Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;#039;, created = 1719005176, expire = 1719091576, headers = &amp;#039;&amp;#039; WHERE cid = &amp;#039;3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&amp;#039;</em> w pliku <em>/home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc</em>, linia <em>151</em>.', 0, '', 'http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/rodzajniki-okre%C5%9Blone-w-j%C4%99zyku-niemieckim', '', '44.221.66.130', 171900517 in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p align=\\&amp;quot;left\\&amp;quot;&amp;gt;W jezyku niemieckim występują dwa rodzaje rodzajników: określone i nieokreslone. W tym artykule skupimy się na rodzajnik in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Rodzajniki Określone w Języku Niemieckim

Rodzajniki Określone w Języku Niemieckim

  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '', created = 1719005176, expire = 1719091576, headers = '' WHERE cid = '3:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p align=\"left\">W jezyku niemieckim występują dwa rodzaje rodzajników: określone i nieokreslone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych. </p>\n<p align=\"left\">Rodzajniki określone w języku niemieckim:</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">&nbsp;</p></td>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">Liczba pojedyncza</p></td>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">Liczba mnoga</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">Rodzaj męski</p></td>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong></p></td>\n <td rowspan=\"3\"><p align=\"center\"><strong>die</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">Rodzaj żeński</p></td>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td valign=\"top\"><p align=\"center\">Rodzaj nijaki</p></td>\n <td \" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>das</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\">Rodzajnika określonego używamy gdy: </p>\n<ul type=\"disc\">\n <li>gdy <span class=\"wyroznienie\">mówimy o konkretnej rzeczy/osobie</span>, którą możemy określić lub która pojawiła się w poprzednim zdaniu:</li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Das ist ein Bleistift. <strong>Der Bleistift</strong> ist kurz.</td>\n <td>To jest długopis. Ten długopis jest krótki.</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\"><em>Pierwsze zdanie: to jest jakiś długopis. Nie ważne jaki, w tym zdaniu nie ma to żadnego znaczenia. Używamy więc rodzajnika nieokreślonego. W drugim zdaniu precyzujemy naszą wypowiedź i określamy długopis. Ten długopis jest krótki. Dlatego używamy rodzajnika określonego.</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Das Haus</strong> ist hoch.</td>\n <td>Dom jest wysoki.</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\"><em>Właśnie ten konkretny dom jest wysoki.</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Wo ist ein Fernbedienung?<strong> Der Fernbedienung</strong> liegt auf <strong>dem Tisch</strong>. </td>\n <td>Gdzie jest pilot? Pilot leży na sole.</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\"><em>Drugie zdanie: Ten pilot leży na tym stole. Mówimy o konkretnym przedmiocie, którego właśnie poszukujemy. Leży on na tym stole, nie – gdzie indziej.</em></p>\n<ul type=\"disc\">\n <li>Gdy<span class=\"wyroznienie\"> przed rzeczownikiem </span>występuje <span class=\"wyroznienie\">przymiotnik w stopniu najwyższym</span>, bądź też liczebnik porządkowy:</li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Die Meeraugspitze ist <strong>der</strong> höchste <strong>Berg</strong> Polens.</td>\n <td>Rysy są najwyższym szczytem Polski.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Die Weichsel ist <strong>der</strong> längste <strong>Fluss</strong> Polens.</td>\n <td>Wisła jest najdłuższą rzeką Polski.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Hier ist <strong>die</strong> zweite <strong>Aufgabe</strong>.</td>\n <td>Tu jest drugie zadanie.</td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li><span class=\"wyroznienie\">Przed nazwami rzek, mórz i gór</span>:</li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Die Donau</strong> ist der längste Fluss<strong> </strong>in Deutschland.</td>\n <td>Dunaj jest najdłuższą rzeką w Niemczech.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Zugspitze</strong> ist der höchste Berg in Deutschland.</td>\n <td>Zugspitze jest najwyższym szczytem w Niemczech.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Ostsee</strong> ist ein flaches See.</td>\n <td>Bałtyk jest płytkim morzem. </td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li><span class=\"wyroznienie\">Przed nazwami państw</span> w rodzaju <strong>męskim</strong> i <strong>żeńskim, </strong>lub w <strong>liczbie mnogiej.</strong> (większość państw posiada rodzajnik nijaki, tego rodzajnika jednak się nie używa!) Są to następujące państwa:</li>\n</ul>\n<p align=\"left\">Rodzaju żeńskiego:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>die Ukraine</strong> - Ukraina<br>\n <strong>die Schweiz</strong> - Szwajcaria<br>\n <strong>die Türkei</strong> - Turcja<br>\n <strong>die BRD</strong> (Bundesrepublik Deutschland) - RFN<br>\n <strong>die Slowakei</strong> - Słowacja<br>\n <strong>die Krim</strong> – Krym<br>\n <strong>die Mongolei</strong> - Mongolia</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\">Rodzaju męskiego:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>der Irak</strong> - Irak<br>\n <strong>der Sudan</strong> – Sudan<br>\n <strong>der Libanon</strong> - Liban</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\">W liczbie mnogiej:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>die USA</strong> (die Vereinigten Staaten) - USA<br>\n <strong>die Niederlande</strong> – Holandia</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\">Przykłady zdań:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Ich fahre in <strong>die Ukraine</strong>.</td>\n <td> Jadę na Ukrainę.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>In der Türkei</strong> wohnt meine Freundin.</td>\n <td>W Turcji mieszka moja przyjaciółka.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Schweiz</strong> ist ein sehr schönes Land. </td>\n <td>Szwajcaria jest bardzo ładnym krajem.</td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li>Gdy przed imieniem, nazwiskiem, nazwą państwa, miasta, części świata <span class=\"wyroznienie\">występuje przydawka</span>: </li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Das</strong> historische <strong>Warschau</strong> ist sehenswert.</td>\n <td>Zabytkowa Warszawa jest godna zobaczenia.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Der </strong>schöne <strong>Frau</strong> ging an mir vorbei.</td>\n <td>Piękna kobieta przeszła obok mnie.</td>\n </tr>\n</table>\n<p align=\"left\"><span class=\"wyroznienie\">Uwaga!</span> Coraz częściej w języku potocznym używa się rodzajników określonych przed imionami lub nazwiskami, nawet, jeśli nie występuje przed nimi przydawka, np.:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Der Johannes</strong> spielt Volleyball.</td>\n <td>Jan gra w siatkówkę.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Lisa</strong> schläft.</td>\n <td>Eliza śpi.</td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li><span class=\"wyroznienie\">Przed </span>następującymi <span class=\"wyroznienie\">rzeczownikami</span>, będącymi <span class=\"wyroznienie\">jedynymi na świecie</span>:</li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Die Welt</strong> - świat<br>\n <strong>Die Luft</strong> - powietrze<br>\n <strong>Die Sonne</strong> - słońce<br>\n <strong>Der Mond</strong> - księżyc</td>\n </tr>\n</table>\n<p>Kilka przykładów:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Heute scheint <strong>die Sonne</strong>.</td>\n <td>Dzisiaj świeci słońce.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Ich möchte auf <strong>den Mond</strong> fliegen<strong>.</strong></td>\n <td>Chciałbym polecieć na księżyc.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Welt</strong> ist schön.</td>\n <td>Świat jest piękny.</td>\n </tr>\n</table>\n', created = 1719005176, expire = 1719091576, headers = '' WHERE cid = '3:f4a8008a0b1e0e0576299d8b3d2449d3' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
autor: admin

W jezyku niemieckim występują dwa rodzaje rodzajników: określone i nieokreslone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych.

Rodzajniki określone w języku niemieckim:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj męski

der

die

Rodzaj żeński

die

Rodzaj nijaki

das

Rodzajnika określonego używamy gdy:

  • gdy mówimy o konkretnej rzeczy/osobie, którą możemy określić lub która pojawiła się w poprzednim zdaniu:
Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist kurz. To jest długopis. Ten długopis jest krótki.

Pierwsze zdanie: to jest jakiś długopis. Nie ważne jaki, w tym zdaniu nie ma to żadnego znaczenia. Używamy więc rodzajnika nieokreślonego. W drugim zdaniu precyzujemy naszą wypowiedź i określamy długopis. Ten długopis jest krótki. Dlatego używamy rodzajnika określonego.

Das Haus ist hoch. Dom jest wysoki.

Właśnie ten konkretny dom jest wysoki.

Wo ist ein Fernbedienung? Der Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Gdzie jest pilot? Pilot leży na sole.

Drugie zdanie: Ten pilot leży na tym stole. Mówimy o konkretnym przedmiocie, którego właśnie poszukujemy. Leży on na tym stole, nie – gdzie indziej.

  • Gdy przed rzeczownikiem występuje przymiotnik w stopniu najwyższym, bądź też liczebnik porządkowy:
Die Meeraugspitze ist der höchste Berg Polens. Rysy są najwyższym szczytem Polski.
Die Weichsel ist der längste Fluss Polens. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski.
Hier ist die zweite Aufgabe. Tu jest drugie zadanie.
  • Przed nazwami rzek, mórz i gór:
Die Donau ist der längste Fluss in Deutschland. Dunaj jest najdłuższą rzeką w Niemczech.
Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Zugspitze jest najwyższym szczytem w Niemczech.
Die Ostsee ist ein flaches See. Bałtyk jest płytkim morzem.
  • Przed nazwami państw w rodzaju męskim i żeńskim, lub w liczbie mnogiej. (większość państw posiada rodzajnik nijaki, tego rodzajnika jednak się nie używa!) Są to następujące państwa:

Rodzaju żeńskiego:

die Ukraine - Ukraina
die Schweiz - Szwajcaria
die Türkei - Turcja
die BRD (Bundesrepublik Deutschland) - RFN
die Slowakei - Słowacja
die Krim – Krym
die Mongolei - Mongolia

Rodzaju męskiego:

der Irak - Irak
der Sudan – Sudan
der Libanon - Liban

W liczbie mnogiej:

die USA (die Vereinigten Staaten) - USA
die Niederlande – Holandia

Przykłady zdań:

Ich fahre in die Ukraine. Jadę na Ukrainę.
In der Türkei wohnt meine Freundin. W Turcji mieszka moja przyjaciółka.
Die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Szwajcaria jest bardzo ładnym krajem.
  • Gdy przed imieniem, nazwiskiem, nazwą państwa, miasta, części świata występuje przydawka:
Das historische Warschau ist sehenswert. Zabytkowa Warszawa jest godna zobaczenia.
Der schöne Frau ging an mir vorbei. Piękna kobieta przeszła obok mnie.

Uwaga! Coraz częściej w języku potocznym używa się rodzajników określonych przed imionami lub nazwiskami, nawet, jeśli nie występuje przed nimi przydawka, np.:

Der Johannes spielt Volleyball. Jan gra w siatkówkę.
Die Lisa schläft. Eliza śpi.
  • Przed następującymi rzeczownikami, będącymi jedynymi na świecie:
Die Welt - świat
Die Luft - powietrze
Die Sonne - słońce
Der Mond - księżyc

Kilka przykładów:

Heute scheint die Sonne. Dzisiaj świeci słońce.
Ich möchte auf den Mond fliegen. Chciałbym polecieć na księżyc.
Die Welt ist schön. Świat jest piękny.