Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n\\n&amp;lt;p&amp;gt;Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłów in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n\\n&amp;lt;p&amp;gt;Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłów in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Tworzenie Rzeczowników od Czasowników w Języku Niemieckim

Tworzenie Rzeczowników od Czasowników w Języku Niemieckim

  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n\n<p>Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłówków - tym razem skupimy się na tworzeniu rzeczowników od czasowników w języku niemieckim.</p>\n<p><strong>TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD CZASOWNIKÓW</strong></p>', created = 1718998884, expire = 1719085284, headers = '' WHERE cid = '3:a9e1eb4318842152c9f24abbce7cfb40' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n\n<p>Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłówków - tym razem skupimy się na tworzeniu rzeczowników od czasowników w języku niemieckim.</p>\n<p><strong>TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD CZASOWNIKÓW</strong></p>\n<p>Schematów tworzenia rzeczowników od czasowników jest kilka... Przyjrzyjmy się im bliżej.</p>\n<ul>\n <li>Pierwszym z nich jest<span class=\"wyroznienie\"> tworzenie rzeczowników od bezokoliczników</span>. Niemal każdy czasownik utworzy w ten sposób rzeczownik.<span class=\"wyroznienie\"> Czasownik pozostaje w formie bezokolicznikowej (z końcówką –en), dodaje się do niego tylko <strong>rodzajnik das</strong></span> i pisze się z wielkiej litery. Rzeczowniki utworzone w ten sposób będą oznaczały czynność lub coś z nią bardzo blisko związanego. W języku polskim wyrazy oznaczające czynność najczęściej są zakończone na <strong>–nie </strong>(np. czytanie), w języku niemieckim przybiorą końcówkę <strong>–en </strong>(np. das Lesen), tak jak bezokolicznik, od którego zostały utworzone.: </li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>schlafen</strong> – spać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>das</strong></span><strong> Schlafen</strong> – spanie</p>\n <p align=\"center\"><strong>essen </strong>– jeść<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>das</strong></span><strong> Essen</strong> – jedzenie</p>\n <p align=\"center\"><strong>trinken </strong>– pić<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>das</strong></span><strong> Trinken</strong> – picie</p>\n <p align=\"center\"><strong>schreiben</strong> – pisać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>das</strong></span><strong> Schreiben</strong> – pisanie</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>-er, -erin</strong></li>\n</ul>\n<p>Drugim schematem jest tworzenie rzeczowników <span class=\"wyroznienie\">od tematów czasowników za pomocą dodania końcówki: <strong>-er</strong></span><strong>.</strong>  Rzeczowniki te będą oznaczały wykonawcę danej czynności. Wykonawca czynności rodzaju męskiego otrzyma <strong>rodzajnik</strong> <strong>der</strong>:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>lehren</strong> – nauczać<br>\n <strong class=\"wyroznienie\">der</strong><strong> Lehr<span class=\"wyroznienie\">er</span></strong> – nauczyciel</p>\n <p align=\"center\"><strong>übersetzen</strong> – tłumaczyć<br>\n <strong class=\"wyroznienie\">der</strong> <strong>Übersetz<span class=\"wyroznienie\">er</span> - tłumacz</strong></p>\n <p align=\"center\"><strong>betreuen</strong> – opiekować się<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>der</strong></span><strong> Betreu<span class=\"wyroznienie\">er</span></strong> – opiekun </p>\n <p align=\"center\"><strong>lesen</strong> – czytać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>der</strong></span><strong> Les<span class=\"wyroznienie\">er</span></strong> – czytelnik</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>W taki sam sposób możemy utworzymy rzeczowniki rodzaju żeńskiego. <span class=\"wyroznienie\">Do tematu czasownika dodamy końcówkę <strong>-erin</strong> </span>oraz <strong class=\"wyroznienie\">rodzajnik die</strong>:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Lehr<span class=\"wyroznienie\">erin</span></strong> – nauczycielka<br>\n <strong class=\"wyroznienie\">die</strong> <strong>Übersetz<span class=\"wyroznienie\">erin</span> -</strong> tłumacz<strong><br>\n </strong><span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Betreu<span class=\"wyroznienie\">erin</span></strong> – opiekunka <br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Les<span class=\"wyroznienie\">erin</span></strong> – czytelniczka</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>-ung</strong></li>\n</ul>\n<p>Kolejną grupę rzeczowników utworzymy poprzez <span class=\"wyroznienie\">dodanie do tematu czasownika końcówki <strong>–ung</strong></span>. Rzeczowniki te otrzymają rodzajnik <strong>die</strong>:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>achten</strong> – uważać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Acht<span class=\"wyroznienie\">ung</span></strong>– uwaga </p>\n <p align=\"center\"><strong>bestellen</strong> – zamawiać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Bestell<span class=\"wyroznienie\">ung</span></strong>– zamówienie</p>\n <p align=\"center\"><strong>bedeuten</strong> – oznaczać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Bedeut<span class=\"wyroznienie\">ung</span></strong> – znaczenie</p>\n <p align=\"center\"><strong>wiederholen</strong> – powtarzać<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Wiederhol<span class=\"wyroznienie\">ung</span></strong> – powtórzenie</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>–ei</strong></li>\n</ul>\n<p>Kiedy <span class=\"wyroznienie\">do tematu czasownika dodamy końcówkę <strong>–ei</strong> i rodzajnik <strong>–die </strong>oraz przegłos<strong>,</strong></span> otrzymamy rzeczowniki oznaczające miejsce/pomieszczenie, w którym wykonuje się czynność, którą określa czasownik, np.:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>backen </strong>– piec<br>\n <strong class=\"wyroznienie\">die </strong><strong>B<span class=\"wyroznienie\">ä</span>cker<span class=\"wyroznienie\">ei</span></strong> – piekarnia</p>\n <p align=\"center\"><strong>waschen </strong>– myć<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> W<span class=\"wyroznienie\">ä</span>scher<span class=\"wyroznienie\">ei</span></strong> - pralnia</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>–tion</strong></li>\n</ul>\n<p><span class=\"wyroznienie\">Czasowniki</span> pochodzenia obcego<span class=\"wyroznienie\"> zakończone na –ieren tworzą rzeczowniki z końcówką <strong>–tion</strong></span>. Dodaje się przy tym rodzajnik <strong>die</strong>. W tym przypadku jednak występują niewielkie zmiany w temacie:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>demonstrieren</strong> - demonstrować<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Demonstra<span class=\"wyroznienie\">tion</span></strong> - demonstracja</p>\n <p align=\"center\"><strong>provozieren </strong>– prowokować<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Provoka<span class=\"wyroznienie\">tion</span></strong> - prowokacja</p>\n <p align=\"center\"><strong>kalkulieren</strong> – eksplodować<br>\n <span class=\"wyroznienie\"><strong>die</strong></span><strong> Kalkula<span class=\"wyroznienie\">tion</span></strong> – kalkulacja</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>–e</strong></li>\n</ul>\n<p>Kolejnym schematem tworzenia rzeczowników jest <span class=\"wyroznienie\">dodanie to tematu czasownika końcówki <strong>–e</strong></span><strong>.</strong> Taki rzeczownik otrzymuje najczęściej rodzajnik <strong>die,</strong> może się jednak zdarzyć, że przyjmie rodzaj męski lub nijaki z rodzajnikiem der lub das:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>fragen </strong>– pytać<br>\n <strong>die Frag<span class=\"wyroznienie\">e</span></strong> – pytanie</p>\n <p align=\"center\"><strong>bitten</strong> – prosić<br>\n <strong>dieBitt<span class=\"wyroznienie\">e</span></strong> – prośba</p>\n <p align=\"center\"><strong>reisen</strong> – podróżować<br>\n <strong>die Reis<span class=\"wyroznienie\">e</span></strong> – podróż</p>\n <p align=\"center\"><strong>glauben</strong> – wierzyć<br>\n <strong>der Glaub<span class=\"wyroznienie\">e</span></strong> - wiara</p>\n <p align=\"center\"><strong>enden</strong> – kończyć<br>\n <strong>das End<span class=\"wyroznienie\">e</span></strong> - koniec</p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li>Wiele rzeczowników utworzy się od czasownika poprzez <span class=\"wyroznienie\">odcięcie </span>od nich <span class=\"wyroznienie\">końcówki bezokolicznika oraz zmiany w temacie</span>. Rodzaj, jaki przyjmą, może zarówno męski, żeński jak i nijaki (der, die das):</li>\n</ul>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"center\"><strong>spielen</strong> - grać<br>\n <strong>das Spiel</strong> - gra</p>\n <p align=\"center\"><strong>schreiben</strong> – pisać<br>\n <strong>die Schrift</strong> - pismo</p>\n <p align=\"center\"><strong>tanzen </strong>– tańczyć<br>\n <strong>der Tanz</strong> – taniec</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Na zakończenie dodam, że bardzo często można od jednego czasownika utworzyć 2 lub więcej rzeczowników, np.:</p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td valign=\"top\"><p class=\"wyroznienie\"><strong>spielen</strong> – grać</p>\n <p><strong>der Spieler</strong> – gracz<br>\n <strong>das Spiel</strong> – gra</p></td>\n <td valign=\"top\"><p class=\"wyroznienie\"><strong>schreiben </strong>– pisać</p>\n <p><strong>das Schreiben</strong> – pisanie<br>\n <strong>der Scheiber</strong> – autor<br>\n <strong>die Schreiberin</strong> – autorka<br>\n <strong>die Schrift</strong> - pismo</p></td>\n </tr>\n</table>\n\n', created = 1718998884, expire = 1719085284, headers = '' WHERE cid = '3:f4af4693e3e5cd902132819baa1e9102' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
autor: admin

Ten artykuł stanowi rozwinięcie kursu na temat Tworzenia rzeczowników, w poprzednim przedstawiliśmy zasady tworzenia rzeczowników od przymiotników i przysłówków - tym razem skupimy się na tworzeniu rzeczowników od czasowników w języku niemieckim.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD CZASOWNIKÓW

Schematów tworzenia rzeczowników od czasowników jest kilka... Przyjrzyjmy się im bliżej.

  • Pierwszym z nich jest tworzenie rzeczowników od bezokoliczników. Niemal każdy czasownik utworzy w ten sposób rzeczownik. Czasownik pozostaje w formie bezokolicznikowej (z końcówką –en), dodaje się do niego tylko rodzajnik das i pisze się z wielkiej litery. Rzeczowniki utworzone w ten sposób będą oznaczały czynność lub coś z nią bardzo blisko związanego. W języku polskim wyrazy oznaczające czynność najczęściej są zakończone na –nie (np. czytanie), w języku niemieckim przybiorą końcówkę –en (np. das Lesen), tak jak bezokolicznik, od którego zostały utworzone.:

schlafen – spać
das Schlafen – spanie

essen – jeść
das Essen – jedzenie

trinken – pić
das Trinken – picie

schreiben – pisać
das Schreiben – pisanie

  • -er, -erin

Drugim schematem jest tworzenie rzeczowników od tematów czasowników za pomocą dodania końcówki: -er.  Rzeczowniki te będą oznaczały wykonawcę danej czynności. Wykonawca czynności rodzaju męskiego otrzyma rodzajnik der:

lehren – nauczać
der Lehrer – nauczyciel

übersetzen – tłumaczyć
der Übersetzer - tłumacz

betreuen – opiekować się
der Betreuer – opiekun

lesen – czytać
der Leser – czytelnik

W taki sam sposób możemy utworzymy rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Do tematu czasownika dodamy końcówkę -erin oraz rodzajnik die:

die Lehrerin – nauczycielka
die Übersetzerin - tłumacz
die Betreuerin – opiekunka
die Leserin – czytelniczka

  • -ung

Kolejną grupę rzeczowników utworzymy poprzez dodanie do tematu czasownika końcówki –ung. Rzeczowniki te otrzymają rodzajnik die:

achten – uważać
die Achtung– uwaga

bestellen – zamawiać
die Bestellung– zamówienie

bedeuten – oznaczać
die Bedeutung – znaczenie

wiederholen – powtarzać
die Wiederholung – powtórzenie

  • –ei

Kiedy do tematu czasownika dodamy końcówkę –ei i rodzajnik –die oraz przegłos, otrzymamy rzeczowniki oznaczające miejsce/pomieszczenie, w którym wykonuje się czynność, którą określa czasownik, np.:

backen – piec
die Bäckerei – piekarnia

waschen – myć
die Wäscherei - pralnia

  • –tion

Czasowniki pochodzenia obcego zakończone na –ieren tworzą rzeczowniki z końcówką –tion. Dodaje się przy tym rodzajnik die. W tym przypadku jednak występują niewielkie zmiany w temacie:

demonstrieren - demonstrować
die Demonstration - demonstracja

provozieren – prowokować
die Provokation - prowokacja

kalkulieren – eksplodować
die Kalkulation – kalkulacja

  • –e

Kolejnym schematem tworzenia rzeczowników jest dodanie to tematu czasownika końcówki –e. Taki rzeczownik otrzymuje najczęściej rodzajnik die, może się jednak zdarzyć, że przyjmie rodzaj męski lub nijaki z rodzajnikiem der lub das:

fragen – pytać
die Frage – pytanie

bitten – prosić
dieBitte – prośba

reisen – podróżować
die Reise – podróż

glauben – wierzyć
der Glaube - wiara

enden – kończyć
das Ende - koniec

  • Wiele rzeczowników utworzy się od czasownika poprzez odcięcie od nich końcówki bezokolicznika oraz zmiany w temacie. Rodzaj, jaki przyjmą, może zarówno męski, żeński jak i nijaki (der, die das):

spielen - grać
das Spiel - gra

schreiben – pisać
die Schrift - pismo

tanzen – tańczyć
der Tanz – taniec

Na zakończenie dodam, że bardzo często można od jednego czasownika utworzyć 2 lub więcej rzeczowników, np.:

spielen – grać

der Spieler – gracz
das Spiel – gra

schreiben – pisać

das Schreiben – pisanie
der Scheiber – autor
die Schreiberin – autorka
die Schrift - pismo