Warning: Table 'niemiecki_system' was not locked with LOCK TABLES query: SELECT * FROM niemiecki_system WHERE type = 'theme' in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151

Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>UPDATE command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = &amp;#039;&amp;lt;style type=\\&amp;quot;text/css\\&amp;quot;&amp;gt;\\n.wyroznienie {\\n font-weight: bold;\\n background-color: #FF9;\\n}\\ntable { \\nborder: 0;\\ncolor: #000 ;\\nbackground-color: #F1F1F1;\\ntext-alignment: justify; \\npadding: 20px;\\n}\\n&amp;lt;/style&amp;gt;\\n&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;strong&amp;gt;Dativ&amp;lt;/strong&amp;gt;, czyli niemiecki celownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omaw in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151
Dativ - Celownik w Języku Niemieckim

Dativ - Celownik w Języku Niemieckim

Dativ, czyli niemiecki celownik jest tematem niniejszego kursu. W jednym z wcześniejszych artykułów omawialiśmy odmianę przez przypadki: mocną, słabą i mieszaną, w artykule o rzeczownikach również wspominaliśmy na temat jego przypadków. W tym samouczku przyjżymy się natomiast bliżej Celownikowi - Dativ.

Dativ (celownik) odpowiada na pytania:

Rzeczowniki w Dativie mają następujące rodzajniki:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Dativ

dem
einem

der
einer

dem
einem

den + n
- + n

Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej otrzymują dodatkowo końcówkę –n.

1. Dativ występuje po następujących czasownikach:

poniżej kilka przykładów:

Wem gehört das Auto? – Do kogo należy ten samochód?
Das Auto gehört der Familie Becher. – Ten samochód należy do rodziny Becher.
Ich helfe dem Vater. – Pomagam tacie.
Sie begegnete seinem Freund. – Ona spotkała swojego przyjaciela.
Ich danke meiner Oma für ihre Hilfe. – Dziękuję babci za pomoc.

2. Dativ występuje również po czasownikach, które mogą połączyć się jednocześnie z biernikiem. Aby wiedzieć, jakiego przypadka użyć, należy zadać danej części zdania odpowiednie pytanie. Jeżeli możemy sformułować pytanie: wem? (komu, czemu) oznacza to, że rzeczownik będzie w celowniku. Np.:

Ich schreibe der Mutter einen Brief. – Piszę mamie list.
Wem schreibe ich den Brief? – Komu piszę list?

Ich antworte dem Lehrer. – Odpowiadam nauczycielowi.
Wem antworte ich? – Komu odpowiadam?

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.
– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Opa schenkte (wem?) dem Enkel das Buch.
– Dziedek podarował (komu?) wnuczkowi książkę.

Der Vater gibt (wem?) dem Kind die Schokolade.
– Ojciec daje (komu?) dziecku czekoladę.

Der Lehrer erklärt (wem?) den Schülern die Aufgabe.
Nauczyciel wyjaśnia (komu?)  uczniom zadanie.

Die Lehrerin zeigt (wem?) den Schülern ein Experiment.
– Nauczycielka pokazała (komu?) uczniom eksperyment.

3. Celownik występuje po następujących przyimkach:

Heute komme ich um 15 Uhr aus der Schule. – Dzisiaj wychodzę o 15. ze szkoły.
Ich fahre mit meiner Freundin ans Meer. – Jadę z przyjaciółką nad morze.
Das ist der Brief von meiner Tante. – To jest list od mojej cioci.


Warning: INSERT command denied to user 'server915446_crib'@'10.199.209.52' for table `server915446_crib`.`niemiecki_watchdog` query: INSERT INTO niemiecki_watchdog (uid, type, message, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '<em>INSERT command denied to user &amp;#039;server915446_crib&amp;#039;@&amp;#039;10.199.209.52&amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_sessions`\nquery: INSERT INTO niemiecki_sessions (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (&amp;#039;ctn2ijj9ka0visd1dtq3cmg9kj&amp;#039;, 0, 0, &amp;#039;44.221.66.130&amp;#039;, &amp;#039;messages|a:1:{s:5:\\&amp;quot;error\\&amp;quot;;a:1:{i:0;s:9795:\\&amp;quot;user warning: UPDATE command denied to user &amp;amp;#039;server915446_crib&amp;amp;#039;@&amp;amp;#039;10.199.209.52&amp;amp;#039; for table `server915446_crib`.`niemiecki_cache_filter`\\nquery: UPDATE niemiecki_cache_filter SET data = & in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 151