Nauka Jezyka Niemieckiego Online

przymiotniki - p - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
accesoriusdodatkowy
nabyty
ostry
chory
przeciwbólowy
łagodny
dobry
inny
przewlekły
zamknięty
wrodzony
gruby
prawy
zewnętrzny
ludzki
nieznany
zakaźny
wewnętrzny
szeroki
długi
wielki
złośliwy
zły
leczniczy
mięśniowy
niebezpieczny
głęboki
prosty
lewy
trujący
różny
prawdziwy
accesoriusdodatkowy
acquisitusnabyty
acutusostry
aegrotuschory
antidolorosusprzeciwbólowy
benignusłagodny
bonusdobry
ceterusinny
chronicusprzewlekły
claususzamknięty
congenituswrodzony
crassusgruby
dexterprawy
externuszewnętrzny
humanusludzki
ignotusnieznany
infectiosuszakaźny
internuswewnętrzny
latusszeroki
longusdługi
magnuswielki
malignuszłośliwy
maluszły
medicatusleczniczy
musculosusmięśniowy
periculosusniebezpieczny
pratundusgłęboki
rectusprosty
sinisterlewy
toxicustrujący
variusróżny
venesprawdziwy
lol

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej