Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rektion des Verbs 4 - Rekcja czasownika 4 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
hAngen-hing-gehangen an Dbyć przywiązanym do
leiden-litt-gelitten an D, unter Dcierpieć na
sich Uber in Dćwiczyć się w
streben nach Ddążyć do
spotten Uber Adrwić z
sich wundern Uber Adziwić się na, dziwić się czymś
stimmen fUr A/gegen Agłosować za/przeciw
spielen um Agrać o
garantieren fUr Agwarantować za
sich interessieren fUr Ainteresować się czymś
streiten-stritt-gestritten mit D, sich zanken mit kłócić się z
sich in Acht nehmen vor D, vor|sehen mit Dmieć się na baczności przed (2)
reden Uber A, reden von Dmówić o
sich rAchen an Dmścić się na
bestimmen zu Dnakłonić do
sich belAstigen jdn mit Dnaprzykrzać się komuś z czymś*
Ubertreffen(Ubertriffst)-Ubertraf-Ubertroffen an Dprzewyższać w
siegen Uber Aprzezwyciężyć coś
folgen auf A (ist)następować po
sich empOren gegen A (na coś, nie kogoś)oburzać się na
trauen Uber A, trauern um Aopłakiwać kogoś, nosić po kimś żałobę
herrschen Uber Apanować nad
weinen vor Dpłakać z
weinen Uber A, weinen um Apłakać za
vertrauen auf A (zaufać)pokładać w czymś zaufanie
helfen bei D, verhelfen zu Dpomóc w (2)
sich irren in Dpomylić się w, omylić się co do
bitten-bat-gebeten um Aprosić o
sich Uberzeugen von Dprzekonać się o
lachen Uber Aśmiać się z
sich bemUhen um Aubiegać się o
ab|hAngen von Dzależeć od
auf|hOren mit Dprzestać
hindern an Dprzeszkodzić w
beitragen(trAgst bei)-trug bei-beigetragen zu Dprzyczynić się do
sich an|schlieSen an Dprzyłączyć się do
sich besinnen auf A, sich erinnern an Aprzypominać sobie o (2)
fragen nach Dpytać o
bUrgen fUr A, halten fUr Aręczyć za
bUrgen fUr A, halten fur Aręczyć za (2)
sich beschweren Uber Askarżyć się na
streiten-stritt-gestritt Uber A, um A, sich zankensprzeczać się o
streiten-stritt-gestritten mit D, sich zanken mit sprzeczać się z
sich bewerben(bewirbst)-bewarb-beworben um Astarać się o
sich versehen mit Dzaopatrzyć się w
sich in Acht nehmen vor D, sich vor|sehen mit Dmieć się na baczności przed (2)
sich enttAuschen in Dzawieść się na
beneiden um Azazdrościć czegoś
erbleichen vor Dzblednąć ze, przed
zwingen-zwang-gezwungen zu Dzmuszać do


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej