Nauka Jezyka Niemieckiego Online

zur Schule 3 - do szkoły 3 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
beruflichzawodowo
von Berufz zawodu
gemeisam, zusammenwspólnie (2)
gemUtlichprzytulny
gleichzeitigjednocześnie
der hauotsitzgłówna siedziba
der Regierungssitzsiedziba rządu
Amtssitzsiedziba urzędu
der Wohnortmiejsce zamieszkania
mandat (poselski), miejsce, siedlisko, siedziba, sder Sitz (5)
nicht weit weg von zu Hause(nie)daleko od domu
der Betreueropiekun
der FuSballpiłka nożna
das Haus, die HAuserdom
das Haustierzwierzę domowe
die Abstammung, die Herkunftpochodzenie (2)
stammen aus Dpochodzić z
abstammen von Dwywodzić się z
zu Hausew domu
das Einzelkindjedynak
der KAfigklatka
due Karrierekariera
langweilignudny
die Launenastrój, humor
die Nation, die Nationennaród
nationalnarodowy
der Garten, die GArtenogród
bei schlechter Launew złym humorze
das Nettosozialproduktprodukt narodowy netto
das Nationaleinkommen, das Volkseinkommenekon. dochód narodowy (2)
das Pro-Kopf-Einkommendochód na głowę
die Partei, die Parteienpartia
parteilich1)partyjnie, 2) stronniczo
der Parteiapparataparat partyjny
der ParteifunktionArdziałacz partyjny
parteilich organisiert seinnależeć do partii
schlieSen (różne), zu|machen, zu|tunzamykać coś (3)
sperren A in Azamykać kogoś gdzieś
sich ein|schlieSenzamknąć się
ein|sperren, fest|setzenaresztować kogoś (2)
die ganze Nacht kein Auge zutunPrzez całą noc oka nie zmrużyć.
der: Ort, Platz(PlAtze), Standort; die StAttemiejsce materialne (4)
die Stellemiejsce niematerialne
En erste Stelle mOchte ich betonen/bemerken...Na pierwszym miejscu chciałbym zaznaczyć...
auf der Stellez miejsca, natychmiast
An dieser Stelle mOchte ich deuten an D...W tym miejscu chciałbym wskazać na...
die wunde StelleLub: obolałe miejsce
den Platz ein|nehmenAle: miejsce, które można zająć w konkursie
der Tatortmiejsce zbrodni/przestępstwa
der Stammplatz, der Stammsitzulubione miejsce (2)
der Tagungsortmiejsce obrad/konferencji
der Wohnortmiejsce zamieszkania
politischpolityczny
der Single, die Singlessingiel
vertretten(vertirttst)-vertrat-vertretenreprezentować
der Vertreter, der WortfUhrerreprezentant (2)
der Arbeitnehmervertreterreprezentant pracowników
wahrscheinlichprawdopodobnie
wann? dannkiedy? wtedy
tollwspaniały, kapitalny, SZALONY, fajny
chory na wściekliznętoll - medycznie
allergisch gegen Tierhaare seinbyć uczulonym na sierść
Im meinem AlterW moim wieku...
die Zwillingebliźniacy
die Zwillingsschwester/-nsiostra bliźniaczka
der Zwillingsbruder/Ubrat bliźniak
die ZwillingstUrmehist. WTC (dosł. bliźniacze wierze)
die LUcken aus|fUllen/ergAnzenuzupełnić luki
zum GlUckna szczęście
hinzu|fUgendodawać, uzupełniać (komentarz)
Ich habe nichts hinzuzufUgen.Nie mam nic do dodania.
Wie viele Personen seid ihr zu Hause?W ile o osób jesteście w domu?
wechselnzmienić
der Wechsel (fin./tech. wymiana)zmiana
der Bankangestelltepracownik banku
fastprawie
feststały
fest|stehenbyć pewnym
fest|setzenutknąć w miejscu, ugrzęznąć
sich fest|haltentrzymać się


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej