Nauka Jezyka Niemieckiego Online

kus2 - kus2 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
uważano, że społeczeństwo jest jak żywy organizmpraca organiczna
pomoc ludziom z nizin społecznychpraca u podstaw
dążenie do równouprawnienia kobietemancypacja kobiet
dążenie do integracji warstwy żydowskiej z polskimasymilacja żydów
zaufanie do nauki opartej na rozumie i doświadczenscjentyzm
teoria doboru naturalnego i płciowego oraz teoria darwinizm
wizja Karola Marksa wg którego wszyscy ludzie są wmaterializm historyczny
system poglądów którego celem jest zbudowanie systmarksizm
uznawał, że celem państwa jest doprowadzenie do spsocjalizm
pogląd, wedle którego należy zachować dystans wobeagnostycyzm
miasto, salon arystokratyczny, dwór ziemiański, chmiejsca pozytywistów
self-made man, emancypantka, zasymilowany Żyd, uczbohaterowie pozytywistyczni
przekonanie o istnieniu świata nadnaturalnegospirytualizm
pogląd zakładający ciągły, nieustający rozwój wszeewolucjonizm
dążenie w sztuce do wywołania jak największego złuiluzjonizm
człowiek, który doszedł do majątku dzięki swojej zself-made-man
kapitalizm
pogląd uznający za najważniejsze wolność obywateliliberalizm
odbiór świata dokonuje się za pomocą zmysłówsensualizm


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej