Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Czasownik - das Verb w Języku Niemieckim

W tej części serwisu znajdziesz przeróżne informacje na temat niemieckich czasowników. Das Verb czyli niemiecki czasownik pełni wiele istotnych funkcji w zdaniu. Podstawową jest wyrażanie akcji, czynności. Umożliwia konstruowanie zdań w różnych czasach gramatycznych: teraźniejszych, przyszłych i przeszłych. W kursach znajdujących się poniżej postaramy się rozwiać twoje wątpliwości związane z konstrukcją wszystkich niemieckich czasów: Präsens, Perfekt, Präteritum Imperfekt, Future I i II, Plusquamperfekt. Ponadto omówimy podstawowe informacje związane z czasownikami niemieckimi, przedstawimy czasowniki nieregularne, zasady tworzenia imiesłowów biernych Partizip II przydatnych w konstrukcjach czasów Perfekt, zapoznamy cię z czasownikami modalnymi i posiłkowymi.

Przydatne informacje, które przydadzą się na wstępie:

  • czasowniki posiłkowe (Hilfsverben) to: haben (mieć), sein (być) i werden (zostać)
  • czasowniki posiłkowe jak sama nazwa wskazuje pomagają konstruować niektóre czasy gramatyczne (podobnie jak to have czy to be w angielskim)
  • do czasowników modalnych- (Modalverben) należą: können (móc, umieć, potrafić), dürfen (mieć pozwolenie, uprawnienie), sollen (mieć powinność, obowiązek moralny), müssen (musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek), wollen (chcieć), mögen (lubić, pragnienie w formie grzecznościowej)
  • Präsens to czas teraźniejszy i służy do wyrażania teraźniejszości (odpowiada angielskim Present Simple i Continuous)
  • Perfekt to podstawowy czas służący do mówieniu o przeszłości
  • Präteritum Imperfekt to czas przeszły służący do mówienia o przeszłości często stosowany w języku pisanym w bajkach, opowiadaniach
  • Future I i II służą do wyrażania przyszłości przy czym Future II jest czasem przyszłym dokonanym (zakładamy, że coś do pewnego momentu w przyszłości się wydarzy)
  • Plusquamperfekt stosuje się jedynie w połączeniu z Imperfekt w celu wskazania, że dana czynność została wykonana przed inną czynnością w przeszłości jest to tzw. czas zaprzeszły.

Poniżesz lista artykułów szczegółowo omawiająca każdy problem związany z czasami i czasownikami niemieckimi.Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej