Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Familie - Rodzina - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
Mutter Vater Sohnmama
Ursula heute war esUrszula dzisiaj już była
Marihuana Sex Orgasmusmarihuana sex orgazm
Muttermama
Papatata
Bruderbrat
Schwestersiostra
die Familierodzina
die Elternrodzice
der Vaterojciec
der Papatata
matka
mama
dziecko
chłopak
dziewczyna
syn
córka
brat
siostra
rodzeństwo
wujek
ciotka
kuzyn
kuzynka
dziadek
babcia
dziadkowie
wnuk
wnuczka
spokrewniony z
krewny/krewna
die Familierodzina
die Elternrodzice
der Vaterojciec
der Papatata
die Muttermatka
die Mamamama
das Kinddziecko
der Jungechłopak
das Mädchendziewczyna
der Sohnsyn
die Tochtercórka
der Bruderbrat
die Schwestersiostra
die Geschwisterrodzeństwo
der Onkelwujek
die Tanteciotka
der Cousinkuzyn
die Cousinekuzynka
der Großvaterdziadek
die Großmutterbabcia
die Großelterndziadkowie
der Enkelwnuk
die Enkelinwnuczka
verwandt mit + Dat.spokrewniony z
der/die Verwandtekrewny/krewna
die Familierodzina
die Elternrodzice
der Vaterojciec
der Papatata
die Muttermatka
die Mamamama
das Kinddziecko
der Jungechłopak
das Mädchendziewczyna
der Sohnsyn
die Tochtercórka
der Bruderbrat
die Schwestersiostra
die Geschwisterrodzeństwo
der Onkelwujek
die Tanteciotka
der Cousinkuzyn
die Cousinekuzynka
der Großvaterdziadek
die Großmutterbabcia
die Großelterndziadkowie
der Enkelwnuk
die Enkelinwnuczka
verwandt mit + Dat.spokrewniony z
der/die Verwandtekrewny/krewna
Vater, Mutter, Bruder, Schwestertata, mama, brat, siostra
Mama, Tata, Siostra, Brat, Dziadek, Babcia, Ciocia
der VaterTata
Mama
Babcia
Ciocia
Wujek
Siostra
Brat
Rodzeństwo
Dzieci
Wnukowie
wnuczka
wnuk
dziadkowie
rodzice
córka
syn
szwagierka
szwagier
teść
teściowa
teściowie
die Muter, der Father, die Schwester, der Bruder, mama, tata, córka, syn, siostra, brat, rodzeństwo,
matka
ojciec
dziadek
syn
córka
wujek
ciocia
kuzyn
kuzynka
brat
siostra
rodzeństwo
rodzina
wujostwo
kuzyni
dalsza
bliższa
pokolenie
die MutterMama
VaterTata
Omababcia
ciocia
wujek
dziadek syn córka małżeństwo szwagierka teściowa t
muttermama
vattertata
schwestersiostra
bruderbrat
mama tata siostra brat córka syn mąż żona
mutterMama
vaterTata
brudenBrat
Siostra
Muttermama
Vatertata
Oma / GrossMutterbabcia
Opa / GrossVaterdziadek
Onkelwujek
Tanteciocia
Nichtesiostrzeniec
Neffesiostrzenica
Schwagerszwagier
Schwagerinszwagierka
Schwestersiostra
Bruderbrat
Schwangerteść
Schwangerinteściowie
GrossSchwangerteściowa
lista
die Familierodzina
tata,
mama,
siostra,
brat,
babcia,
dziadek
Das Opa Die Oma Die Mutter Das Father Das Brother dziadek babcia mama tata brat siostra wujek ciocia
pytaćfragen
Vatertato
die mutermama
brotherbrat
schwistersiostra
onkelwujek
tanteciocia
Vatertato
die mutermama
brotherbrat
schwistersiostra
onkelwujek
tanteciocia
vatertata
mutermama
syn
tohtacórka
babcia
dziadek
die Grobelterndziadkowie
die Grobmutterbabcia
der Grobvaterdziadek
die Elternrodzice
die Muttermama
der Vatertata
die Kinderdzieci
die Tachtercórka
der Sohnsyn
die Geschwisterrodzeństwo
die Schwestersiostra
der Bruderbrat
die Enkelkinderwnuki
die Enkelinwnuczka
der Enkelwnuk
die Ehemałżeństwo
die Ehefraużona
der Ehemannmąż
die Tanteciocia
der Onkelwujek
die Nichtesiostrzenica
der Neffesiostrzeniec
die Cousinekuzynka
der Cousinkuzyn
mama,brat,siostra,ciocia wujek,syn,córka
der Onkelwujek
Die MutterMatka
Der PapaOjciec
die MutterMama
der VaterTata
der BruderBrat
die Schwestersiostra
die Tanteciocia
der Unclewujek
die MutterMama
der VaterTata
der BruderBrat
die Schwestersiostra
die Tanteciocia
der Unclewujek


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej