Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Tworzenie Rzeczowników od Przymiotników i Przysłówków w Języku Niemieckim

W tym kursie przyjrzymy sie bliżej zasadom tworzenia rzeczowników w języku niemieckim. Tworzenie rzeczowników nie jest zbyt skomplikowane. Rzeczowniki powstają od czasowników bądź przymiotników i przysłówków. Należy dodać do każdej z tych części mowy (w przypadku czasownika – do jego tematu) odpowiednią końcówkę i rodzajnik. Należy również nowo powstały rzeczownik napisać z wielkiej litery. Przypominam, że temat czasownika tworzy się poprzez odrzucenie od niego bezokolicznikowej końcówki –en.  Np.:

bestellen (zamawiać) – czasownik w bezokoliczniku

bestell en

bestell – temat czasownika (po odrzuceniu końcówki –en)

+ końcówka „-ung“ i rodzajnik die:

die Bestellung (zamówienie)

fragen (pytać) - czasownik w bezokoliczniku

frag en

frag temat czasownika (po odrzuceniu końcówki -en)+ końcówka „-e“ i rodzajnik die

die Frage (pytanie)

W dalszej części artykułu przedstawiamy zasady tworzeia rzeczowników od przymiotników i przysłówków, natomiast ze względu na obszerność tematu szczegółowe tworzenie rzeczowików od czasowników znajdziecie w osobnym samouczku.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD PRZYMIOTNIKÓW I PRZYSŁÓWKÓW

Od przymiotników lub przysłówków tworzymy rzeczowniki za pomocą dodania rodzajnika die oraz następujących końcówek:

  • -heit, -keit

   

  gesund – zdrowy

  die Gesundheit – zdrowie

  krank – chory

  die Krankheit– choroba

  wahr – prawdziwy

  die Wahrheit – prawda

  einsam – samotny

  die Einsamkeit – samotność

  höflich – życzliwy

  die Höflichkeit - życzliwość

  • -schaft

  bekannt – znany

  die Bekanntschaft – znajomość

  verwandt – spokrewniony

  die Verwandschaft - pokrewieństwo

  bereit – gotowy

  die Bereitschaft - gotowość

  eigen – własny, swój, swoisty

  die Eigenschaft – cecha, właściwość

  • -e + przegłos

Uwaga! Końcówkę tę otrzymują przymiotniki jednosylabowe:

  groß - duży

  die Größe– wielkość, rozmiar

  lang - długi

  die Länge - długość

  gut - dobry

  die Güte – dobro

  • –e, -er

  Od każdego przymiotnika można utworzyć rzeczownik, który będzie oznaczał osobę. Rzeczownik ten otrzyma rodzaj męski (rodzajnik der lub ein) bądź żeński (die lub eine). Charakterystycznym dla tego rodzaju rzeczowników jest to, iż nie tracą one właściwości przymiotnika i w deklinacji zachowują się dokładnie tak jak one. W mianowniku formy tych rzeczowników są następujące:

  - po rodzajniku określonym (der, die) rodzaj męski i żeński jest zakończony na –e;

  - po rodzajniku nieokreślonym (ein, eine) rodzaj męski otrzymuje końcówkę –er; przy żeńskim pozostaje końcówka –e:

  poniżej tabela która umożliwa to lepiej zobrazować:

  rodzaj żeński

  rodzaj męski

  die –e

  der –e

  eine -e

  ein -er

  przykłady zastosowania:

  bekannt – znany

  znajomy:

  der Bekannte

  ein Bekannter

  znajoma:

  die Bekannte

  eine Bekannte

  alt – stary

  starzec:

  der Alte

  ein Alter

  staruszka:

  die Alte

  eine Alte

  verlobt – zaręczony

  zaręczony:

  der Verlobte

  ein Verlobter  zaręczona:

  die Verlobte

  eine Verlobte

  arm – biedny

  biedak:

  der Arme

  ein Armer

  biedna:

  die Arme

  eine Arme

 Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej