Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rektion des Verbs 5 - rekcja czasownika 5 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
forschen nach Dbadać, poszukiwać, wypytywać się o
sich erkundigen nach Ddowiadywać się o
zittern von Ddrżeć z
erfUllen mit Dnapełnić czymś
sich lustig machen Uber Anaśmiewać się z
sich aus|zeichnen in Dodznaczyć się w
sich stUtzen auf Aopierać się na
verschonen jdn mit Doszczędzać komuś czegoś
verschOnenupiększać
verschon mich damit!oszczędź mi tego!
sehen auf Apatrzeć na
sich versOhnen mit Dpojednać się z
sich erschrecken(erschrickst)-erschrack-ist erschrprzestraszyć się czegoś
verfUgen Uber Arozporządzać czymś
sich beschweren Uber A, klagen Uber Askarżyć się na (2)
hOren auf Asłuchać czegoś
sich verschwOren gegen Asprzysiąc się na/przeciwko
hUten vor Dstrzec się
sich stoSen an Duderzyć się o
sich befreien von Duwolnić się od
klagen vor Dwnieść skargę do
wAhlen zu Dwybierać na
sicg vertiefen in Azagłębić się w
wetten um Azakładać się o
sich verlassen auf A, sich ergeben in Azdać się na (2)
sich Argern Uber A, sich zUrnen Uber A/jdmzłościć się na (2)
verzichten auf Azrezygnować z


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej