Nauka Jezyka Niemieckiego Online

mas. - r. m. - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
homo, inisczłowiek
dolor, orisból
flos, oriskwiat
brzuch
stopa
kielich
kość guziczna
sklepienie
kora
krtań
gardło
homo, inisczłowiek
dolor, orisból
flos, oriskwiat
venter, trisbrzuch
pes, pedisstopa
calix, iciskielich
coccyx, ygiskość guziczna
fornix, icissklepienie
cortex, iciskora
larynx, yngiskrtań
pharynx, yngisgardło

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej