Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Plusquamperfekt&amp;lt;/strong&amp;gt;, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się ju in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Plusquamperfekt&amp;lt;/strong&amp;gt;, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się ju in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt w Języku Niemieckim

Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt w Języku Niemieckim

  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Plusquamperfekt</strong>, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się już do tej pory języka angielskiego możesz ten czas skojarzyć z tamtejszym Past Perfect. Czas Plusquamperfekt jest stosowany do wyrażania czynności których akcja miała miejsce przed innymi czaynnościami w przeszłości stąd jego nazwa zaprzeszły. </p>', created = 1718998015, expire = 1719084415, headers = '' WHERE cid = '3:3143fbfc80adfa8e565e8f37437a248f' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
  • user warning: UPDATE command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter` query: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = '<style type=\"text/css\">\n.wyroznienie {\n font-weight: bold;\n background-color: #FF9;\n}\ntable { \nborder: 0;\ncolor: #000 ;\nbackground-color: #F1F1F1;\ntext-alignment: justify; \npadding: 20px;\n}\n</style>\n<p><strong>Plusquamperfekt</strong>, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się już do tej pory języka angielskiego możesz ten czas skojarzyć z tamtejszym Past Perfect. Czas Plusquamperfekt jest stosowany do wyrażania czynności których akcja miała miejsce przed innymi czaynnościami w przeszłości stąd jego nazwa zaprzeszły. </p>\n<p><strong>Czas zaprzeszły</strong> składa się z  czasowników posiłkowych takich jak:<span class=\"wyroznienie\"> <strong>sein </strong>(być)<strong> i haben</strong> (mieć) <strong>odmienianych w czasie przeszłym</strong> Imperfekt (Präteritum)</span> oraz<span class=\"wyroznienie\"> imiesłowu czasu przeszłego Partizip II</span>. Użycie czasownika ,,sein&rdquo; (być) i ,,haben&rdquo; (mieć) uzależnione jest od tych samych zasad, jakie obowiązują przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.</p>\n<p>Na dobry początek warto rozpocząć od przyswojenia sobie odmiany czasowników posiłkowych <strong>sein </strong>i<strong> haben</strong>. Tabelka poniżej przedstawia odmianę czasownika ,,<strong>sein</strong>&rdquo; (być) i ,,<strong>haben</strong>&rdquo; (mieć) w czasie <span class=\"wyroznienie\"><strong>czasie przeszłym</strong> Imperfekt (Präteritum),</span> <strong> które następnie służa w konstrukcji Czasu zaprzeszłego - Plusquamperfekt</strong>.</p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>&nbsp;</strong></p></td>\n <td width=\"154\"><p align=\"center\"><strong>haben (mieć)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>sein (być)</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>ich (ja)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hatte </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>war </p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>du (ty)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hattest </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>warst </p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>er/sie/es (on, ona,ono)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hatte </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>war </p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>wir (my)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hatten </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>waren </p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>ihr (wy)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hattet </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>wart</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td width=\"154\" valign=\"top\"><p><strong>Sie (państwo, pani)</strong></p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>hatten </p></td>\n <td width=\"154\" valign=\"top\" bgcolor=\"#FFFF99\"><p>waren</p></td>\n </tr>\n</table>\n<p>Do konstruowania pełnego zdania w czasie Plusquamperfekt jak już wspominaliśmy powyżej prócz czasowników posiłkowych sein czy to haben <strong>potrzebujemy jeszcze imiesłów bierny. </strong> By nie powtarzać w sposób rozbudowanych zgadnienia <strong>tworzenia imiesłowów biernych (Partizip II) </strong>od czasowników warto przeglądnąć artykuł <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/czas-przeszły-dokonany-das-perfekt-użycie-partizip-ii-w-języku-nimieckim\">Czas Przeszły Dokonany (Perfekt)</a> gdyż owe zasady są identyczne w obu przypadkach. Tym samym zasadą jak w Czasie Przeszłym Dokonanym podlega również dobór czasownika posiłkowego tj. czy z danym Partizip II ma występować sein czy też haben, również i w tym przypadku odsyłamy do artykułu <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/czas-przeszły-dokonany-das-perfekt-użycie-partizip-ii-w-języku-nimieckim\">Czas Przeszły Dokonany (Perfekt)</a>. W artykule <a href=\"http://niemiecki.crib.pl/niemiecki/czasowniki-nieregularne-irregular-verben-w-języku-niemieckim\">Czasowniki Nieregularne</a> znajdziesz natomiast długa listę podstawowych czasowników nieregularnych i ich <strong>imiesłowów biernych (Partizip II)</strong>. </p>\n<p>Ucząc się czasu Plusquamperfekt warto znać już czas Perfekt (Czas przeszły dokonany), gdyż konstrukcja zdania jest niemal identyczna jednyną różnicą jest fakt, że czasowniki posiłkowe <strong>haben (mieć) i sein (być) odmieniają się w czasie przeszłym</strong> <span class=\"wyroznienie\">(Präteritum)</span>, a nie w czasie teraźniejszym <strong>(Präsens)</strong>.</p>\n<p>Poniżej porównanie obu konstrukcji: </p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p class=\"wyroznienie\">Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt:</p>\n <p>Podmiot +<span class=\"wyroznienie\"> haben/sein</span> odmieniony w <span class=\"wyroznienie\">(Präteritum)</span> + dopełnienie + <span class=\"wyroznienie\">Partizip II </span></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p class=\"wyroznienie\">Czas przeszły dokonany - Perfekt: </p>\n <p>Podmiot +<span class=\"wyroznienie\"> haben/sein</span> odmieniony w <span class=\"wyroznienie\">(<strong>Präsens</strong>)</span> + dopełnienie + <span class=\"wyroznienie\">Partizip II </span></p></td>\n </tr>\n</table>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><strong>Sie <span class=\"wyroznienie\">hatte</span> mich nicht <span class=\"wyroznienie\">gesehen</span></strong>. (On mnie nie widziała)<br />\n <strong>Ich <span class=\"wyroznienie\">war</span> in die Türkei <span class=\"wyroznienie\">gefahren</span>.</strong> (Pojechałem do Turcji)</td>\n </tr>\n</table>\n<hr />\n<p class=\"wyroznienie\">ZASTOSOWANIE CZASU PLUSQUAMPERFEKT</p>\n<ul>\n <li>Czas zaprzeszły  nie występuje samodzielnie, lecz ma zastosowanie jedynie w tych wypadkach, gdy zachodzi konieczność zasygnalizowania faktu nierównoczesności minionych wydarzeń to znaczy wcześniejszą z tych czynności należy użyć w czasie zaprzeszłym a następującą po niej w czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum).</li>\n</ul>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p><strong>Er <span class=\"wyroznienie\">ging</span> am Montag früher zu Bett, denn er <span class=\"wyroznienie\">war</span> schon um 6 Uhr morgens <span class=\"wyroznienie\">aufgestanden</span>.</strong> <br />\n (On poszedł w poniedziałek wcześniej do łóżka, ponieważ wstał już o 6 rano.)</p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p><strong>Wir <span class=\"wyroznienie\">konnten</span> nicht ins Ausland fahren. Wir <span class=\"wyroznienie\">hatten</span> zu wenig Geld <span class=\"wyroznienie\">verdient</span>. </strong><br />\n (Nie mogliśmy pojechać za granicę. Zarobiliśmy za mało pieniędzy) </p></td>\n </tr>\n</table>\n<ul>\n <li><strong>Plusquamperfekt używany jest najczęściej</strong> w zdaniach okolicznikowych czasu ze spójnikiem ,,<strong>Nachdem&rdquo;</strong> (gdy), gdzie ściśle musimy przestrzegać następstw czasów (Plusquamperfekt łączymy z Imperfektem)</li>\n</ul>\n<p><em>Oto kilka przykładów zastosowań:</em></p>\n<table width=\"50%\" border=\"1\">\n <tr>\n <td><p><span class=\"wyroznienie\"><strong>Nachdem </strong></span><strong>er das Licht <span class=\"wyroznienie\">eingeschaltet hatte</span>, <span class=\"wyroznienie\">bemerkte</span> er am Fenster einen Mann.</strong></p></td>\n </tr>\n <tr>\n <td><p><span class=\"wyroznienie\"><strong>Nachdem</strong></span><strong> ich den Bericht <span class=\"wyroznienie\">geschrieben hatte</span>, <span class=\"wyroznienie\">brachte</span> ich ihn zum Chef.</strong><br />\n(Po napisaniu protokołu zaniosłam go do szefa)</p></td>\n </tr>\n</table>\n', created = 1718998015, expire = 1719084415, headers = '' WHERE cid = '3:6c8f0df9d22457aa34a853b9187478d5' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151.
autor: admin

Plusquamperfekt, czyli niemiecki Czas Zaprzeszły jest tematem niniejszego kursu. Jeżli uczyłeś się już do tej pory języka angielskiego możesz ten czas skojarzyć z tamtejszym Past Perfect. Czas Plusquamperfekt jest stosowany do wyrażania czynności których akcja miała miejsce przed innymi czaynnościami w przeszłości stąd jego nazwa zaprzeszły.

Czas zaprzeszły składa się z  czasowników posiłkowych takich jak: sein (być) i haben (mieć) odmienianych w czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum) oraz imiesłowu czasu przeszłego Partizip II. Użycie czasownika ,,sein” (być) i ,,haben” (mieć) uzależnione jest od tych samych zasad, jakie obowiązują przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.

Na dobry początek warto rozpocząć od przyswojenia sobie odmiany czasowników posiłkowych sein i haben. Tabelka poniżej przedstawia odmianę czasownika ,,sein” (być) i ,,haben” (mieć) w czasie czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum), które następnie służa w konstrukcji Czasu zaprzeszłego - Plusquamperfekt.

 

haben (mieć)

sein (być)

ich (ja)

hatte

war

du (ty)

hattest

warst

er/sie/es (on, ona,ono)

hatte

war

wir (my)

hatten

waren

ihr (wy)

hattet

wart

Sie (państwo, pani)

hatten

waren

Do konstruowania pełnego zdania w czasie Plusquamperfekt jak już wspominaliśmy powyżej prócz czasowników posiłkowych sein czy to haben potrzebujemy jeszcze imiesłów bierny. By nie powtarzać w sposób rozbudowanych zgadnienia tworzenia imiesłowów biernych (Partizip II) od czasowników warto przeglądnąć artykuł Czas Przeszły Dokonany (Perfekt) gdyż owe zasady są identyczne w obu przypadkach. Tym samym zasadą jak w Czasie Przeszłym Dokonanym podlega również dobór czasownika posiłkowego tj. czy z danym Partizip II ma występować sein czy też haben, również i w tym przypadku odsyłamy do artykułu Czas Przeszły Dokonany (Perfekt). W artykule Czasowniki Nieregularne znajdziesz natomiast długa listę podstawowych czasowników nieregularnych i ich imiesłowów biernych (Partizip II).

Ucząc się czasu Plusquamperfekt warto znać już czas Perfekt (Czas przeszły dokonany), gdyż konstrukcja zdania jest niemal identyczna jednyną różnicą jest fakt, że czasowniki posiłkowe haben (mieć) i sein (być) odmieniają się w czasie przeszłym (Präteritum), a nie w czasie teraźniejszym (Präsens).

Poniżej porównanie obu konstrukcji:

Czas Zaprzeszły - Plusquamperfekt:

Podmiot + haben/sein odmieniony w (Präteritum) + dopełnienie + Partizip II

Czas przeszły dokonany - Perfekt:

Podmiot + haben/sein odmieniony w (Präsens) + dopełnienie + Partizip II

Oto kilka przykładów zastosowań:

Sie hatte mich nicht gesehen. (On mnie nie widziała)
Ich war in die Türkei gefahren. (Pojechałem do Turcji)

ZASTOSOWANIE CZASU PLUSQUAMPERFEKT

  • Czas zaprzeszły  nie występuje samodzielnie, lecz ma zastosowanie jedynie w tych wypadkach, gdy zachodzi konieczność zasygnalizowania faktu nierównoczesności minionych wydarzeń to znaczy wcześniejszą z tych czynności należy użyć w czasie zaprzeszłym a następującą po niej w czasie przeszłym Imperfekt (Präteritum).

Oto kilka przykładów zastosowań:

Er ging am Montag früher zu Bett, denn er war schon um 6 Uhr morgens aufgestanden.
(On poszedł w poniedziałek wcześniej do łóżka, ponieważ wstał już o 6 rano.)

Wir konnten nicht ins Ausland fahren. Wir hatten zu wenig Geld verdient.
(Nie mogliśmy pojechać za granicę. Zarobiliśmy za mało pieniędzy)

  • Plusquamperfekt używany jest najczęściej w zdaniach okolicznikowych czasu ze spójnikiem ,,Nachdem” (gdy), gdzie ściśle musimy przestrzegać następstw czasów (Plusquamperfekt łączymy z Imperfektem)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Nachdem er das Licht eingeschaltet hatte, bemerkte er am Fenster einen Mann.

Nachdem ich den Bericht geschrieben hatte, brachte ich ihn zum Chef.
(Po napisaniu protokołu zaniosłam go do szefa)