Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Zdania bezokolicznikowe - Sätze mit dem Infinitiv w Języku Niemieckim

Sätze mit dem Infinitiv, czyli niemieckie zdania bezokolicznikowe to zagadnienie na którym skupimy sie w tym kursie. W języku niemieckim czasownik jako bezokolicznik może występować w 4 formach. Sam Bezokolicznik to po niemiecku der Infinitiv. Poniżej przedstawiamy wspomniane formy czasowników niemieckich w bezokoliczniku:

 • Pierwsza strony czynnej (Infinitiv I Aktiv) – lernen (uczyć się), fraget (pytać), spielen (grać), tanzen (tańczyć)…
 • Druga strony czynnej (Infinitiv II Aktiv)gelernt haben (lernen- uczyć się), gelesen haben (lesen- czytać), getanzt haben (tanzen- tańczyć), gespielt haben (spielen- grać)…
 • Pierwsza strony biernej (Intinitiv I Passiv) – gesprochen werden (sprechen- mówić) , gelesen werden( lesen- czytać) , gefragt werden (fragen- pytać)….
 • Druga strony biernej (Infinitiv II Passiv) - gelesen worden sein (lesen- czytać), gesprochen worden sein (sprechen- mówić)…


1. Bezokolicznik z ,,zu” występuje po czasownikach z wyjątkiem takich jak:

- gehen (iść), kommen (przyjść), lernen (uczyć się), lehren (nauczać), bleiben (  zostawać)
- czasowników modalnych: wollen (chcieć), müssen (musieć), dürfen (móc), können (potrafić)…
- helfen (pomagać), hören (słyszeć), sehen (widzieć), lassen (zostawić), spüren (odczuwać), fühlen (czuć)

Bezokolicznik  z ,,zu”  jest używany w następujących przypadkach:

 • Po czasownikach posiłkowych haben (mieć) i sein (być)
 • Po czasownikach brauchen (potrzebować) z negacją
 • Po czasownikach takich jak: beginnen (rozpoczynać), anfangen (zaczynać), aufhören (przestawać), erlauben (pozwalać), gestatten (zezwalać), befehlen (rozkazać), bitten (prosić), zwingen (zmusić), versprechen (obiecać), überreden (namówić), anbieten (oferować), vorschlagen (zaproponować), (sich) entscheiden (zdecydować się), vorhaben (mieć zamiar), wünschen (życzyć), versuchen (spróbować), lieben (kochać), vergessen (zapominać), hassen (nienawidzieć), schaffen (dokonać) ...
 • Po niektórych przymiotnikach: (es ist) schwer (jest ciężko), leicht (łatwo), angenehm (przyjemnie) itp.
 • Po niektórych rzeczownikach: der Wusch (marzenie) , die Absicht (zamiar), die Hoffnung (nadzieja) itp.

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ich habe die Absicht nach Deutschland zu fahren. Mam zamiar wyjechać do niemiec.
Wir brauchen nicht zu zahlen. Nie musimy zapłacić.
Er beginnt mich zu verstehen. On zaczyna mnie rozumieć.
Es ist schwer zu sagen. Ciężko powiedzieć.
Er hatte den Wunsch, die Prüfung zu bestehen. On miał życzenie zdać egzamin.

2. Bezokolicznik bez ,,zu” (ohne zu) występuje:

 • Po czasownikach modalnych - wollen (chcieć), müssen (musieć), dürfen (móc), können (potrafić),…
 • Po czasownikach: hören (słyszeć), sehen (widzieć), lassen (zostawić), helfen (pomóc)
 • Po czasownikach: gehen (iść), bleiben (zostać), lehren (nauczać), kommen (przychodzić), lernen (uczyć),…

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ich darf nicht so lange schlafen. Ja nie mogę tak długo spać.
Er hört ihn singen. On słyszy go jak śpiewa.
Er lernt Spiele spielen. On uczy się grać w gry.

Uwaga! Po takich czaownikach jak versuchen trzeba pamiętać, że występuje bezokolicznik z ,,zu”.

Zdanie złe: Paul versuchte seinen Schuh selber reparieren.
Dobrze: Paul versuchte seinen Schuh selber zu reparieren.
(Paul próbował swój but sam naprawić)Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej