Nauka Jezyka Niemieckiego Online

zu Schule 1 - do szkoły 1 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
der Tagdzień
am Tagw ciągu dnia
heuredzisiaj
von heute anod dziś
Tag und Nachtdoba, przez całą dobę
gesternwczoraj
morgenjutro
das Wochenendeweekend
das Osterwochenendenweekend wielkanocny
die Wochetydzień
die Karwoche/PossionswocheWielki Tydzień
kommendnastępny
vorigpoprzedni
die Vorwocheubiegły tydzień
in einer Wocheza tydzień
der VorgAngerpoprzednik
die VorgAngerinpoprzedniczka
der Monatmiesiąc
der Vormonatubiegły miesiąc
allmonatlichcomiesięczny, co miesiąc
hAufig, oftczęsto
rar, selten, ungebrAuchlichrzadko
meistens, zumeistnajczęściej
die Ferienwakacje (nur Singular)
letztens, letzthin, neuerdings, neuerlich, neuerstostatnio
neuerlichponownie
letztensw końcu, wreszcie
schonjuż
schOnładny
der Abrechnungsmonatmiesiąc rozliczeniowy
der Flitterwochenmiesiąc miodowy (nur Singular)
alltAglich, tAglichcodziennie
einwOchentlichco tydzień, cotygotniowy
vor Kurzemniedawno
frUh, zeitigwcześnie
der Flittertandetna biżuteria (nur PL)/błyskotka, świecidełko
mOglichst frUhmożliwie wcześnie
spAtpóźno
die VerspAtungspóźnienie
verspAten, verzOgernopóźniać, odwlekać
sich verspAten, sich verzOgernspóźniać się
nach|gehennormalnie: chodzić za czymś, wykonywać, zajmować s
Meine Uhr geht nach.ALE: Mój zegarek się spóźnia.
verspassen den-die-dasprzegapić coś
Entschuldigen fUr meine VerspAtung.Przepraszam za spóźnienie.
Entschuldigen, daa ich mich verspAtet habe.Przepraszam, że się spóźniłam.
eine Gelegenheit verpassenmarnować okazję
vorzeitigprzedwcześnie
verfrUhennastępować przedwcześnie
voreilig, verschnellpochopny
schnellszybko
die Eile, die Hastpośpiech
die Hektikgorączkowy pośpiech
eilen (ist)śpieszyć się
Eile mit Weile.Śpiesz się powoli.
Als ich nachfragte, was geschehen war, eilte ich iGdy dowiedziałem się, co się stało, pośpieszyłem m
ohne Hastbez pośpiechu
spAtnachtspóźno w nocy
der Abendwieczór
wieczorem
der Morgenranek
der Fernsehabendwieczór przed telewizorem
der Silvesterabendwieczór sylwestrowy
der Herrenabend, der Junggesellenabschiedwieczór kawalerski
am frUhen Morgenwczesnym rankiem
der Mogen bricht anświta
das Fernsehentelewizja (nur Singular!!! - podchwytliwe)
das Kabelfernsehentelewizja kablowa
das Satellitenfernsehentelewizja satelitarna
das Farbfernsehenkolorowa telewizja
das Dienstagabendwtorkowy wieczór
das Mittwochabendśrodowy wieczór
an|brechennastawać, nadchodzić, zbliżać się
die UnglUcknieszczęście
Im sommer bricht die Nacht sehr spAt herein.W lecie noc zapada bardzo późno.
fern|sehenoglądać telewizję
der Mittagpołudnie
mittagsw południe
die Mitternachtpółnoc
um Mitternachto północy
der Mondksiężyc
der Volmondpełnia księżyca
sogarnawet
Sie blinkten still, wie der Mond wuchs.Patrzyli w ciszy, jak księżyc rośnie.
Ein UnglUck ist Uber uns hereingebrochen.Spadło na nas nieszczęście.
bemerkbar, merklichwidoczny, dostrzegalny
offenbarwidocznie, najwyraźniej
sichtlichwidoczny, wyraźny
ersichtlichoczywisty
herein|brechenwtargnąć, wdzierać się, nastawać, zapadać
das UnglUcknieszczęście
Sogar in der Nacht ist der Mond zuweilen unmerklicNawet w nocy księżyc jest czasem niewidoczny.
Sie hat offenbar den Bus verpasst, weil sie zu FuSWidocznie przegapiła autobus, skoro idzie pieszo.
zurUckz powrotem
bekommen den-die-dasdostać coś
besprechen den-die-dasomówić
fehlenbrakować
Du fehlst mir.Brakuje mi ciebie.
Wer fehlt heute?Kogo dziś brakuje?
zurUck|bekommendostać z powrotem
die VerspAtungspóźnienie
verspAtung, verzOgernopóźniać, odwlekać
sich verspAtung, sich verzOgernspóźniać się
nach|gehennormalnie: chodzić za czymś, wykonywać, zajmować s
Meine Uhr geht nach.ALE: Mój zegarek się spóźnia.
verpassenprzegapić coś
Dieses UnglUck hat vor drei Jahren geschehen.To nieszczęście zdarzyło się trzy lata temu.
auf|machenotworzyć
zu|machenzamknąć
die Zwischenzeit, die Zwischenzeitenprzerwa, czas między dwoma wydarzeniami
in der Zwischenzeit, zwichendurchw międzyczasie
mittlerweile, nun vorderhand; indes/indessentymczasem
Ubers Jahrza rok
nach einem Jahrpo roku
nAchstes Jahrw następnym roku
vor einem Jahrprzed rokiem
Macht bitte die BUcher auf Seite 5.Otwórzcie proszę książki na stronie 5.
Mach mal die BUcher auf.Otwórzcie no książki.
Mach doch die BUcher auf!Otwórzcie wreszcie te książki!
die Gelegenheitokazja
bedAchtig, langsamwolno
schleppenwlec + holować, ciągnąć
schlendern (ist)wlec + iść spacerkiem, łazić sobie
sich schlendern (ist), sich schleppenwlec się
in langsamem Schritt geheniść wolnym krokiem
Heute scheint der Mond sehr hell.Księżyc dziś bardzo jasno świeci.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej