Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p align=\\&amp;quot;left\\&amp;quot;&amp;gt;W języku niemieckim przed rzeczownikami możemy znaleść rodzajniki, które określają nam rodzaj nastepującego po nich r in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Rodzajniki Nieokreślone w Języku Niemieckim

Rodzajniki Nieokreślone w Języku Niemieckim

W języku niemieckim przed rzeczownikami możemy znaleść rodzajniki, które określają nam rodzaj nastepującego po nich rzeczownika. Rodzajniki te mogą występować jako określone będź też nieokreślone. W tym artykule skupimy się na rodzajnikach określonych. Rodzajniki nieokreślone w języku niemieckim:

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Rodzaj męski

ein

 

-

Rodzaj żeński

eine

Rodzaj nijaki

ein

Powyższa tabela przedstawia rodzajniki w zależności od rodzaju i liczby następującego po nich rzeczownika. Warto zauważyć iż przed rzeczownikami w liczbie mnogiej rodzajniki nieokreślone nie występują.

Rodzajnika nieokreślonego używamy:

Hier ist ein Teppich. Der Teppich ist bunt. Tu jest dywan. Ten dywan jest kolorowy.

W pierwszym zdaniu mówimy o dywanie po raz pierwszy. Nie wiemy jeszcze, co to za dywan, nie określamy go, jest to dla nas "jakiś tam" dywan. Zostaje on scharakteryzowany w drugim zdaniu - jest on kolorowy. "Ten" dywan jest kolorowy, żaden inny, dlatego też w drugim zdaniu używamy rodzajnika określonego.

Dort steht eine Frau. Die Frau ist dünn. Tam stoi jakaś pani. Ta pani jest szczupła.

Właściwie wszystko zostało zawarte w tłumaczeniu, które w tym przypadku brzmi całkiem poprawnie.

Auf dem Tisch liegt ein Buch. Das Buch ist dick. Na stole leży książka. Ta książka jest gruba.

Na stole leży jakaś książka. Nie wiemy jeszcze co to za książka, nie jest to również istotne w tym  właśnie zdaniu. W kolejnym zdaniu książka zostaje scharakteryzowana, określamy ją, mówimy, że ta właśnie książka jest gruba. W pierwszym zdaniu użyjemy rodzajnika nieokreślonego, w drugim - określonego.

Es gibt hier eine Lampe. Tu jest lampa.
In der Mitte des Zimmers gibt es einen Tisch. Na środku pokoju jest stół.
Gibt es in dieser Stadt ein Kino? Czy jest w tym mieście jakieś kino?
Du bist weiß wie eine Wand. Jesteś blady jak ściana.
Er spricht wie ein Redner. On przemawia jak mówca.

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_sessions`\nquery: INSERT INTO niemiecki_sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;noduht6flrr2of3o4u5i9292pj&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;44.221.66.130&amp;#039;, &amp;#039;messages|a:1:{s:5:\\&amp;quot;error\\&amp;quot;;a:1:{i:0;s:6725:\\&amp;quot;user warning: UPDATE command denied to user &amp;amp;#039;server915446_crib&amp;amp;#039;@&amp;amp;#039;10.199.209.52&amp;amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = & in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151