Nauka Jezyka Niemieckiego Online

masculina - r. męski - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
homo, inisczłowiek
dolor, orisból
kwiat
brzusiec
stopa
kielich
kość guziczna
sklepienie
kora
krtań
gardło
klatka piersiowa
szczyt
wierzchołek
brzeg
ścięgno
kanał
kamień
proszek
ząb
źródło
wzgórek
most
sól
słońce
śledziona
śledziona 2
nerka
grzebień
gruczoł
homo, inisczłowiek
dolor, orisból
fols, oriskwiat
venter, trisbrzusiec
pes, pedisstopa
calix, iciskielich
coccyx, ygiskość guziczna
fornix, icissklepienie
cortex, iciskora
larynx, yngiskrtań
pharynx, yngisgardło
thorax, acisklatka piersiowa
vertex, icisszczyt
apex, iciswierzchołek
margo, inisbrzeg
tendo, inisścięgno
axis, is
canalis, iskanał
lapis, idiskamień
pulvis, erisproszek
dens, ntisząb
fons, fontisźródło
mons, ntiswzgórek
pons, ntismost
sal, salissól
sol, solissłońce
lien, enisśledziona
splien, enisśledziona 2
ren, renisnerka
pecten, inisgrzebień
aden, enisgruczoł

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej