Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Tworzenie Pytań w Języku Niemieckim

Die Fragesätze - tworzenie pytań w języku niemieckim to temat bieżącego kursu. Umiejętność konstruowania pytań jest bardzo ważna do biegłego porozumiewania się w języku obcym w tym również języku niemieckim. W języku niemieckim występują trzy rodzaje zdań pytających:

JA/NEIN - Frage

Czasownik w formie osobowej na pierwszym miejscu w zdaniu tzw. Ja/Nein-Frage

Oto kilka przykładów zastosowań:

Spielst du heute Fuβball?
(Grasz dzisiaj w piłkę nożną?)
Ja, ich spiele heute Fuβball.
(Tak, gram dziś w piłkę nożną.)
Gehst du jetzt nach Hause?
(Idziesz teraz do domu?)
Nein, ich muss ins Geschäft gehen.
(Nie, muszę jeszcze iść do sklepu.)
Bleibt sie bei der Oma?
(Zostanie ona u babci?)
Ja, sie bleibt bei der Oma.
(Tak, ona zostanie u babci.)

W-Fragen - Pytania Szczegółowe

  • Budowa pytań szczegółowych tzw. W-Fragen.
    Zdanie pytające zaczynające się od zaimka pytającego są najczęstszą formą pytań  w języku niemieckim. Stosujemy je wówczas, kiedy chcemy zapytać się o uzupełnienie. Bardzo ważne jest aby pamiętać, że czasownik musi występować na drugim miejscu.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Zaimek pytający Czasownik - Orzeczenie Podmiot Dopełnnienie

Wann

machen

Sie

Urlaub?

(Kiedy państwo robią urlop?)

Wie

spricht

man das

aus?

(Jak się to wymawia?)

Wo

willst

Du

schlafen?

(Gdzie chcesz spać?)

Warum

hast

du nich

angerufen?

(Dlaczego nie zadzwoniłeś?)

Pytania Szczegółowe w języku niemieckim

  • Jeśli pytamy się o osoby, z wyjątkiem pytań wer?, wem?, wen?, używamy zaimka pytającego z przyimkiem, wtedy przyimek występuje na 1. miejscu, a zaimek pytający za nim.
  • Jeżeli pytamy o rzeczy, wtedy przyimek jest poprzedzony zaimkiem wo, prz czym oba wyrazy są pisane łącznie.

Oto kilka przykładów zastosowań:

O osoby

Wer (kto)

sitzt dort?
(kto tam siedzi?)

Wen (kogo)

rufst du an?
(do kogo dzwonisz?)

Wem (komu)

hilfst du?
(komu pomożesz?)

Wessen (czyja)

Tasche ist das?
(czyja torba to jest?)

Auf wem (na kogo)

wartest du?
( na kogo czekasz?)

Mit wem (z kim)

sprichst du?
(z kim rozmawiasz?)

O rzeczy

Was

hast du gespielt?
(w co grałeś?)


Worüber

sprechen Sie?
(o czy rozmawiacie?)

Wovon

erzählt er?
(o czym on opowiada?)

O cechy właściwości osób i rzeczy

Was für ein

Bett braucht ihr?
(Jakie łóżko potrzebujecie?)

Welchen

Teppich kaufst du?
(jaki dywan kupisz?)

Wie

ist der Schrank?
(jaka jest ta szafa?)

O miejsce

Wo

steht die Tasche?
(gdzie stoi torebka?)

Wohin

geht Sie?
(gdzie ona idzie?)

Woher

kommt er?
(skąd on pochodzi?)

O czas

Wann

 

sehen wir uns?
(Kiedy się widzimy?)

Wie lange

dauert das?
(Jak długo to trwa?)

Bis wann

kann ich schlafen?
(Do której mogę spać?)

Wie oft

gehst du ins Kino?
(Jak często chodzisz do kina?)

O sposób

Wie

ist das passiert?
(Jak to się stało?

O warunek

Wann

macht er frei?
(Kiedy on zrobi wolne?)

O przyczynę

Warum

gehen wir nicht spazieren? (Dlaczego nie pójdziemy na spacer?)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej