Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Zaimki Nieosobowe - Das unpersönliche Pronomen (Es, Man) w Języku Niemieckim

W tym artykule skupimy się na Zaimkach nieosobowych, a dokładniej Das unpersönliche Pronomen  es und unbestimmte Pronomen man. Pierwszą część kursu poświęcimy zaimkowi nieosobowemu - ES, a drugą zaimkowi MAN.

1. Zaimek nieosobowy ,,es”

 • nie oznacza tylko 3 osobę liczby pojedynczej, ale również zastępuje rzeczownik rodzaju nijakiego:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Da hängt ein Plakat. Es ist hässlich. (Tam wisi plakat. Ono jest brzyskie)
Da liegt ein Kugelschreiber. Es ist schön. (Tam leży długopis. Ono jest ładne.)

 • Przy czasownikach wyrażających zjawiska natury:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Es regnet (pada deszcz)
Es schneit (pada śnieg)
Es regnet den ganzen Tag. (pada cały dzień)
Es ist schön. (jest ładnie)
Es hagelt heute. (dzisiaj pada grad)

 • W wyrażeniach i zwrotach:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Es geht mir schlecht. (Czuję się żle)
Es kommt auf das Wetter an. (To zależy od pogody)
Ich habe es eilig. (Śpiesze się)

 • Zaimek ,,es występuje także przy czasownikach wyrażających pożegnanie i uczucia, jeśli sprawca zdarzenia jest nieznany:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Es freut mich. (Cieszy mnie)
Es klopft. (Słychać pukanie do drzwi)

 • w zdaniach w stronie biernej (Passiv), TYLKO NA POCZĄTKU ZDANIA!

Oto kilka przykładów zastosowań:

Es wurde ihm gesagt. (Powiedziano mu)
Es wird hier gesungen. (Tutaj śpiewa się)


2. Zaimki nieokreślone używane są , wtedy kiedy odnoszą się do bliżej nieokreślonych osób i rzeczy. Do nich zalicza się zaimki takie jak:

 • man- używany w celu określenia podmiotu oznaczającego osobę bliżej nieznaną. Łączy się on z 3 osobą liczby pojedyńczej czasownika. Zaimka man nigdy nie tłumaczy sie go osobno, lecz zawsze z czasownikiem w 3 osobie liczby pojedynczej oraz rzadko, ale czasem zaimkiem "sie".

Oto kilka przykładów zastosowań:

Man spielt hier Ball. (Tutaj gra się w piłkę.)
Hier kann man gut trinken. (Tutaj można dobrze wypić.)

 • niemand- (nikt), jemand- (ktoś). Oba zaimki stosowane są w liczbie pojedynczej:

Tabelka przedstawia wzór odmiany przez przypadki:

 

Jemand (ktoś)

Niemand (nikt)

Nominativ
(mianownik)

jemand

niemand

Genitiv
(dopełniacz)

jemandes

niemandes

Dativ
(celownik)

jemandem/jemand

niemandem/niemand

Akkusativ
(biernik)

jemanden/jemand

niemanden/niemand

Oto kilka przykładów zastosowań:

Jemand hat mir mein Geldbeutel gestohlen. (Ktoś ukradł mi portfel.)
Ich habe mit niemanden gesprochen. (Z nikim nie rozmawiałem)
Das habe ich niemand(em) erzählt! (Nikomu tego nie opowiedziałam)

 • jeder- (każdy), jede (każda), jedes (każde). Zaimki te określają się jak rodzajnik określony.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Jeder möchte das Spiel gewinnen. (Każdy chce wygrać ta grę.)
Jede Frau ist schön. (Każda kobieta jest ładna.)

 • mancher- (niektóry), manche (niektóre), manches (niektórych)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Manche Frauen lieben tanzen. (Niektóre kobiety lubą tańczyć.)

 • irgendwer- (ktokolwiek), irgendjemand (ktoś), irgendeiner (ktoś), irgendetwas (cokolwiek), irgendwie (jakoś), irgendwann (kiedyś), irgendwo (gdzieś):

Tabelka przedstawia odmianę zaimka irgendwer (ktokolwiek) i irgendeiner (ktoś)

 

Irgendwer (ktokolwiek)

Irgendjemand (ktoś)

Nominativ
(mianownik)

irgendwer

irgendjemand

Genitiv
(dopełniacz)

irgendwessen

irgendjemandes

Dativ
(celownik)

irgendwem

irgendjemand(em)

Akkusativ
(biernik)

irgendwen

irgendjemand(en)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Irgendjemand hat mir meine Tasche gestohlen. (Ktoś mi ukradł torebkę)
Irgendwie müssen wir das schaffen. (Jakoś musimy sobie z tym poradzić)

3. Kolejną  grupę stanowią pozostałe zaimki, które mogą występować wraz z rzeczownikiem (zamiast rodzajnika) lub bez rzeczownika. Do nich należą:

 • etwas - (coś), nichts - (nic), viel - (dużo), wenig - (mało)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Er muss etwas erledigen. (On musi coś załatwić)
Ihm gehört nichts. (Nic do niego nie należy)
Hier ist viel zu lat. (Tutaj jest za głośno)
Du musst wenig essen. (T musisz mało jeść)

 • alles - (wszystko):

Oto kilka przykładów zastosowań:

Alles muss gemacht werden. (Wyszystko musi być zrobione)
Ich habe schon alles. (Mam już wszystko)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej