Nauka Jezyka Niemieckiego Online

nielegulalne - nielegulalne - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
beginnen, hat begonnenzaczynać
bieten, hat gebotenoferować
bitten, hat gebetenprosić
blieben, ist gebliebenzostawać(gdzieś)
essen, hat gegessenjeść
fahren, ist gefahrenjechać, jeździć
fallen, ist gefallenupadać
fangen, hat gefangenłapać
finden, hat gefundenznajdować
fliegen, istgeflogenlatać
geben, hat gegebendawać
gefallen, hat gefallenpodobać się
gehen, ist gegangeniść, chodzić
gewinnen, hat gewonnenwygrywać
helfen, hat geholfenpomagać
kennen, hat gekanntznać
kommen, ist gekommenprzychodzić
lade, hat geladenładować
laufen, ist gelaufenbiegać
lesen, hat gelesenczytać
liegen, hat gelegenleżeć
nehmen, hat genommenbrać
rufen, hat gerufenwołać
schlafen, hat geschlafenspać
schneiden, hat geschnittenciąć, kroić
schreiben, hat geschreibenpisać
scwimmen, ist geschwommenpływać
sehen, hat gesehenwidzieć
sein, ist gewesenbyć
singen, hat gesungenśpiewać
sitzen, hat gesessensiedzieć
sprechen, hat gesprochenmówić, rozmawiać
springen, ist gesprungenskakać
stehen, hat gestandenstać
sterben, ist gestrobenumierać
tragen, hat getragennosić
treffen, hat getroffenspotykać
treiben, hat getreibenuprawiać
trinken, hat getrunkenpić
vergessen, hat vergessenzapominać
verlieren, hat velorengubić tracić
waschen, hat gewaschenmyć, prać
werden, ist gewordenstać się, zostać(kimś)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej