Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Capitel 4 - Capitel 4 - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
der Abshleppdienstpomoc drogowa
der Einschreibebrieflist polecony
prowadzenie konta
paczka
awaria
pogotowie techniczne
hasło
parking z restauracją przy autostradzie
pralnia
okienko
przelew
przeprowadzka
odholować
zaskakiwać
wpłacać
czyścić
uszkodzony
pusty
brudny
der Abschleppdienstpomoc drogowa
der Einschreibebrieflist polecony
die Kontoführungprowadzenie konta
das Paketpaczka
die Panneawaria
der Pannedienstpogotowie techniczne
das Passworthasło
die Raststätteparking z restauracją przy autostradzie
die Reinigungpralnia
der Schalterokienko
die Überweisungprzelew
der Umzugprzeprowadzka
abshleppenodholować
anspringenzaskakiwać
einzahlenwpłacać
reinigenczyścić
beschädigtuszkodzony
leerpusty
schmutzigbrudny

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej