Nauka Jezyka Niemieckiego Online

bei den Schritten - Czynności w dzień - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
aufstehenwstawać
schlafen geheniść spać
sich waschenmyć się
ubierać się
myć zęby
brać prysznic
iść do szkoły
wracać do domu
jeść śniadanie
jeść obiad
drugie śniadanie
jeść kolację
odpocząć
odrabiać prace domowe
oglądać TV
czytać lekturę
wychodzić(gdzieś)
spotykać się z kolegami
dzwonić do kogoś
aufstehenwstawać
schlafen geheniść spać
sich waschenmyć się
sich anziehenubierać się
zachne putzenmyć zęby
duschenbrać prysznic
zie Schule geheniść do szkoły
nach Hause kommenwracać do domu
fruchstuckenjeść śniadanie
zu Mittag essenjeść obiad
Rausenbrotdrugie śniadanie
das Abendrob essenjeść kolację
sich ausruhenodpocząć
die Hausafgabe machenodrabiać prace domowe
fernsehenoglądać TV
die Lekture lesenczytać lekturę
ausgehenwychodzić(gdzieś)
Freunde treffenspotykać się z kolegami
anrufendzwonić do kogoś


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej