <em>szybki + kolej </em>→<em> szybka kolej miejska</em></p>\n <p align=\"center\">groß + <strong>die Mutter </strong><strong><em>→ </em></strong><strong class=\"wyroznienie\">die Großmutter</strong> <br>\n <em>duży + mama → babcia</em></p>\n <p align=\"center\">hoch + <strong>das Haus → <span class=\"wyroznienie\">das Hochhaus</span></strong><br>\n <em>wysoki + dom → wieżowiec</em></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Rzeczownikom utworzonym od przyimka i rzeczownika odpowiada najczęściej jeden wyraz polski:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\">mit + <strong>der Arbeiter</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">der Mitarbeiter</strong> <br>\n <em>&bdquo;z&ldquo; + pracownik → współpracownik (pracownik, który pracuje &bdquo;z&rdquo; kimś)</em></p>\n <p align=\"center\">vor + <strong>die Name</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">die Vorname</strong><br>\n <em>&bdquo;przed&ldquo; + nazwisko → imię (pojawia się &bdquo;przed&rdquo; nazwiskiem)</em></p>\n <p align=\"center\">auf + <strong>der Bau</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">der Aufbau</strong><br>\n &bdquo;<em>na&ldquo; + budowa → budowla</em></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Przy rzeczownikach złożonych z czasownika i rzeczownika najczęściej &bdquo;ucina się&rdquo; końcówkę bezokolicznika &bdquo;n&rdquo; lub &bdquo;en&rdquo;:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\">bügeln + <strong>das Eisen</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">das Bügeleisen</strong> <br>\n <em>prasować + żelazo </em>→ <em>żelazko</em></p>\n <p align=\"center\">schreiben + <strong>der Tisch</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">der Schreibtisch</strong><br>\n <em>pisać + stół → biurko</em></p>\n <p align=\"center\">singen + <strong>der Vogel</strong> → <strong class=\"wyroznienie\">der Singvogel</strong><br>\n <em>śpiewać + ptak → &bdquo;ptak śpiewający&ldquo;</em></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Rzeczowniki złożone składają się również z więcej niż dwóch wyrazów, np.:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\" align=\"center\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\">rot + der Wein + das Glas → <strong class=\"wyroznienie\">das Rotweinglas</strong> <em>(lampka czerwonego wina)</em></p>\n <p align=\"center\">Das Atom + die Kraft + das Werk → <strong class=\"wyroznienie\">das Atomkraftwerk</strong> <em>(elektrownia atomowa)</em></p>\n <p align=\"center\"><strong>früh + das Jahr + das Müdigkeit </strong>→<strong class=\"wyroznienie\"> das Frühjahrsmüdigkeit </strong><em>(przesilenie wiosenne)</em></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>W języku niemieckim można odnaleźć niekiedy prawdziwe &bdquo;mutanty&rdquo; słowotwórcze – bardzo długie wyrazy, w których skład wchodzi kilka lub nawet kilkanaście (!) członów. W takim jednym wyrazie umieszczonych jest bardzo wiele informacji. Można by rzec, że jest to ekonomiczny wynalazek Niemców ;), takie długie słowa zajmują w rezultacie o wiele mniej miejsca w tekście, niż po przetłumaczeniu ich na j. polski, a jednocześnie zawierają taką samą liczbę informacji. W języku potocznym nie są one na szczęście zbyt często używane (stanowiłyby niezmierną trudność zarówno do zrozumienia, jak i wymówienia ich), pojawiają się raczej w języku i stylu urzędowym, pisanym - prawniczym, medycznym, w encyklopediach, instrukcjach obsługi, itd. Oto przykład takiego &bdquo;mutanta&rdquo;:</p>\n<p><strong>&nbsp;</strong></p>\n<p><strong>die Wiederaufbereitungsanlagengegnermassendemonstrationsverbotsbekanntgabe</strong><br>\n <br>\n , co przetłumaczymy w następujący sposób:</p>\n<p>Ogłoszenie zakazu demonstracji masowych przeciwników przedsiębiorstw recyklingowych do wzbogacania uranu.</p>\n', created = 1718998945, expire = 1719085345, headers = '' WHERE cid = '3:e7de931d2a5c8b9d181a4c255c48e397' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
autor: admin

W języku niemieckim występuje duża grupa rzeczowników złożonych. Składają się one z dwóch lub więcej członów - rzeczowników bądź innych części mowy, przy czym ostatni człon musi być zawsze rzeczownikiem. RODZAJ RZECZOWNIKA ZŁOŻONEGO JEST ZAWSZE TAKI SAM, JAK OSTATNIEGO CZŁONU W TYM WYRAZIE:

die Fuß + der Ball → der Fußball
stopa + piłka → piłka nożna

die Bahn + der Hof der Bahnhof
kolej + podwórze/zagroda → dworzec kolejowy

die Reise + die Büro die Reisebüro
podróż + biuro → biuro podróży

der Apfel + der Saft der Apfelsaft
jabłko + sok → sok jabłkowy

die Post + die Karte die Postkarte
poczta + karta → kartka pocztowa

der Brief + die Marke die Briefmarke
list + znaczek/nalepka → znaczek pocztowy / na list

Tłumaczenie rzeczowników złożonych zawsze rozpoczynamy od ostatniego wyrazu (patrz: przykład powyżej). W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że rzeczownikowi złożonemu będzie odpowiadał tylko jeden wyraz polski:

die Landkarte → mapa
der Geburtstag → urodziny

 

Wyrazy wchodzące w skład rzeczowników złożonych mogą być połączone bezpośrednio (tak jak w przykładzie pierwszym) lub za pomocą następujących spójników: -s, -n lub –en:

  • -s

der Geburtsort → miejsce urodzenia
der Geburtstag → urodziny
das Arbeitszimmer → gabinet pracy, pracownia

 

  • -n, -en

der Sonnenuntergang → zachód słońca
der Bauernhof → gospodarstwo rolne
das Studentenheim → akademik

Rzeczowniki złożone utworzone są nie tylko z rzeczowników, lecz także z rzeczownika połączonego z: przymiotnikiem, przyimkiem lub czasownikiem. Wyraz składający się z przymiotnika i rzeczownika tłumaczony jest najczęściej od pierwszego członu (przymiotnika), gdyż w tej kolejności czytane są przydawki określające rzeczownik w języku polskim:

neu + das Jahr → das Neujahr
nowy + rok → Nowy Rok

weiß + der Wein der Weißwein
biały + wino → białe wino

schnell + die Bahn → die Schnellbahn
szybki + kolej szybka kolej miejska

groß + die Mutter die Großmutter
duży + mama → babcia

hoch + das Haus → das Hochhaus
wysoki + dom → wieżowiec

Rzeczownikom utworzonym od przyimka i rzeczownika odpowiada najczęściej jeden wyraz polski:

mit + der Arbeiterder Mitarbeiter
„z“ + pracownik → współpracownik (pracownik, który pracuje „z” kimś)

vor + die Namedie Vorname
„przed“ + nazwisko → imię (pojawia się „przed” nazwiskiem)

auf + der Bauder Aufbau
na“ + budowa → budowla

Przy rzeczownikach złożonych z czasownika i rzeczownika najczęściej „ucina się” końcówkę bezokolicznika „n” lub „en”:

bügeln + das Eisendas Bügeleisen
prasować + żelazo żelazko

schreiben + der Tischder Schreibtisch
pisać + stół → biurko

singen + der Vogelder Singvogel
śpiewać + ptak → „ptak śpiewający“

Rzeczowniki złożone składają się również z więcej niż dwóch wyrazów, np.:

rot + der Wein + das Glas → das Rotweinglas (lampka czerwonego wina)

Das Atom + die Kraft + das Werk → das Atomkraftwerk (elektrownia atomowa)

früh + das Jahr + das Müdigkeit das Frühjahrsmüdigkeit (przesilenie wiosenne)

W języku niemieckim można odnaleźć niekiedy prawdziwe „mutanty” słowotwórcze – bardzo długie wyrazy, w których skład wchodzi kilka lub nawet kilkanaście (!) członów. W takim jednym wyrazie umieszczonych jest bardzo wiele informacji. Można by rzec, że jest to ekonomiczny wynalazek Niemców ;), takie długie słowa zajmują w rezultacie o wiele mniej miejsca w tekście, niż po przetłumaczeniu ich na j. polski, a jednocześnie zawierają taką samą liczbę informacji. W języku potocznym nie są one na szczęście zbyt często używane (stanowiłyby niezmierną trudność zarówno do zrozumienia, jak i wymówienia ich), pojawiają się raczej w języku i stylu urzędowym, pisanym - prawniczym, medycznym, w encyklopediach, instrukcjach obsługi, itd. Oto przykład takiego „mutanta”:

 

die Wiederaufbereitungsanlagengegnermassendemonstrationsverbotsbekanntgabe

, co przetłumaczymy w następujący sposób:

Ogłoszenie zakazu demonstracji masowych przeciwników przedsiębiorstw recyklingowych do wzbogacania uranu.