Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Die Negation, &amp;lt;/strong&amp;gt;czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświ in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Die Negation, &amp;lt;/strong&amp;gt;czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświ in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Tworzenie Przeczeń z Nicht, Nein, Kein w Języku Niemieckim

Tworzenie Przeczeń z Nicht, Nein, Kein w Języku Niemieckim

  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Die Negation, </strong>czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów. Zdanie w języku niemieckim może być <span class=\"wyroznienie\">zaprzeczone przez</span>:</p>', created = 1719002724, expire = 1719089124, headers = '' WHERE cid = '3:745f6e0b689871a70989bece9b4b9387' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Die Negation, </strong>czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów. Zdanie w języku niemieckim może być <span class=\"wyroznienie\">zaprzeczone przez</span>:</p>\n<ul>\n <li><strong>Nicht</strong></li>\n <li><strong>Nein</strong></li>\n <li><strong>Kein/ keine</strong></li>\n</ul>\n<p>Na język polski tłumaczymy je przy pomocy wyrazu <strong>&bdquo;nie&rdquo;</strong>.</p>\n<p class=\"wyroznienie\">PRZECZENIE NICHT</p>\n<p>1. Przeczenie <strong>Nicht </strong><span class=\"wyroznienie\">zaprzecza, czasownik,</span> po którym występuje, znajduje się on w końcowej strefie zdania. Możemy nasze przeczenie wzmocnić poprzedzając <strong>nicht </strong>przydawką<strong> gar </strong>lub <strong>überhaupt </strong>(wcale, w ogóle). </p>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Wir gehen <span class=\"wyroznienie\">nicht</span>.</strong></td>\n <td>My nie idziemy.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Er spielt <span class=\"wyroznienie\">nicht</span>.</strong></td>\n <td>On nie gra.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Sie tanzt <span class=\"wyroznienie\">nicht</span>.</strong></td>\n <td>Ona nie tańczy.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Tanja hat sein Essen gar <span class=\"wyroznienie\">nicht</span> gegessen.</strong></td>\n <td>Tanja wcale nie zjadła sowjego jedzenia.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Meine jüngere Schwester kann überhaupt <span class=\"wyroznienie\">nicht</span> tanzen.</strong></td>\n <td>Moja młodsza siostra w ogóle nie potrafi tańczyć</td>\n </tr>\n</table>\n<p><strong>2. Nicht </strong><span class=\"wyroznienie\">zaprzecza również całe zdanie</span> i występuje na końcu zdania lub bezpośrednio przed drugą częścią orzeczenia.</p>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Sie kommt auch noch <span class=\"wyroznienie\">nicht.</span></strong></td>\n <td>Ona też jeszcze nie przyjdzie.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Er kann Sie morgen <span class=\"wyroznienie\">nicht</span> sehen. </strong></td>\n <td>On nie może jej jutro widzieć</td>\n </tr>\n</table>\n<p>3.<span class=\"wyroznienie\"> Przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki jak i wyrażenia rzeczownikowe</span>; <strong>nicht </strong>występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczającym.</p>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>In diesem Zimmer steht ,,<span class=\"wyroznienie\">nicht</span>&ldquo; ein Schrank, sondern ein Tisch.</strong></td>\n <td>W tym pokoju nie stoi szafa, tylko stół.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Er geht <span class=\"wyroznienie\">nicht</span> zu ihr, sondern zur Disco.</strong></td>\n <td>On nie idzie do niej, tylko na dyskotekę.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Das Zimmer ist <span class=\"wyroznienie\">nicht</span> alt.</strong></td>\n <td>Ten pokój nie jest stary.</td>\n </tr>\n</table>\n<p class=\"wyroznienie\">PRZECZENIA NEIN</p>\n<p>Przeczenie ,,<strong>Nein&rdquo; </strong>jest <span class=\"wyroznienie\">wyrazem samodzielnym</span>  i może zastąpić całe zdanie przeczące.<br>\n<strong>Nein </strong>występuje jednak <span class=\"wyroznienie\">najczęściej przed zdaniem przeczącym</span>, którego myśl wyraża.</p>\n<p>Oto kilka przykładów zastosowań:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong>-Tanzt du jetzt?<br />\n- <span class=\"wyroznienie\">Nein</span>.</strong></p></td>\n <td><p align=\"left\">-Tańczysz?<br>\n - Nie.</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong>- Spielst du jetzt?<br />\n - <span class=\"wyroznienie\">Nein</span>.</strong></p></td>\n <td><p align=\"left\"><p>- Grasz teraz?<br>\n - Nie.\n </p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong>- Gehst du ins Kino?<br>\n - <span class=\"wyroznienie\">Nein </span>.</strong></p></td>\n <td><p align=\"left\">- Idziesz do kina?<br>\n - Nie.</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong>- Telefonierst du?<br>\n - <span class=\"wyroznienie\">Nein</span>, ich telefoniere <span class=\"wyroznienie\">nicht</span>. </strong></p></td>\n <td><p align=\"left\"><p>- Telefonujesz?<br>\n - Nie, nie telefonuje.</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong>- Schläfst du?<br>\n - <span class=\"wyroznienie\">Nein</span>, ich schlafe <span class=\"wyroznienie\">nicht.</span></strong></p></td>\n <td><p align=\"left\">- Śpisz?<br>\n - Nie, nie śpię.</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p align=\"left\"><strong> - Arbeitest du?<br>\n - <span class=\"wyroznienie\">Nein</span>, ich arbeite <span class=\"wyroznienie\">nicht</span>.</strong></p></td>\n <td><p align=\"left\">- Pracujesz? <br>\n - Nie, nie pracuje.</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p class=\"wyroznienie\"><strong>PRZECZENIE KEIN / KEINE</strong></p>\n<p>Przeczenie <strong class=\"wyroznienie\">kein </strong>w liczbie pojedynczej przy rodzaju <span class=\"wyroznienie\">męskim</span> w mianowniku<strong>, <span class=\"wyroznienie\">keine</span></strong> w liczbie pojedynczej przy rodzaju <span class=\"wyroznienie\">żeńskim </span>w mianowniku oraz <strong> <span class=\"wyroznienie\">kein</span></strong> w licznie pojedynczej przy rodzaju <span class=\"wyroznienie\">nijakim</span> w mianowniku oraz <strong> <span class=\"wyroznienie\">keine </span></strong>w liczbie <span class=\"wyroznienie\">mnogiej</span> zajmuje w zdaniu<strong>  </strong>miejsce przed rzeczownikiem i przeczy w ten sposób całą część zdania.<br>\n <br>\nPrzeczenie <strong>kein, występuje przed rzeczownikiem</strong>, obiera on taki sam schemat odmiany jak rodzajnik nieokreślony ein.</p>\n<p>Tabela przedstawia odmianę ,,<strong>kein&rdquo;</strong> przez przypadki</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td valign=\"top\">&nbsp;</td>\n <td colspan=\"3\" align=\"center\" valign=\"top\"><span class=\"wyroznienie\">  Liczba pojedyncza  </span></td>\n <td valign=\"top\"><span class=\"wyroznienie\"> Liczba mnoga</span></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>&nbsp;</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>r. męski</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>r. żeński</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>r. nijaki</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>Liczba mnoga</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>Nominativ (mianownik)</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-e </strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein- e</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>Genitiv </strong><br>\n <strong>(dopełniacz)</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>keine-es</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-er</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>keine-es</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein- er</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>Dativ </strong><br>\n <strong>(celownik)</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-em</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein- er</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-em</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein- en</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p><strong>Akkusativ</strong><br>\n <strong>(biernik)</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-en</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein-e</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p><strong>kein- e</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Das ist <span class=\"wyroznienie\">keine</span> Rose.</strong></td>\n <td>To nie jest róża.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Er hat <span class=\"wyroznienie\">keinen</span> Fehler gemacht.</strong></td>\n <td>On nie zrobił żadnego błędu.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Er hat <span class=\"wyroznienie\">kein</span> Zimmer gebucht.</strong></td>\n <td>On nie zarezerwował pokoju</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Herr Geroge ist <span class=\"wyroznienie\">kein</span> Artzt. </strong></td>\n <td>Pan George nie jest lekarzem.</td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga! </span>W znaczeniu, już żaden, już żadnych itp. Poprawna jest wyłącznie konstrukcja <span class=\"wyroznienie\"><strong>kein</strong>…..<strong>mehr</strong>. </span></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Zdanie złe: </strong>Jetzt habe ich <span style=\"text-decoration:line-through; color:red\">schon keine</span> Pralinen. <br>\n <strong>Dobrze: </strong>Jetzt habe ich <span class=\"wyroznienie\">keine</span> Pralinen <span class=\"wyroznienie\">mehr</span>. (Teraz nie mam pralinek)</td>\n </tr>\n</table>\n', created = 1719002724, expire = 1719089124, headers = '' WHERE cid = '3:815032d5dcec1710c1317ce6345b26e5' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
autor: admin

Die Negation, czyli tworzenie przeczeń w języku niemieckim to kolejne zagadnienie, któremu chcemy poświecić trochę uwagi. Zapewe nie musimy wyjaśniać jaką funkcję pełnią przeczenia więc odrazu przejdziemy do konkretów. Zdanie w języku niemieckim może być zaprzeczone przez:

  • Nicht
  • Nein
  • Kein/ keine

Na język polski tłumaczymy je przy pomocy wyrazu „nie”.

PRZECZENIE NICHT

1. Przeczenie Nicht zaprzecza, czasownik, po którym występuje, znajduje się on w końcowej strefie zdania. Możemy nasze przeczenie wzmocnić poprzedzając nicht przydawką gar lub überhaupt (wcale, w ogóle).

Oto kilka przykładów zastosowań:

Wir gehen nicht. My nie idziemy.
Er spielt nicht. On nie gra.
Sie tanzt nicht. Ona nie tańczy.
Tanja hat sein Essen gar nicht gegessen. Tanja wcale nie zjadła sowjego jedzenia.
Meine jüngere Schwester kann überhaupt nicht tanzen. Moja młodsza siostra w ogóle nie potrafi tańczyć

2. Nicht zaprzecza również całe zdanie i występuje na końcu zdania lub bezpośrednio przed drugą częścią orzeczenia.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Sie kommt auch noch nicht. Ona też jeszcze nie przyjdzie.
Er kann Sie morgen nicht sehen. On nie może jej jutro widzieć

3. Przymiotniki, przysłówki, rzeczowniki jak i wyrażenia rzeczownikowe; nicht występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczającym.

Oto kilka przykładów zastosowań:

In diesem Zimmer steht ,,nicht“ ein Schrank, sondern ein Tisch. W tym pokoju nie stoi szafa, tylko stół.
Er geht nicht zu ihr, sondern zur Disco. On nie idzie do niej, tylko na dyskotekę.
Das Zimmer ist nicht alt. Ten pokój nie jest stary.

PRZECZENIA NEIN

Przeczenie ,,Nein” jest wyrazem samodzielnym  i może zastąpić całe zdanie przeczące.
Nein występuje jednak najczęściej przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża.

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Tanzt du jetzt?
- Nein.

-Tańczysz?
- Nie.

- Spielst du jetzt?
- Nein.

- Grasz teraz?
- Nie.

- Gehst du ins Kino?
- Nein .

- Idziesz do kina?
- Nie.

- Telefonierst du?
- Nein, ich telefoniere nicht.

- Telefonujesz?
- Nie, nie telefonuje.

- Schläfst du?
- Nein, ich schlafe nicht.

- Śpisz?
- Nie, nie śpię.

- Arbeitest du?
- Nein, ich arbeite nicht.

- Pracujesz?
- Nie, nie pracuje.

PRZECZENIE KEIN / KEINE

Przeczenie kein w liczbie pojedynczej przy rodzaju męskim w mianowniku, keine w liczbie pojedynczej przy rodzaju żeńskim w mianowniku oraz  kein w licznie pojedynczej przy rodzaju nijakim w mianowniku oraz  keine w liczbie mnogiej zajmuje w zdaniu  miejsce przed rzeczownikiem i przeczy w ten sposób całą część zdania.

Przeczenie kein, występuje przed rzeczownikiem, obiera on taki sam schemat odmiany jak rodzajnik nieokreślony ein.

Tabela przedstawia odmianę ,,kein” przez przypadki

    Liczba pojedyncza   Liczba mnoga

 

r. męski

r. żeński

r. nijaki

Liczba mnoga

Nominativ (mianownik)

kein

kein-e

kein

kein- e

Genitiv
(dopełniacz)

keine-es

kein-er

keine-es

kein- er

Dativ
(celownik)

kein-em

kein- er

kein-em

kein- en

Akkusativ
(biernik)

kein-en

kein-e

kein

kein- e

Oto kilka przykładów zastosowań:

Das ist keine Rose. To nie jest róża.
Er hat keinen Fehler gemacht. On nie zrobił żadnego błędu.
Er hat kein Zimmer gebucht. On nie zarezerwował pokoju
Herr Geroge ist kein Artzt. Pan George nie jest lekarzem.

Uwaga! W znaczeniu, już żaden, już żadnych itp. Poprawna jest wyłącznie konstrukcja kein…..mehr.

Zdanie złe: Jetzt habe ich schon keine Pralinen.
Dobrze: Jetzt habe ich keine Pralinen mehr. (Teraz nie mam pralinek)