Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Zeit - Czas - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
20. minut po szóstej
czwarta dwadzieścia pięć
szósta trzydzieści
15. minut po 11.
już jest po czwartej
właśnie minęła godzina 8.
zegar się spóźnia
es ist zwanzig Minuten nach sechs20. minut po szóstej
vier Uhr fnfundzwanzigczwarta dwadzieścia pięć
sechs Uhr dreißigszósta trzydzieści
elf Uhr fünfzehn15. minut po 11.
es ist vier durchjuż jest po czwartej
es war soeben acht Uhrwłaśnie minęła godzina 8.
die Uhr geht nachzegar się spóźnia

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej