Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;W tym kursie przyjrzymy sie bliżej zasadom tworzenia rzeczowników w języku niemieckim.&amp;lt;span class=\\&amp;quot;wyroznienie\\&amp;quot;&amp;gt; in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Tworzenie Rzeczowników od Przymiotników i Przysłówków w Języku Niemieckim

Tworzenie Rzeczowników od Przymiotników i Przysłówków w Języku Niemieckim

W tym kursie przyjrzymy sie bliżej zasadom tworzenia rzeczowników w języku niemieckim. Tworzenie rzeczowników nie jest zbyt skomplikowane. Rzeczowniki powstają od czasowników bądź przymiotników i przysłówków. Należy dodać do każdej z tych części mowy (w przypadku czasownika – do jego tematu) odpowiednią końcówkę i rodzajnik. Należy również nowo powstały rzeczownik napisać z wielkiej litery. Przypominam, że temat czasownika tworzy się poprzez odrzucenie od niego bezokolicznikowej końcówki –en.  Np.:

bestellen (zamawiać) – czasownik w bezokoliczniku
bestell en
bestell – temat czasownika (po odrzuceniu końcówki –en)

+ końcówka „-ung“ i rodzajnik die:
die Bestellung (zamówienie)

fragen (pytać) - czasownik w bezokoliczniku
frag en
frag temat czasownika (po odrzuceniu końcówki -en)

+ końcówka „-e“ i rodzajnik die
die Frage (pytanie)

W dalszej części artykułu przedstawiamy zasady tworzeia rzeczowników od przymiotników i przysłówków, natomiast ze względu na obszerność tematu szczegółowe tworzenie rzeczowików od czasowników znajdziecie w osobnym samouczku.

TWORZENIE RZECZOWNIKÓW OD PRZYMIOTNIKÓW I PRZYSŁÓWKÓW

Od przymiotników lub przysłówków tworzymy rzeczowniki za pomocą dodania rodzajnika die oraz następujących końcówek:

  • -heit, -keit

   

  gesund – zdrowy
  die Gesundheit – zdrowie

  krank – chory
  die Krankheit– choroba

  wahr – prawdziwy
  die Wahrheit – prawda

  einsam – samotny
  die Einsamkeit – samotność

  höflich – życzliwy
  die Höflichkeit - życzliwość

  • -schaft

  bekannt – znany
  die Bekanntschaft – znajomość

  verwandt – spokrewniony
  die Verwandschaft - pokrewieństwo

  bereit – gotowy
  die Bereitschaft - gotowość

  eigen – własny, swój, swoisty
  die Eigenschaft – cecha, właściwość

  • -e + przegłos

Uwaga! Końcówkę tę otrzymują przymiotniki jednosylabowe:

  groß - duży
  die Größe– wielkość, rozmiar

  lang - długi
  die Länge - długość

  gut - dobry
  die Güte – dobro

  • –e, -er

  Od każdego przymiotnika można utworzyć rzeczownik, który będzie oznaczał osobę. Rzeczownik ten otrzyma rodzaj męski (rodzajnik der lub ein) bądź żeński (die lub eine). Charakterystycznym dla tego rodzaju rzeczowników jest to, iż nie tracą one właściwości przymiotnika i w deklinacji zachowują się dokładnie tak jak one. W mianowniku formy tych rzeczowników są następujące:

  - po rodzajniku określonym (der, die) rodzaj męski i żeński jest zakończony na –e;
  - po rodzajniku nieokreślonym (ein, eine) rodzaj męski otrzymuje końcówkę –er; przy żeńskim pozostaje końcówka –e:

  poniżej tabela która umożliwa to lepiej zobrazować:

  rodzaj żeński

  rodzaj męski

  die –e

  der –e

  eine -e

  ein -er

  przykłady zastosowania:

  bekannt – znany

  znajomy:
  der Bekannte
  ein Bekannter

  znajoma:
  die Bekannte
  eine Bekannte

  alt – stary

  starzec:
  der Alte
  ein Alter

  staruszka:
  die Alte
  eine Alte

  verlobt – zaręczony

  zaręczony:
  der Verlobte
  ein Verlobter

  zaręczona:
  die Verlobte
  eine Verlobte

  arm – biedny

  biedak:
  der Arme
  ein Armer

  biedna:
  die Arme
  eine Arme

 


Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_sessions`\nquery: INSERT INTO niemiecki_sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;8kdgffl1hcqbm6d0kfghisbl1j&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;44.221.66.130&amp;#039;, &amp;#039;messages|a:1:{s:5:\\&amp;quot;error\\&amp;quot;;a:1:{i:0;s:14619:\\&amp;quot;user warning: UPDATE command denied to user &amp;amp;#039;server915446_crib&amp;amp;#039;@&amp;amp;#039;10.199.209.52&amp;amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &am in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151