Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Deklinacja Rzeczowników przez Przypadki w Języku Niemieckim

W języku polskim istnieje siedem przypadków, przez które odmieniają się rzeczowniki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. W języku niemieckim jest ich mniej. Rzeczowniki odmieniają się tylko przez cztery przypadki, które odpowiadają pierwszym czterem przypadkom polskim.

Przypadki w języku niemieckim to:

Nominativ - mianownik

Genitiv - dopełniacz

Dativ - celownik

Akkusativ - biernik

Pytania, jakie zadajemy do każdego przypadku są prawie takie same, jak w naszym języku:

Nominativ                 

(mianownik)              

Wer? Was?

Kto? Co?

Genitiv                      

(dopełniacz)               

Wessen?

Czyj? Czyja? Czyje?

Dativ                        

(celownik)                 

Wem?

Komu? Czemu?

Akkusativ                 

(biernik)                     

Wen? Was?

Kogo? Co?

W języku polskim rzeczowniki odmieniają się poprzez dodanie do tematu odpowiedniej końcówki fleksyjnej, np.: lampa, lampy, lampie, lampę, lampą, lampie, lampo. Ważną informacją i jednocześnie różnicą pomiędzy językiem polskim a niemieckim jest fakt, że rzeczowniki niemieckie odmieniają się PRZEZ ODMIANĘ RODZAJNIKA. Tylko w poszczególnych przypadkach dodaje się do rzeczownika końcówkę, np.:

Nominativ                 

(mianownik)              
der Maler

ojciec
das Kind

dziecko
Genitiv                      

(dopełniacz)               
des Malers

ojca
des Kindes

dziecka
Dativ                      

(celownik) 
dem Maler

ojcu
dem Kind

dziecku
Akkusativ                  

(biernik)                     

den Maler

ojca

das Kind

dziecko

Poniżej przedstawiam tabelę odmiany rodzajników oraz końcówki rzeczowników dla wszystkich rodzajów i przypadków:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der

ein

die

eine

das

ein

die

-

Genitiv

des + s

eines + s

der

einer

des + s

eines + s

der

-

Dativ

dem

einem

der

einer

dem

einem

den + n

- + n

Akkusativ

den

einen

die

eine

das

ein

die

-

Warto przejrzeć kilka przykładów by lepiej zrozumieć stosowanie powyższego przykładu, jak wiadomo najlepiej uczy się stojąc teorię w praktyce:

Poniżej prezentujemy przykładowa odmiana rzeczowników:

der Löffel - łyżka

 die Gabel  - widelec

das Messner – nóż

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der Löffel

die Gabel

das Messer

die Löffel,

Gabeln,

Messer

Genitiv

des Löffels

der Gabel

des Messers

der Löffel,

Gabeln,

Messer

Dativ

dem Löffel

der Gabel

dem Messer

den Löffeln, Gabeln,

Messern

Akkusativ

den Löffel

die Gabel

das Messer

die Löffel,

Gabeln,

Messer

Niektóre rzeczowniki w jezyku niemieckim przyjmują nieco inne formy odmiany. Dlatego też powstał podział deklinacji rzeczowników na 3 typy:Odmiana mocna

Odmiana słaba

Odmiana mieszana

Podział ten opiera się głównie na dopełniaczu rzeczownika oraz mianowniku liczby mnogiej.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej