Przypadki Rzeczownika - Odmiana Mocna w Języku Niemieckim

W kursie dotyczącym deklinacji rzeczowników przez przypadki w języku niemieckim wspomniejliśmy o trzech typach odmian: słabej, mocnej i mieszanej. Niniejszy artykuł dotyczy odmiany mocnej. Odmiana mocna jest najbardziej popularna wśród rzeczowników i występuje wśród nich najczęściej. Należy do niej większość rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego, oraz ok. 30 rzeczowników rodzaju żeńskiego.

W odmianie mocnej w liczbie pojedynczej dopełniacz rodzaju męskiego i nijakiego otrzymuje końcówkę -(e)s. W liczbie mnogiej celownik wszystkich rodzajów otrzymuje końcówkę –n.  

Końcówkę -es w dopełniaczu dodaje się zazwyczaj wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem jednosylabowym:

das Hemd (koszula)   des Hemdes (koszuli)
der Mann (mężczyzna) des Mannes (mężczyzny)
das Kind (dziecko) des Kindes (dziecka)

Rzeczowniki wielosylabowe otrzymują zazwyczaj końcówkę –s:

der Mantel (płaszcz) des Mantels (płaszcza)
der Vater (ojciec)      des Vaters (ojca)
das Gesicht (twarz)  des Gesichts (twarzy)

Liczba mnoga przyjmuje różne formy (patrz: liczba mnoga rzeczowników), w tej odmianie najczęściej jednak rzeczowniki w liczbie mnogiej będą się kończyły na: -e, -er, -s lub nie otrzymają końcówki w ogóle.

przykład: Der Vater - ojciec

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

der Vater

die Väter

Genitiv

des Vaters

der Väter

Dativ

dem Vater

den Vätern

Akkusativ

den Vater

die Väter

przykład: Das Kind - dziecko

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

das Kind

die Kinder

Genitiv

des Kindes

der Kinder

Dativ

dem Kind

den Kindern

Akkusativ

das Kind

die Kinder

Uwaga! Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego pochodzenia obcego, które w liczbie mnogiej mają końcówkę –s, nie otrzymają w celowniku końcówki –n. Do takich rzeczowników należą m.in.:

das Auto                    

der Tipp                     

das Hobby                 

das Hotel                   

das Foto                    

das Restaurant            

das Büro                    

die Autos

die Tipps

die Hobbys

die Hotels

die Fotos

die Restaurants

die Büros

Liczba mnoga rzeczownika das Auto będzie wyglądała następująco:

 

Plural

Nominativ

die Autos

Genitiv

der Autos

Dativ

den Autos

Akkusativ

die Autos

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, które zaliczają się do odmiany mocnej są najczęściej jednosylabowe i mają końcówkę –e oraz przegłos w liczbie mnogiej. Są to m.in.:

  Singular Plural
kiełbasa die Wurst die Würste
noc die Nacht die Nächte
miasto  die Stadt die Städte
mysz die Maus die Mäuse
ławka  die Bank    die Bänke
siła die Kraft die Kräfte
ściana   die Wand die Wände
panna młoda die Braut die Bräute
ręka  die Hand die Hände

       a także 2 następujące wyrazy:

  Singular Plural
mama die Mutter die Mütter
córka die Tochter   die Töchter

przykład: die Mutter – mama

 

Singular

(liczba pojedyncza)

Plural

(liczba mnoga)

Nominativ

die Mutter

die Mütter

Genitiv

der Mutter

der Mütter

Dativ

der Mutter

den Müttern

Akkusativ

die Mutter

die Mütter

Zestawienie odmiany rzeczowników rodzaju męskiego, nijakiego i żeńskiego w jednej tabeli:

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj nijaki

liczba mnoga

Nominativ

der Vater

die Mutter

das Kind

die Väter,  Kinder, Mütter

Genitiv

des Vaters

der Mutter

des Kindes

der Väter, Kinder, Mütter

Dativ

dem Vater

der Mutter

dem Kind

den Vätern, Kindern, Müttern

Akkusativ

den Vater

die Mutter

das Kind

die Väter, Kinder, Mütter

Przykłady zdań z zastosowaniem odmienionych przez przypadki rzeczowników:

Liczba pojedyncza

Nominativ

Die Mutter steht vor dem Haus. Mama stoi przed domem.
Das Kind spielt Verstecken. Dziecko bawi się w chowanego.
Der Vater öffnet das Fenster. Ojciec otwiera okno.
Hier ist die Bahnhof. Tu jest dworzec kolejowy.
Die Lehrerin ist sehr nett. Ta nauczycielka jest bardzo miła.

Genitiv

Das Spielzeug des Kindes wurde kaputtgemacht. Zabawka tego dziecka zepsuła się.
Das ist das Auto des Vaters. To jest samochód ojca.
Hier sitzt der Bruder der Mutter. Tu siedzi brat mamy.
Das Auto des Lehrers steht vor der Schule.  

Dativ

Das gehört dem Vater To należy do ojca.
Ich hilfe der Mutter zu Hause. Pomagam mamie w domu.
Ich erkläre dem Kind die Hausaufgabe. Wyjaśniam dziecku zadanie domowe.
Er kauft der Freundin ein Geschenk. On kupuje przyjaciółce prezent.

Akkusativ

Ich sehe den Vater. Widzę ojca.
Er begrüßt die Mutter. On wita mamę.
Der Lehrer fragt das Kind. Nauczyciel pyta dziecko.
Sie bekam den Computer. Ona otrzymała komputer.

Liczba mnoga

Die Schüler gehen in die Schule. Uczniowie idą do szkoły. (Nominativ)
Der Besitzer der Häuser ist in Deutschland. Właściciel tych domów jest w Niemczech. (Genitiv)
Die Lehrerin hilft den Kindern. Nauczycielka pomaga dzieciom. (Dativ)
Ich bereite die Getränke vor. Przygotowuję napoje. (Akkusativ)