Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artyku in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;a href=\\&amp;quot;http://francuskimp3.e-nexto.com.pl\\&amp;quot;&amp;gt;FRANCUSKI MP3&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;\\n----------------------------------------------------------------------------------------------------&amp;lt;br /&amp;gt;\\n&amp;lt;strong&amp;gt;&amp;lt;a href=\\&amp;quot;http://angielskimp3.e-nexto.com.pl\\&am in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Przypadki Rzeczownika - Odmiana Mocna w Języku Niemieckim | Niemiecki - Translator Polsko - Niemiecki, Kurs Niemieckigo

Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Przypadki Rzeczownika - Odmiana Mocna w Języku Niemieckim
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p>W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mocnej. <span class=\"wyroznienie\">Odmiana mocna jest najbardziej popularna</span> wśród rzeczowników i występuje wśród nich najczęściej. Należy do niej <strong>większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego</strong>, oraz <strong>ok. 30 rzeczowników rodzaju żeńskiego</strong>. </p>\n<p class=\"wyroznienie\"><em>W odmianie mocnej w liczbie pojedynczej dopełniacz rodzaju męskiego i nijakiego otrzymuje końcówkę <strong>-(e)s. </strong>W liczbie mnogiej celownik wszystkich rodzajów otrzymuje końcówkę <strong>–n.</strong> <strong> </strong></em></p>\n<p>Końcówkę <strong>-es</strong> w dopełniaczu dodaje się zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem jednosylabowym:<strong> </strong></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>das Hemd</strong> (koszula)  </td>\n <td><strong>des Hemd</strong><strong class=\"wyroznienie\">es</strong> (koszuli)</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>der Mann</strong> (mężczyzna)</td>\n <td><strong>des Mann</strong><strong class=\"wyroznienie\">es</strong> (mężczyzny)</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>das Kind </strong>(dziecko)</td>\n <td><strong>des Kind</strong><strong class=\"wyroznienie\">es</strong> (dziecka)</td>\n </tr>\n</table>\n<p>Rzeczowniki wielosylabowe otrzymują zazwyczaj końcówkę <strong>–s:</strong></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>der Mantel </strong>(płaszcz)</td>\n <td><strong>des Mantel</strong><strong class=\"wyroznienie\">s</strong> (płaszcza)</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>der Vater </strong>(ojciec)     </td>\n <td><strong>des Vater</strong><strong class=\"wyroznienie\">s</strong> (ojca)</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>das Gesicht</strong> (twarz) </td>\n <td><strong>des Gesicht</strong><strong class=\"wyroznienie\">s</strong> (twarzy)</td>\n </tr>\n</table>\n<p>Liczba mnoga przyjmuje różne formy (patrz: liczba mnoga rzeczowników), w tej odmianie najczęściej jednak rzeczowniki w liczbie mnogiej będą się kończyły na: -e, -er, -s lub nie otrzymają końcówki w ogóle.</p>\n<ul type=\"disc\">\n <li>Odmiana rzeczownika rodzaju męskiego:</li>\n</ul>\n<p><em>przykład:</em> <strong>Der Vater - ojciec</strong></p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">&nbsp;</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Singular<br>\n (liczba pojedyncza)</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Plural<br>\n (liczba mnoga)</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Nominativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong> Vater </p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die </strong>Väter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Genitiv</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>des</strong> Vater<strong>s </strong></p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong> Väter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Dativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>dem </strong>Vater </p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>den</strong> Väter<strong>n</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Akkusativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>den</strong> Vater</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong> Väter</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li>Odmiana rzeczownika rodzaju nijakiego:</li>\n</ul>\n<p><em>przykład</em>: <strong>Das Kind - dziecko</strong></p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">&nbsp;</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Singular<br>\n (liczba pojedyncza)</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Plural<br>\n (liczba mnoga)</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Nominativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>das</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong> Kinder</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Genitiv</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>des</strong> Kind<strong>es</strong></p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der </strong>Kinder</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Dativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>dem</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>den</strong> Kinder<strong>n</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Akkusativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>das</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die </strong>Kinder</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Uwaga! </span>Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego pochodzenia obcego, które w liczbie mnogiej mają końcówkę <strong>–s</strong>, nie otrzymają w celowniku końcówki –n. Do takich rzeczowników należą m.in.:</p>\n<table width=\"32%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td width=\"48%\" align=\"left\"><p>das Auto                     <br>\n der Tipp                     <br>\n das Hobby                  <br>\n das Hotel                    <br>\n das Foto                     <br>\n das Restaurant             <br>\n das Büro                     </p></td>\n <td width=\"52%\" align=\"left\"><p>die Autos<br>\n die Tipps<br>\n die Hobbys<br>\n die Hotels <br>\n die Fotos<br>\n die Restaurants <br>\n die Büros </p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Liczba mnoga rzeczownika <strong>das Auto</strong> będzie wyglądała następująco:</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">&nbsp;</p></td>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Plural</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Nominativ</p></td>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die Autos</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Genitiv</p></td>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der Autos</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Dativ</p></td>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>den Autos</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Akkusativ</p></td>\n <td width=\"307\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die Autos</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul type=\"disc\">\n <li>Odmiana rzeczownika rodzaju żeńskiego</li>\n</ul>\n<p>Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które zaliczają się do odmiany mocnej są najczęściej jednosylabowe i mają końcówkę <strong>–e</strong> oraz <strong>przegłos</strong> w liczbie mnogiej. Są to m.in.: </p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>&nbsp;</td>\n <td>Singular </td>\n <td>Plural</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>kiełbasa</td>\n <td><strong>die Wurst </strong></td>\n <td><strong>die Würste</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>noc</td>\n <td><strong>die Nacht </strong></td>\n <td><strong>die Nächte</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>miasto </td>\n <td><strong>die Stadt </strong></td>\n <td><strong>die Städte</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>mysz</td>\n <td><strong>die Maus</strong></td>\n <td><strong> die Mäuse</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>ławka<strong> </strong></td>\n <td><strong>die Bank   </strong></td>\n <td><strong> die Bänke</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>siła</td>\n <td><strong>die Kraft </strong></td>\n <td><strong>die Kräfte</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>ściana<strong>  </strong></td>\n <td><strong>die Wand </strong></td>\n <td><strong>die Wände</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>panna młoda</td>\n <td><strong>die Braut </strong></td>\n <td><strong>die Bräute</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>ręka<strong> </strong></td>\n <td><strong> die Hand </strong></td>\n <td><strong>die Hände</strong></td>\n </tr>\n</table>\n<p><strong>       </strong>a także 2 następujące wyrazy: </p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>&nbsp;</td>\n <td>Singular </td>\n <td>Plural</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>mama</td>\n <td><strong>die Mutter </strong></td>\n <td><strong>die Mütter</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>córka</td>\n <td><strong>die Tochter </strong> </td>\n <td><strong>die Töchter</strong></td>\n </tr>\n</table>\n<p><em>przykład</em>: <strong>die Mutter – mama </strong></p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">&nbsp;</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Singular<br>\n (liczba pojedyncza)</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Plural<br>\n (liczba mnoga)</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Nominativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong> Mütter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Genitiv</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der </strong>Mütter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Dativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>den</strong> Mütter<strong>n</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Akkusativ</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"205\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die </strong>Mütter</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p class=\"wyroznienie\">Zestawienie odmiany rzeczowników rodzaju męskiego, nijakiego i żeńskiego w jednej tabeli:</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p>&nbsp;</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj męski</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj żeński</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">rodzaj nijaki</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">liczba mnoga</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Nominativ</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">der</strong> Vater </p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">die</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">das</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">die </strong>Väter,  Kinder, Mütter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Genitiv</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">des</strong> Vater<strong class=\"wyroznienie\">s </strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">der</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">des</strong> Kind<strong class=\"wyroznienie\">es</strong></p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">der</strong> Väter, Kinder, Mütter</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Dativ</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">dem </strong>Vater </p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">der</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">dem</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">den</strong> Väter<span class=\"wyroznienie\"><strong>n</strong></span><strong>, </strong>Kinder<span class=\"wyroznienie\"><strong>n</strong></span><strong>, </strong>Mütter<strong class=\"wyroznienie\">n</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\">Akkusativ</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">den</strong> Vater</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">die</strong> Mutter</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">das</strong> Kind</p></td>\n <td width=\"123\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong class=\"wyroznienie\">die</strong> Väter, Kinder, Mütter</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><strong>Przykłady zdań z zastosowaniem odmienionych przez przypadki rzeczowników:</strong></p>\n<p><strong>Liczba pojedyncza</strong></p>\n<p><u>Nominativ</u></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Die Mutter</strong> steht vor dem Haus.</td>\n <td>Mama stoi przed domem.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Das Kind</strong> spielt Verstecken.</td>\n <td>Dziecko bawi się w chowanego.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Der Vater</strong> öffnet das Fenster.</td>\n <td>Ojciec otwiera okno.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Hier ist <strong>die Bahnhof.</strong></td>\n <td>Tu jest dworzec kolejowy.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td><strong>Die Lehrerin</strong> ist sehr nett.</td>\n <td>Ta nauczycielka jest bardzo miła.</td>\n </tr>\n</table>\n<p><u>Genitiv</u></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Das Spielzeug <strong>des Kindes</strong> wurde kaputtgemacht.</td>\n <td>Zabawka tego dziecka zepsuła się.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Das ist das Auto <strong>des Vaters</strong>.</td>\n <td>To jest samochód ojca.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Hier sitzt der Bruder <strong>der Mutter</strong>.</td>\n <td>Tu siedzi brat mamy.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Das Auto <strong>des Lehrers</strong> steht vor der Schule.</td>\n <td>&nbsp;</td>\n </tr>\n</table>\n<p><u>Dativ</u></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Das gehört <strong>dem Vater</strong></td>\n <td>To należy do ojca.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Ich hilfe <strong>der Mutter</strong> zu Hause.</td>\n <td>Pomagam mamie w domu.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Ich erkläre <strong>dem Kind</strong> die Hausaufgabe.</td>\n <td>Wyjaśniam dziecku zadanie domowe.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Er kauft <strong>der Freundin</strong> ein Geschenk.</td>\n <td>On kupuje przyjaciółce prezent. </td>\n </tr>\n</table>\n<p><u>Akkusativ</u></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td>Ich sehe <strong>den Vater</strong>. </td>\n <td>Widzę ojca.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Er begrüßt <strong>die Mutter</strong>.</td>\n <td>On wita mamę.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Der Lehrer fragt <strong>das Kind</strong>.</td>\n <td>Nauczyciel pyta dziecko.</td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Sie bekam <strong>den Computer</strong>.</td>\n <td>Ona otrzymała komputer.</td>\n </tr>\n</table>\n<p><strong>Liczba mnoga</strong></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Die Schüler</strong> gehen in die Schule.</td>\n <td> Uczniowie idą do szkoły. <strong><em>(Nominativ)</em></strong><em></em></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Der Besitzer <strong>der Häuser</strong> ist in Deutschland.</td>\n <td>Właściciel tych domów jest w Niemczech. <strong><em>(Genitiv)</em></strong><em></em></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Die Lehrerin hilft <strong>den Kindern</strong>.</td>\n <td>Nauczycielka pomaga dzieciom. <em><strong>(Dativ)</strong></em><strong></strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td>Ich bereite <strong>die Getränke</strong> vor.</td>\n <td>Przygotowuję napoje. <strong><em>(Akkusativ)</em></strong><em></em></td>\n </tr>\n</table>\n', created = 1719003892, expire = 1719090292, headers = '' WHERE cid = '3:46b9501711e9c55fa8aeccd191bf506e' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<p><strong><a href=\"http://francuskimp3.e-nexto.com.pl\">FRANCUSKI MP3</a></strong><br />\n----------------------------------------------------------------------------------------------------<br />\n<strong><a href=\"http://angielskimp3.e-nexto.com.pl\">NAUKA ANGIELSKIEGO</a></strong> - skuteczne metody nauki i najlepsze kursy Mp3...<br />\n----------------------------------------------------------------------------------------------------</p>\n', created = 1719003892, expire = 1719090292, headers = '' WHERE cid = '1:2fd2d6466c4f611904995a2d6108f797' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mocnej. Odmiana mocna jest najbardziej popularna wśród rzeczowników i występuje wśród nich najczęściej. Należy do niej większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, oraz ok. 30 rzeczowników rodzaju żeńskiego.

W odmianie mocnej w liczbie pojedynczej dopełniacz rodzaju męskiego i nijakiego otrzymuje końcówkę -(e)s. W liczbie mnogiej celownik wszystkich rodzajów otrzymuje końcówkę –n.  

Końcówkę -es w dopełniaczu dodaje się zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem jednosylabowym:

das Hemd (koszula)   des Hemdes (koszuli)
der Mann (mężczyzna) des Mannes (mężczyzny)
das Kind (dziecko) des Kindes (dziecka)

Rzeczowniki wielosylabowe otrzymują zazwyczaj końcówkę –s:

der Mantel (płaszcz) des Mantels (płaszcza)
der Vater (ojciec)      des Vaters (ojca)
das Gesicht (twarz)  des Gesichts (twarzy)

Liczba mnoga przyjmuje różne formy (patrz: liczba mnoga rzeczowników), w tej odmianie najczęściej jednak rzeczowniki w liczbie mnogiej będą się kończyły na: -e, -er, -s lub nie otrzymają końcówki w ogóle.

  • Odmiana rzeczownika rodzaju męskiego:

przykład: Der Vater - ojciec

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

Nominativ

der Vater

die Väter

Genitiv

des Vaters

der Väter

Dativ

dem Vater

den Vätern

Akkusativ

den Vater

die Väter

  • Odmiana rzeczownika rodzaju nijakiego:

przykład: Das Kind - dziecko

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

Nominativ

das Kind

die Kinder

Genitiv

des Kindes

der Kinder

Dativ

dem Kind

den Kindern

Akkusativ

das Kind

die Kinder

Uwaga! Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego pochodzenia obcego, które w liczbie mnogiej mają końcówkę –s, nie otrzymają w celowniku końcówki –n. Do takich rzeczowników należą m.in.:

das Auto                    
der Tipp                     
das Hobby                 
das Hotel                   
das Foto                    
das Restaurant            
das Büro                    

die Autos
die Tipps
die Hobbys
die Hotels
die Fotos
die Restaurants
die Büros

Liczba mnoga rzeczownika das Auto będzie wyglądała następująco:

 

Plural

Nominativ

die Autos

Genitiv

der Autos

Dativ

den Autos

Akkusativ

die Autos

  • Odmiana rzeczownika rodzaju żeńskiego

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które zaliczają się do odmiany mocnej są najczęściej jednosylabowe i mają końcówkę –e oraz przegłos w liczbie mnogiej. Są to m.in.:

  Singular Plural
kiełbasa die Wurst die Würste
noc die Nacht die Nächte
miasto  die Stadt die Städte
mysz die Maus die Mäuse
ławka  die Bank    die Bänke
siła die Kraft die Kräfte
ściana   die Wand die Wände
panna młoda die Braut die Bräute
ręka  die Hand die Hände

       a także 2 następujące wyrazy:

  Singular Plural
mama die Mutter die Mütter
córka die Tochter   die Töchter

przykład: die Mutter – mama

 

Singular
(liczba pojedyncza)

Plural
(liczba mnoga)

Nominativ

die Mutter

die Mütter

Genitiv

der Mutter

der Mütter

Dativ

der Mutter

den Müttern

Akkusativ

die Mutter

die Mütter

Zestawienie odmiany rzeczowników rodzaju męskiego, nijakiego i żeńskiego w jednej tabeli:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der Vater

die Mutter

das Kind

die Väter,  Kinder, Mütter

Genitiv

des Vaters

der Mutter

des Kindes

der Väter, Kinder, Mütter

Dativ

dem Vater

der Mutter

dem Kind

den Vätern, Kindern, Müttern

Akkusativ

den Vater

die Mutter

das Kind

die Väter, Kinder, Mütter

Przykłady zdań z zastosowaniem odmienionych przez przypadki rzeczowników:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Die Mutter steht vor dem Haus. Mama stoi przed domem.
Das Kind spielt Verstecken. Dziecko bawi się w chowanego.
Der Vater öffnet das Fenster. Ojciec otwiera okno.
Hier ist die Bahnhof. Tu jest dworzec kolejowy.
Die Lehrerin ist sehr nett. Ta nauczycielka jest bardzo miła.

Genitiv

Das Spielzeug des Kindes wurde kaputtgemacht. Zabawka tego dziecka zepsuła się.
Das ist das Auto des Vaters. To jest samochód ojca.
Hier sitzt der Bruder der Mutter. Tu siedzi brat mamy.
Das Auto des Lehrers steht vor der Schule.  

Dativ

Das gehört dem Vater To należy do ojca.
Ich hilfe der Mutter zu Hause. Pomagam mamie w domu.
Ich erkläre dem Kind die Hausaufgabe. Wyjaśniam dziecku zadanie domowe.
Er kauft der Freundin ein Geschenk. On kupuje przyjaciółce prezent.

Akkusativ

Ich sehe den Vater. Widzę ojca.
Er begrüßt die Mutter. On wita mamę.
Der Lehrer fragt das Kind. Nauczyciel pyta dziecko.
Sie bekam den Computer. Ona otrzymała komputer.

Liczba mnoga

Die Schüler gehen in die Schule. Uczniowie idą do szkoły. (Nominativ)
Der Besitzer der Häuser ist in Deutschland. Właściciel tych domów jest w Niemczech. (Genitiv)
Die Lehrerin hilft den Kindern. Nauczycielka pomaga dzieciom. (Dativ)
Ich bereite die Getränke vor. Przygotowuję napoje. (Akkusativ)


Uczysz się języków...?

FRANCUSKI MP3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NAUKA ANGIELSKIEGO - skuteczne metody nauki i najlepsze kursy Mp3...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

audioebooki, sob., 09/10/2011 - 09:27

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej