Präsens - Czas Teraźniejszy Prosty w Języku Niemieckim

Präsens, to Czas Teraźniejszy Prosty w języku niemieckim. Jest podstawowym czasem niemieckim od którego warto rozpocząć naukę konstuckji czasów w tym języku. W porównaniu np. z językiem angielskim czas teraźniejszy jest znacznie prostszy gdyż ogranicza się do opanowania konstruckji czasu Präsens, która odnosi się do 3 angielskich form takich jak: Present Simple (I play violine.), Present Continuous (I am playing violine.) i formy empatycznej (I do play violine.). Präsens jest w swojej konstrukcji najbardziej podobne do czasu Present Simple. Puki co jednak oderwijmy się od tych niuansów pomiędzy różnymi językami obcymi i skupmy się konkretnie na języku niemieckim i czasie Präsens.

Zacznijmy od przeanalizowania sytuacji szczegółowo sytuacji w jakich stosujemy czas teraźniejszy prosty Präsens, a następnie przejdziemy do odmiany czasowników regularnych i nieregularnych w tym czasie.

ZASTOSOWANIE CZASU TERAŹNIEJSZEGO (Präsens)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er liest das Buch (on czyta książkę)

- Er tanzt im Park (on tańczy w parku)

- Sie sitzt auf der Bank (ona siedzi na ławce)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er ist krank (on jest chory)

- Sie hat schnupfen (ona ma katar)

- Er ist schwach (on jest słaby)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Er wohnt seit zwei Jahren in Hamburg (on mieszka od dwóch lat w Hamburgu)

- Er ist in Warschau geboren (on urodził się w Warszawie)

- Sie arbeitet seit einem Jahr in Poznań (ona pracuje od roku w Poznaniu)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Heute gehen wir ins Theater (dzisiaj idziemy do teatru)

- Er schreibt mir ganz sicher (on na pweno do mnie napisze)

- Morgen gehen wir tanzen (jutro pójdziemy tańczyć)

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Es war schrecklich kalt, die Luft wurde langsam frostig.

(było strasznie zimno, i powietrze robiło się powoli mroźne)

- Es blitzt und donnert, dann regnet es in Strömen

(błyska się i grzmi, póżniej leje deszcz jak z cebra)

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (Konjugation des Verbs im Präsens)

Tabela przedstawia odmianę czasowników posiłkowych takich jak: haben (mieć), werden (stawać się) oraz sein (być),

 

haben (mieć)

werden (stawać się)

sein (być)

ich (ja)

habe

werde

bin

du (ty)

hast

wirst

bist

er/sie/es (on, ona,ono)

hat

wird

ist

wir (my)

haben

werden

sind

ihr (wy)

habt

werdet

seid

Sie (państwo, pani)

haben

werden

sind

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich habe heute Geburtstag (ja mam dzisiaj urodziny)

-
Er wird heute 18. Jahre alt (on bedzie miał dziś 18. Lat)

-
Ich bin krank (jestem chora)

1. Odmiana czasowników słabych (nie zmieniają w czasie teraźniejszym samogłoski rdzennej) w czasie teraźniejszym (Die Konjugation des Verbs)

Większość czasowników niemieckich w  czasie teraźniejszym odmieniają się według stałego schematu tzn. przez dodanie do tematu czasownika określonych końcówek. Temat czasownika powstaje po odrzuceniu końcówki bezokolicznika - en (rzadziej -n). W języku niemieckim nie można opuścić zaimka osobowego przed czasownikiem, np. ich lache (ja się smieję), wir kaufen (my kupujemy), er trinkt (on pije). Zaimek osobowy Sie jest formą grzecznościową i oznacza: pan, pani, państwo, panowie, panie.Tabela przedstawia końcówki czasowników głównych w PRÄSENSIE

 

lachen (śmiać się)        

kaufen (kupować)     trinken (pić)

ich (ja)

lach- e

kauf- e  trink- e

du (ty)

lach- st

kauf- st  trink- st

er, sie, es

(on,ona,ono)

lach-t

kauf- t  trink- t

wir (my)

lach- en

kauf- en  trink- en

ihr (wy)

lach-t

kauf- t    trink- t

Sie (państwo, pani)

lach- en

kauf- en   trink- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich lache immer (ja śmieję się zawsze)

- Er kauft mir Blumen (on kupuje mi kwiaty)

-Wir trinken Bier (my pijemy piwo)

Tabela przedstawia końcówki czasowników, których temat kończy się na –t, -d, -m, -n

 

warten (czekać)  

reden (rozmawiać)  atmen(oddychać) öffnen(otwierać)

ich (ja)

wart- e

red- e  atm- e öffn- e

du (ty)

wart- est

red- est atm- est öffn- est

er, sie, es

(on,ona,ono)

wart-et    

red- et atm- et  öffn- et

wir (my)

wart- en

reden- en atm- en    öffn- en

ihr (wy)

wart-et

red- et  atm- et öffn- et

Sie (państwo, pani)

warten- en

red- en  atm- en öffn- en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Wir warten auf dich (my czekamy na ciebie)

-Ich rede mit dir (mówię do ciebie)

-Er atmet tief ein, wenn er dich sieht (on oddycha głęboko, gdy ciebie widzi)

-Öffnet die Tür! (otwórzcie drzwi!)

Tabelka przedstawia przykład czasownika tanzen (tańczyć) i jego odmianę przez osoby

 

tanzen (tańczyć)

ich (ja)

tanze-e

du (ty)

tanz -t

er, sie, es (on,ona,ono)

tanz -t

wir (my)

tanz -en

ihr (wy)

tanz -t

Sie (państwo, pani)

tanz -en

Oto kilka przykładów zastosowań:

-Ich grüβe ihn (pozdrawiam go)

-Ich heiβe Emilia (nazywam się Emilia)

-Er heizt im Ofen (on grzeje w piecu)

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak: heiβen (nazywać się), vergessen (zapominać), mixen (miksować)

Tabelka przedstawia przykłady dwóch czasowników  takich jak: segeln (żeglować), sammeln (zbierać) i ich odmiany przez osoby

 

segeln (żeglowac)

sammeln (zbierać)

ich (ja)

segl -e

samml -e

du (ty)

segel -st

sammel -st

er, sie, es (on,ona,ono)

segel -t

sammel -t

wir (my)

segel -n

sammel -n

ihr (wy)

segel-t

sammel -t

Sie (państwo, pani)

segel-n

sammel -n

Oto kilka przykładów zastosowań:

- Ich sammle Muscheln (zbieram muszelki)

- Er segelt mit seiner Mutter (on żegluje ze swoja matką)

- Wir sammeln Blummen (my zbieramy kwiaty)

2. Odmiana czasowników mocnych - przy odmianie zmieniają się nie tylko końcówki osobowe, jak i temat czasowników. Zmiany zachodzą w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej ( przy osobach: du, er, sie, es). W liczbie mnogiej nie zachodzą żadne zmiany.

Tabelka przedstawia przykłady czasowników Fahrem (jechać) i laufen (iść) zmieniających się w 2. i 3. Osobie l. pojedynczej z a na ä

 

fahren (jechać)

laufen (iść)

ich

fahre

laufe

du

fährst

läufst

er/sie/es

fährt

läuft

wir (my)

fahren

laufen

ihr (wy)

fahrt

lauft

Sie (państwo, pani)

fahren

laufen

Do tej grupy należą również czasowniki takie jak:

backen (piec), saufen (pić), tragen (nosić),  fangen (łapać), graben (kopać), blasen (dmuchać), rachen (mścić się), raten (radzić), laden (ładować), schlafen (spać), schlagen (bić), missfallen (odpaść), wachsen (rosnąć), waschen (myć).

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

helfen (pomagać)

nehmen (brać)

Ich (ja)

helfe

nehme

Du (ty)

hilfst

nimmst

er/sie/es (on, ona,ono)

hilft

nimmt

wir (my)

helfen

nehmen

ihr (wy)

helft

nehmt

Sie (państwo, pani)

helfen

nehmenDo tej grupy czasowników należą również: sprechen (rozmawiać), geben (dawać), messen (mierzyć), treffen (spotykać), brechen (łamać), werben (reklamować), treten (wstępować), essen (jeść), werfen (rzucać).

Tabelka przedstawia odmianę czasowników helfen (pomagać), nehmen (brać) i ich odmianę przez osoby

 

stehlen (graść)

sehen (widziec)

Ich (ja)

stehle

sehe

Du (ty)

stiehlst

siehst

er/sie/es (on,ona,ono)

stiehlt

sieht

wir (my)

stehlen

sehen

ihr (wy)

stehlt

seht

Sie (państwo, pani)

stehlen

sehen

Do tej grupy czasowników należą również: empfehlen (polecać), geschehen (zdarzać się), lesen (czytać)