Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Liczba pojedyczna i mnoga rzeczowników w Języku Niemieckim

Rzeczowniki w języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, występują w liczbie pojedynczej (der Singular) oraz mnogiej (der Plural). Liczba pojedyncza odnosi się do jednostki, bez względu na to, czy jest ona osobą (der Mensch - człowiek), gatunkiem (der Hund - pies) czy też zbiorowością (die Armee - armia). Liczba mnoga określa wiele przedmiotów lub osób (np. die Männer – mężczyźni, die Äpfel – jabłka, itd.)Rodzajnik określony w liczbie mnogiej jest wspólny dla rodzaju męskiego, żeńskiego oraz nijakiego i brzmi: die.

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY W LICZBIE MNOGIEJ NIE WYSTĘPUJE !!!

Tabele przedstawiają występowanie rodzajników określonych i nieokreślonych w zależności od liczby pojedynczej i mnogiej. Więcej o rodzajnikach.

Singular

Plural

der

die

das

die

ein

eine

ein

-


Przykłady tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej:

Singularform

(stół) der Tisch
ein Tisch

(lampa) die Lampe
eine Lampe

(zeszyt) das Heft
ein Heft

Pluralform

die Tische (stoły)
Tische

die Lampen (lampy)
Lampen

die Hefte (zeszyty)
Hefte

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim występują tylko w liczbie pojedynczej (są to tzw. Singulariatantum) lub mnogiej (Pluraliatantum).

Singulariatantum

(
Tylko w liczbie pojedynczej występują:)

Rzeczowniki materiałowe:

Das Holz – drewno

Das Gold – złoto

Das Milch – mleko

Das Eis – lód, lody

Rzeczowniki abstrakcyjne:

Das Gute – dobro

Die Ruhe - cisza

Der Hunger – głód

Rzeczowniki, które zostały utworzone od bezokoliczników:

Das Lesen – czytanie

Das Rauchen – palenie papierosów

Das Aufräumen – sprzątanie

Rzeczowniki będące nazwami zbiorowymi:

Das Personal – personel

Der Adel – szlachta

Die Bevölkerung – ludność

Pluraliatantum

(
Tylko w liczbie mnogiej występują:)

Niektóre nazwy geograficzne:

Die Niederlande – Holandia

Die Alpen – Alpy

Takie rzeczowniki, jak:

Die Leute – ludzie

Die Ferien – wakacje, ferie

Die Kosten – koszty

Die Papiere - dokumentyDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej