Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Nominativ - Mianownik w Języku niemieckim

Nominativ, czyli niemiecki mianownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Mianownikowi - Nominativ.

Nominativ (mianownik) odpowiada na pytania:

  • Wer? Was? - Kto? Co?

Rzeczowniki w Nominativie będą miały następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der
ein

die
eine

das
ein

die
-

Rzeczownik będzie zawsze w mianowniku po następujących pytaniach:

Was ist das?
Das ist eine Lampe. – To jest lampa.
Das ist ein Buch. – To jest książka.
Das ist ein Tisch. – To jest stół.
Wer ist das?
Das ist ein Mann. – To jest mężczyzna.
Das ist ein Kind. – To jest dziecko.
Das ist meine Mutter. – To jest moja mama.

Rzeczownik w Nominativie występuje po czasownikach:

  • sein
Ist das Haus groß? – Czy ten dom jest duży?
Peter ist Arzt. – Piotr jest lekarzem.
Hier ist meine Wohnung. – Tu jest moje mieszkanie.
  • werden
Ich werde Lehrerin. – Ja zostanę nauczycielką.
Wie wird das Wetter? – Jaka będzie pogoda?
  • liegen
Hier liegt der Kuli. – Tu leży długopis.
Neben mir liegt das Buch. – Obok mnie leży książka.
  • stehen
Vor dem Haus steht die Frau. – Przed domem stoi kobieta.
Im Zimmer steht das Klavier. – W pokoju stoi fortepian.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej