Czasowniki Modalne - Die Modalverben w Języku Niemieckim

Die Modalverben, czyli czasowniki modalne w jezyku niemieckim będa tematem tego kursu. W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych. Czasowniki te występują z bezokolicznikiem bez zu innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Bezokolicznik znajduje się wówczas na końcu zdania.

Do czasowników modalnych- (Modalverben) należą:

Czasowniki te podlegają swoim własnym zasadom odmiany przez osoby: Formy trzeciej i pierwszej osoby liczby pojedynczej nie mają znanych nam końcówek osobowych i są identyczne. W temacie niektórych czasowników dochodzi do zmiany samogłoski, w liczbie pojedynczej znika też Umlaut.

Tabela odmian czasowników modalnych

 

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ich

kann

darf

soll

muss

will

mag

du

kannst

darfst

sollst

musst

willst

magst

er

kann

darf

soll

muss

will

mag

sie

kann

darf

soll

muss

will

mag

es

kann

darf

soll

muss

will

mag

wir

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

ihr

könnt

dürft

sollt

müsst

wollt

mögt

sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Sie

können

dürfen

sollen

müssen

wollen

mögen

Jak używamy KÖNNEN i DÜRFEN w zdaniu?Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Ich kann schon gut Auto fahren (Ja umiem już dobrze jeździć samochodem)

- Sie dürfen hier nicht parken (Nie może pani tutaj zaparkować)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe: Unser Lehrer kann den Stoff gut zu erklären.

Dobrze: Unser Lehrer kann den Stoff gut erklären.

( Nasz nauczyciel potrafi ten materiał dobrze wytłumaczyć )

 

Jak używamy SOLLEN i MÜSSEN w zdaniu?Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

-Daniel, du sollst öfter deinen Eltern helfen

(Daniel, ty powinieneś częściej pomagać twoim rodzicom )

-Ich muss et was essen ( Ja muszę coś zjeść)

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Mein Vater musst oft sonntags arbeiten.

Dobrze: Mein Vater muss oft sonntags arbeiten.

( Mój tata musi często w niedzielę pracować )

Jak używamy WOLLEN i MÖGEN w zdaniu?Oto kilka przykładów zastosowań.

Z bezokolicznikiem innego czasownika, który umieszczamy na końcu zdania. Pamiętamy, że bezokolicznik ZAWSZE bez ,,zu”.

- Was wollt ihr jetzt machen? (Co chcecie teraz zrobić? )

- Ich mag deine Schwester ( Ja lubię twoją siostrę )

Uwaga! Poniżej przedstawiamy typowy błąd popełniany przez osoby początkujące w języku niemieckim:

Zdanie złe:Ich wolle kein Fleisch essen.musst

Dobrze: Ich will kein Fleisch essen.( Ja nie chcę jeść mięsa )