Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Czas Przyszły i Czas Przyszły Dokonany - Future I i Future II w Języku Niemieckim

Niniejszy artykuł poświęcimy niemieckiemu czasowi przyszłemu. Czas Przyszły - Future w języku niemieckim możemy podzielić na dwie formy:

  • Futur I
  • Futur II – Czas Przyszły Dokonany (dość rzadko używany)

Czas przyszły jest formą złożoną i składa się z czasownika posiłkowego ,,werden” (stać się), odmiennego w czasie teraźniejszym, oraz bezokolicznika danego czasownika, który stawiamy na końcu zdania.

Poniżej schemat Konstrukcji zdania w czasie Future:

Podmiot + WERDEN (stać się)
- czasownik posiłkowy,
-odmieniamy w czasie teraźniejszym
+ dopełnienie + bezokolicznik
- na końcu zdania

Uwaga! Jeżeli ktoś do tej pory miał styczność z językiem angielskim warto zaznaczyć iż niemiecki czas przyszły odpowiada dwóm formom angielskim: Future Simple (I will go to sister) i Future Continuous (I will be going to sister).

Poniżej przedstawiamy odmianę czasownika posiłkowego ,,werden” (stać się) w czasie teraźniejszym:

 

werden (stać się)

ich (ja)

werde

du (ty)

wirst

er, sie, es (on,ona,ono)

wird

wir (my)

werden

ihr (wy)

werdet

Sie (państwo, pani)

werden

ZASTOSOWANIE CZASU PRZYSZŁEGO

  • Futur I - wyraża czynności mające się odbyć w przyszłości rzeczywiście lub przypuszczalnie, może również wyrażać czynność  przypuszczalną w teraźniejszości.

Tabelka przedstawia budowę czasu przeszłego FUTUR I

Futur I = werden + Infinitiv I Aktiv (bezokolicznik I strony czynnej)

1. Oto kilka przykładów zastosowań wyrażające czynności, która może się odbyć w przyszłości rzeczywiście lub przypuszczalnie:

- Wir werden meinen Freund besuchen.
(My odwiedzimy mojego przyjaciela)
- Ich werde dieses Jahr nach Deutschland fahren.
(Pojadę w tym roku do Niemiec)

2. Oto kilka przykładów zastosowań wyrażające przypuszczenie odnoszące się do teraźniejszości:

- Ela iest heute nich da. Sie wird wohl krank sein.
(Eli nie ma dzisiaj. Ona chyba jest chora.)
- Gehen wir zu ihr. Sie wird wohl auf uns warten.
(Pojdziemy do niej. Ona chyba na nas czeka.)

  • Futur II-  czas przyszły dokonany jest bardzo rzadko używany. Jest on stosowany jedynie w celu podkreślenia przekonania lub dużego prawdopodobieństwa, że dana czynność odbędzie się lub zakończy się w przyszłości. Futur II składa się z czasownika posiłkowego ,,werden” oraz bezokolicznika czasu przeszłego (Infinitiv II Aktiv)

Tabelka przedstawia budowę czasu przeszłego FUTUR II

 Futur II = werden+ Infinitiv II Aktiv (bezokolicznik II strony czynnej)

 Uwaga! Infinitiv II Aktiv (bezokolicznik II strony czynnej) składa się z imiesłowu biernego i czasownika posiłkowego haben bądź sein zawsze w formie bezokolicznika.

1. Oto kilka przykładów zastosowań czasu:

- Sie wird den Examen bestimmt bestanden haben.
(Ona z pewnością zda egzamin)
- Er wird sicher schon gekommen sein. (On na pewnością już przyszedł)

2. Futur II wyraża również przypuszczenie odnoszące się do przeszłości. Jest to najważniejsze zastosowanie czasu Futur II. Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wird wohl in die Oper gegangen sein.
(On chyba poszedł do opery.)
- Sie werden wohl  in die Stadt gegangen sein.
(Oni chyba poszli do miasta.)
- Die Lehrerin wird wohl deinen dummen Kommentar gehört haben.
(Nauczycielka przypuszczalnie usłyszała twój głupi komentarz)

Uwaga! Użyciem czasownika ,,haben” lub ,,sein”, współtworzącego formę czasu Futur II, rządzą takie same reguły jak w Perfekcie! Poniżej typowy błąd z tym związany:

Zdanie złe: Frau Schultz ist nicht zu Hause. Sie wird schon wieder verreist haben.
Dobrze: Frau Schultz ist nicht zu Hause. Sie wird schon wieder verreist sein.
(Pani Schulz nie ma w domu. Ona pewnie znowu podróżuje.)Nauka niemieckiego.

NAUKA NIEMIECKIEGO -> zobacz i ucz się słuchając kursów MP3

osłuchany, pon., 08/01/2011 - 20:17

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej