Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Rodzajniki Określone w Języku Niemieckim

W jezyku niemieckim występują dwa rodzaje rodzajników: określone i nieokreslone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych.

Rodzajniki określone w języku niemieckim:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj męski

der

die

Rodzaj żeński

die

Rodzaj nijaki

das

Rodzajnika określonego używamy gdy:

  • gdy mówimy o konkretnej rzeczy/osobie, którą możemy określić lub która pojawiła się w poprzednim zdaniu:
Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist kurz. To jest długopis. Ten długopis jest krótki.

Pierwsze zdanie: to jest jakiś długopis. Nie ważne jaki, w tym zdaniu nie ma to żadnego znaczenia. Używamy więc rodzajnika nieokreślonego. W drugim zdaniu precyzujemy naszą wypowiedź i określamy długopis. Ten długopis jest krótki. Dlatego używamy rodzajnika określonego.

Das Haus ist hoch. Dom jest wysoki.

Właśnie ten konkretny dom jest wysoki.

Wo ist ein Fernbedienung? Der Fernbedienung liegt auf dem Tisch. Gdzie jest pilot? Pilot leży na sole.

Drugie zdanie: Ten pilot leży na tym stole. Mówimy o konkretnym przedmiocie, którego właśnie poszukujemy. Leży on na tym stole, nie – gdzie indziej.

  • Gdy przed rzeczownikiem występuje przymiotnik w stopniu najwyższym, bądź też liczebnik porządkowy:
Die Meeraugspitze ist der höchste Berg Polens. Rysy są najwyższym szczytem Polski.
Die Weichsel ist der längste Fluss Polens. Wisła jest najdłuższą rzeką Polski.
Hier ist die zweite Aufgabe. Tu jest drugie zadanie.
  • Przed nazwami rzek, mórz i gór:
Die Donau ist der längste Fluss in Deutschland. Dunaj jest najdłuższą rzeką w Niemczech.
Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Zugspitze jest najwyższym szczytem w Niemczech.
Die Ostsee ist ein flaches See. Bałtyk jest płytkim morzem.
  • Przed nazwami państw w rodzaju męskim i żeńskim, lub w liczbie mnogiej. (większość państw posiada rodzajnik nijaki, tego rodzajnika jednak się nie używa!) Są to następujące państwa:

Rodzaju żeńskiego:

die Ukraine - Ukraina

die Schweiz - Szwajcaria

die Türkei - Turcja

die BRD (Bundesrepublik Deutschland) - RFN

die Slowakei - Słowacja

die Krim – Krym

die Mongolei - Mongolia

Rodzaju męskiego:

der Irak - Irak

der Sudan – Sudan

der Libanon - Liban

W liczbie mnogiej:

die USA (die Vereinigten Staaten) - USA

die Niederlande – Holandia

Przykłady zdań:

Ich fahre in die Ukraine. Jadę na Ukrainę.
In der Türkei wohnt meine Freundin. W Turcji mieszka moja przyjaciółka.
Die Schweiz ist ein sehr schönes Land. Szwajcaria jest bardzo ładnym krajem.
  • Gdy przed imieniem, nazwiskiem, nazwą państwa, miasta, części świata występuje przydawka:
Das historische Warschau ist sehenswert. Zabytkowa Warszawa jest godna zobaczenia.
Der schöne Frau ging an mir vorbei. Piękna kobieta przeszła obok mnie.

Uwaga! Coraz częściej w języku potocznym używa się rodzajników określonych przed imionami lub nazwiskami, nawet, jeśli nie występuje przed nimi przydawka, np.:

Der Johannes spielt Volleyball. Jan gra w siatkówkę.
Die Lisa schläft. Eliza śpi.
  • Przed następującymi rzeczownikami, będącymi jedynymi na świecie:
Die Welt - świat

Die Luft - powietrze

Die Sonne - słońce

Der Mond - księżyc

Kilka przykładów:

Heute scheint die Sonne. Dzisiaj świeci słońce.
Ich möchte auf den Mond fliegen. Chciałbym polecieć na księżyc.
Die Welt ist schön. Świat jest piękny.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej