Przymiotnik - das Adjektiv - Stopniowanie Przymiotników w Języku Niemieckim

W tej części serwisu znajdziesz informacje na temat niemieckich przymiotników. Das Adjektiv czyli niemiecki przymiotnik podobnie jak polski odpowiada na pytania jaki?, jaka? jakie? i pozwala opisać rzecz, którą określa - jej kolor, wygląd, cechy, kształt, wiek, itp. Pośród artykułów z tego działu znajdziesz informacje na temat dwóch przypadków w jakich może być użyty przymiotnik: jako orzecznik bądź też jako przydawka, poznasz zasady stopniowania przymiotników, odmiany przymiotników według dwóch typów odmian.

Przydatne informacje, które przydadzą się na wstępie:

Poniżesz lista artykułów szczegółowo omawiająca każdy problem związany z przymiotnikami i stopniowaniem przymiotników niemieckich.

Przymiotniki - das Adjektiv - w Języku Niemieckim

Tematem tego artykuły są niemieckie Przymiotniki - das Adjektiv. Przymiotnik określa właściwości, cechy rzeczy i osób. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje oraz może być stopniowany. Przymiotnik może występować w zdaniu w podwójnej formie:

Oto kilka przykładów zastosowań:

Meine Katze ist schwarz. (Mój kot jest czarny.)
Der Mantel ist neu. (Płaszcz jest nowy.)

Oto kilka przykładów zastosowań:

Die schöne Katze. (Ten ładny kot.)
Der blaue Himmel. (Niebieskie niebo.)


Przydawka może występować z:

Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym:

Maskulinum (rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński)

Neutrum (rodzaj nijaki)

Plural (liczba mnoga)

Nominativ (mianownik)

der -e

die -e

das -e

die -en

Genitiv (dopełniacz)

des -en

der -en

des -en

der -en

Dativ (celownik)

dem -en

der -en

dem -en

den -en

Akkusativ (biernik)

den -en

die -e

das -e

die -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

Der alte Mann. (Ten stary mężczyzna.)
Die schöne Frau. (Ta ładna kobieta.)

Według powyższego schematu odmieniają się przymiotniki po rodzajniku określonym oraz:

  1. Po nastepujących zaimkach:  dieser (ten), jener (tamten), jeder (każdy), derselbe (ten sam), derjenige (ten), mancher (niektóry), solcher (taki), welcher (który)
  2. W liczbie mnogiej po: beide (obydwoje), alle (wszyscy), sämtliche (wszyscy)

Przyglądnijmy się teraz odmianie przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i porównajmy ją z odmianą po zaprezentowanej wcześniej odmianie po rodzajnikach określonych. Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym:

Maskulinum (rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński) 

Neutrum (rodzaj nijaki)

Plural (liczba mnoga)

Nominativ (mianownik)

ein -er

eine -e

ein -es

-e

Genitiv (dopełniacz)

eines -en

einer -en

eines -en

-er

Dativ (celownik)

einem -en

einer -en

einem -en

-en

Akkusativ (biernik)

einen -en

eine -e

ein -es

-e

Oto kilka przykładów zastosowań:

Ein stummer Fisch. (Niema ryba)
Eine dicke Katze. (Gruby kot)

Uwaga! Rodzajnik nieokreslony nie informuje nas o dokładym rodzajniku rzeczownika, forma ,,ein” jest jednakowa dla rodzaju męskiego jak i nijakiego. Dlatego przymiotniki przybierają końcówki przypominające rodzajnik określony der (ten), die (ta), das (to):

Oto kilka przykładów zastosowań:

(der) Hund (pies) -Ein stummer Hund. (Niemy kot.)
(die) Frau (kobieta)- Eine dicke Frau. (Gruba kobieta.)

Końcówki te powtórzą się tam, gdzie mianownik równa się biernikowi, a więc w rodzaju żeńskim i nijakim. W pozostałych przypadkach, gdzie rodzajnik nieokreślony odmienia się, dodajemy końcówkę –en. W liczbie mnogiej ze względu na brak rodzajnika nieokreślonego przydawka przybiera końcówki takie, jak rodzajnik określony.

Odmiana przymiotnika bez rodzajnika, otrzymują we wszystkich przypadkach końcówki rodzajnika określonego, z wyjątkiem dopełniacza liczby pojedynczej rodzaju męskiego i nijakiego, w którym przymiotniki przybierają końcówkę –en. Przymiotników bez rodzajnika lub zaimka używane są bardzo rzadko.

Tabelka przedstawia odmianę przymiotnika bez rodzajnika

l. pojedyncza

l. mnoga

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

 

Nominativ (mianownik)

 guter (dobry) Mann (mężczyzna)

 graue (szary) Katze (kot)

 Rotes (czerwone) Licht (światło)

 wilde (dzikie)Tiere (zwierzęta)

Genitiv (dopełniacz)

 guten Mannes

 grauer Katze

 roten Lichtes

 wilder Tiere

Dativ (celownik)

 gutem Mann

 grauer Katze

 rotem Licht

 wilden Tieren

Akkusativ (biernik)

 guten Mann

 graue Katze

 rotes Licht

 wilde Tiere

Stopniowanie Przymiotników - Die Komperation der Adjektive w Języku Niemieckim

Die Komperation der Adjektive, czyli stopniowanie przymiotników będzie tematem tego kolejnego już kursu. Przymiotiki służą do opisywania rzeczy, przedmiotów odpowiadając na pytanie jaki? jaka? jakie? coś jest. Więcej na temat przymiotników w języku niemieckim dowiesz się ze specjalnego samouczka poświęconego temu zagadnieniu, w tym artykule natomiast skupimy się na stopniowaniu przymiotników.

Przymiotniki stopniują się, w trzech stopniach: równym, wyższym i najwyższym.

1. Używając stopnia równego i porównania:

So……..wie…..- stwierdzamy, że porównywane elementy są takie same.

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Lisa ist so alt wie Thomas. ( Lisa ma tyle lat co Thomas )

- Tanja ist so nett wie Julia. ( Tanja jest tak miła jak Julia )

2. Używając stopnia wyższego oraz spójnika als porównujemy ze sobą dwa elementy i możemy stwierdzić, że nie są one takie same.

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich fahre Auto besser als er ( Jedzę samochodę lepiej niż on )

- Heute regnet es stärker als gestern ( Dzisiaj pada deszcz mocniej niż wczoraj )

3. Używając stopnia najwyższego chcemy wyrazić, że jeden element wyróżnia się spośród innych, jest ,,naj”

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich tanze am bestenvon allen ( Tańczę najlepiej ze wszystkich )

- Tobias war am schnellsten von allen ( Tobias był najszybszy od wszystkich )

Poniższa Tabela przedstawia - Stopniowanie regularne

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

schön (ładny)

schöner

am schönsten

schnell (szybko)

schneller

am schnellsten

klein (mały)

kleiner

am kleinsten

Są to:

alt, arm, dumm, groβ, gesund, hart, jung, klug, kalt, krank, kurz, Lang, Scharf, schwach, stark, warm, hoch i nah

Oto kilka przykładów zastosowań.

- arm (biedny)-ärmer- der/die/das ärmste

- jung (młody)- jünger- der/die/das jüngste

Poniższa Tabela przedstawia - Stopniowanie nieregularnestopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

gut (dobry)

besser

am bessten

viel (dużo)

mehr

am meisten

sehr (bardzo)

mehr

am meisten

gern (chętnie)

lieber

am liebsten

oft (często)

öfter

am öftesten

bald (wkrótce)

eher

am ehesten

wenig (mało)

weniger

am wenigsten

Oto kilka przykładów zastosowań.

- Pudding schmeckt den Kindern gut, Schokolade schmeckt besser, aber Eis schmeckt ihnen am bessten.

( Budyń smakuje dzieciom, czekolada smakuje bardziej, a najbardziej smakują lody)- Ich schlafe gern, aber ich faulenze lieber. Am liebsten mag ich nichts machen.

( Lubię spać, ale chętniej się obijam. Najbardziej lubię nic nie robić)Uwaga! W odróżnieniu do jez. Polskiego i np. angielskiego, niemiecki tylko sporadycznie dopuszcza stopniowanie opisowe. Tak więc stopniujemy nawet bardzo długie przymiotniki. Przeanalizujmy poniższy przykład:

Zdanie złe: Das Buch fand ich mehr interesant als den Film.

Dobrze: Das Buch fand ich interessanter als den Film ( Tą Książkę uważałam za bardziej interesującą niż ten Film )