Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;Rzeczowniki w języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, występują w &amp;lt;span class=\\&amp;quot;wyroznienie\\&amp;quot;&amp;gt;liczbie p in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Liczba pojedyczna i mnoga rzeczowników w Języku Niemieckim | Niemiecki - Translator Polsko - Niemiecki, Kurs Niemieckigo

Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Liczba pojedyczna i mnoga rzeczowników w Języku Niemieckim
user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p>Rzeczowniki w języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, występują w <span class=\"wyroznienie\">liczbie pojedynczej (<strong>der Singular</strong>) </span>oraz<span class=\"wyroznienie\"> mnogiej (<strong>der Plural</strong>)</span>. Liczba pojedyncza odnosi się do jednostki, bez względu na to, czy jest ona osobą (der Mensch - człowiek), gatunkiem (der Hund - pies) czy też zbiorowością (die Armee - armia). Liczba mnoga określa wiele przedmiotów lub osób (np. die Männer – mężczyźni, die Äpfel – jabłka, itd.) <br>\n <br>\nRodzajnik określony w liczbie mnogiej jest wspólny dla rodzaju męskiego, żeńskiego oraz nijakiego i brzmi:<span class=\"wyroznienie\"> <strong>die</strong>.</span> </p>\n<p class=\"wyroznienie\"><strong>RODZAJNIK NIEOKREŚLONY W LICZBIE MNOGIEJ NIE WYSTĘPUJE !!!</strong></p>\n<p>Tabele przedstawiają występowanie rodzajników określonych i nieokreślonych w zależności od liczby pojedynczej i mnogiej. <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/rodzajniki-określone-i-nieokreślone-w-języku-niemieckim\">Więcej o rodzajnikach.</a></p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td colspan=\"3\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>Singular</strong></p></td>\n <td width=\"118\" align=\"center\"><strong>Plural</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>der</strong></p></td>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>die</strong></p></td>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>das</strong></p></td>\n <td align=\"center\"><strong>die</strong></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>ein</strong></p></td>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>eine</strong></p></td>\n <td width=\"83\" valign=\"top\"><p align=\"center\"><strong>ein</strong></p></td>\n <td align=\"center\">- </td>\n </tr>\n</table>\n<br>\n<p><em>Przykłady tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p align=\"left\" class=\"wyroznienie\"><strong>Singularform</strong></p>\n <p align=\"left\">(stół) der Tisch <br />\n ein Tisch</p><br />\n <p align=\"left\">(lampa) die Lampe <br />\n eine Lampe</p><br />\n <p align=\"left\">(zeszyt) das Heft <br />\n ein Heft</p></td>\n <td><p align=\"left\" class=\"wyroznienie\"><strong>Pluralform</strong></p>\n <p><strong>die Tische </strong>(stoły)<br />\n <strong>Tische</strong></p><br />\n <p><strong>die Lampen </strong>(lampy)<br />\n <strong>Lampen</strong></p><br />\n <p><strong>die Hefte </strong>(zeszyty)<br />\n <strong>Hefte</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim występują tylko w liczbie pojedynczej (są to tzw. <strong>Singulariatantum</strong>) lub mnogiej (<strong>Pluraliatantum</strong>).</p>\n<table style=\"width:90%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td width=\"50%\" valign=\"top\"><p class=\"wyroznienie\"><strong>Singulariatantum <br>\n <em>(</em></strong><em>Tylko w liczbie pojedynczej występują:)\n </em></p>\n <p>Rzeczowniki materiałowe:</p>\n <p><strong>Das Holz – drewno</strong><br>\n <strong>Das Gold – złoto</strong><br>\n <strong>Das Milch – mleko</strong><br>\n <strong>Das Eis – lód, lody</strong></p>\n <p>Rzeczowniki abstrakcyjne:<strong></strong></p>\n <p><strong>Das Gute – dobro</strong><br>\n <strong>Die Ruhe - cisza</strong><br>\n <strong>Der Hunger – głód</strong></p>\n <p>Rzeczowniki, które zostały utworzone od bezokoliczników:<strong></strong></p>\n <p><strong>Das Lesen – czytanie</strong><br>\n <strong>Das Rauchen – palenie papierosów</strong><br>\n <strong>Das Aufr<strong>äumen – sprzątanie</strong></strong></p>\n <p>Rzeczowniki będące nazwami zbiorowymi:</p>\n <p><strong>Das Personal – personel</strong><br>\n <strong>Der Adel – szlachta</strong><br>\n <strong>Die Bevölkerung – ludność</strong></p></td>\n <td width=\"50%\" valign=\"top\"><p class=\"wyroznienie\"><strong>Pluraliatantum<br>\n <em>(</em></strong><em>Tylko w liczbie mnogiej występują:)</em></p>\n <p>Niektóre nazwy geograficzne:<strong></strong>\n </p>\n <p><strong>Die Niederlande – Holandia</strong><br>\n <strong>Die Alpen – Alpy</strong></p>\n <p>Takie rzeczowniki, jak:<strong></strong></p>\n <p><strong>Die Leute – ludzie</strong><br>\n <strong>Die Ferien – wakacje, ferie</strong><br>\n <strong>Die Kosten – koszty</strong><br>\n <strong>Die Papiere - dokumenty</strong></p></td>\n </tr>\n</table>\n\n', created = 1719005323, expire = 1719091723, headers = '' WHERE cid = '3:b447766d7ce4f2b6029d950446750026' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.

Rzeczowniki w języku niemieckim, tak samo jak w języku polskim, występują w liczbie pojedynczej (der Singular) oraz mnogiej (der Plural). Liczba pojedyncza odnosi się do jednostki, bez względu na to, czy jest ona osobą (der Mensch - człowiek), gatunkiem (der Hund - pies) czy też zbiorowością (die Armee - armia). Liczba mnoga określa wiele przedmiotów lub osób (np. die Männer – mężczyźni, die Äpfel – jabłka, itd.)

Rodzajnik określony w liczbie mnogiej jest wspólny dla rodzaju męskiego, żeńskiego oraz nijakiego i brzmi: die.

RODZAJNIK NIEOKREŚLONY W LICZBIE MNOGIEJ NIE WYSTĘPUJE !!!

Tabele przedstawiają występowanie rodzajników określonych i nieokreślonych w zależności od liczby pojedynczej i mnogiej. Więcej o rodzajnikach.

Singular

Plural

der

die

das

die

ein

eine

ein

-

Przykłady tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej:

Singularform

(stół) der Tisch
ein Tisch


(lampa) die Lampe
eine Lampe


(zeszyt) das Heft
ein Heft

Pluralform

die Tische (stoły)
Tische


die Lampen (lampy)
Lampen


die Hefte (zeszyty)
Hefte

Niektóre rzeczowniki w języku niemieckim występują tylko w liczbie pojedynczej (są to tzw. Singulariatantum) lub mnogiej (Pluraliatantum).

Singulariatantum
(
Tylko w liczbie pojedynczej występują:)

Rzeczowniki materiałowe:

Das Holz – drewno
Das Gold – złoto
Das Milch – mleko
Das Eis – lód, lody

Rzeczowniki abstrakcyjne:

Das Gute – dobro
Die Ruhe - cisza
Der Hunger – głód

Rzeczowniki, które zostały utworzone od bezokoliczników:

Das Lesen – czytanie
Das Rauchen – palenie papierosów
Das Aufräumen – sprzątanie

Rzeczowniki będące nazwami zbiorowymi:

Das Personal – personel
Der Adel – szlachta
Die Bevölkerung – ludność

Pluraliatantum
(
Tylko w liczbie mnogiej występują:)

Niektóre nazwy geograficzne:

Die Niederlande – Holandia
Die Alpen – Alpy

Takie rzeczowniki, jak:

Die Leute – ludzie
Die Ferien – wakacje, ferie
Die Kosten – koszty
Die Papiere - dokumentyDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej