Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Rektion des Verbs 2 - rekcja czasownika 2 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
arbeiten an Dpracować nad
verabschied von Dżegnać się z
zeugen von Dświadczyć o
Angst haben vor D, sich fUrchten vor Dbać się czegoś
sich schUtzen vor Dchronić się przed
sich beteiligen an Duczestniczyć w
Ubersetzen in Aprzetłumaczyć na
sich verlieben in Azakochać się w
sich vertiefen in Azagłębić się w
umgehen-ging um-ist umgegangen mit Dobchodzić się z czymś, posługiwać się czymś
versorgen mit Dzaopatrywać w
zOgern mit Dzwlekać z
zusammen|stoSen [ist] mit Dzderzyć się z
gewinnen an D, profitieren von Dzyskać na, skorzystać na (2)
sterben(stirbst)-starb-ist gestorben an Dumrzeć na
telnehmen(nimmst teil)-nahm teil-teilgenommen an Dbrać udział w
verlieren-verlor-verloren an Dtracić na
vorbei|gehen (ist) an Dprzechodzić obok
zweifeln an Dwątpić w
sich an|passen an Adopasować/dostosować się do
denken-dachte-gedacht an Amyśleć
sich erinnern an Aprzypominać sb coś
glauben an Awierzyć w
grenzen an Agraniczyć z
sich halten(hAlst)-hielt-gehalten an Atrzymać się czegoś
fehlen an Dbrakować czegoś
sich gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
schreiben-schrieb-geschrieben an Dpisać do
sich wenden-wandte-gewandt an Dzwracać się do
basieren auf Dbazować/opierać się na
powoływać się na
bestehen-bestand0bestanden auf Ddomagać się, obstawać przy czymś
sich freuen auf Acieszyć się na
rechnen auf Aliczyć na
sich verlassen(verlAsst)-verlieS-verlassen auf Azdać się na kogoś, polegać na kimś
sich vor|bereiten auf Aprzygotować się na
warten auf Aczekać na
bestehen-bestand-bestanden aus Dskładać się z
sich er|geben aus D, resultieren aus Dwynikać z (2)
stammen aus Dpochodzić z
hinweisen-wies hin-hingewiesen auf Azwrócić uwagę na, wskazać na
hoffen auf Amieć nadzieję na
sich konzentrieren auf Askupić się na
reagieren auf Areagować na
anrufen-rief an-angerufen bei Dzadzwonić do
helfen(hilfst)-half-geholfen bei Dpomagać w
achten auf Auważać na (odprzymiotnikowy)
auf|passen auf Auważać na
antworten an Aodpowiadać na
ankommen-kam an-ist angekommen auf Azależeć od
sich entschuldigen bei Dusprawiedliwiać się u kogoś
sich enschuldigen fUr Ausprawiedliwiać się z powodu
ersetzen durch Azastąpić czymś
teilen durch Adzielić przez
berechtigen zu Duprawniać do
fUhren zu Dprowadzić do
gehOren zu Dzaliczać się do, należeć do
gratulieren zu Dgratulować z okazji
raten(rAst)-riet-geraten zu Ddoradzać coś
danken fUr, sich bedanken fUr Adziękować za (2)
sich bedanken bei Ddziękować komuś
sich eignen fUr Anadawać się do
sich entscheiden fUr A, sich entschlieSen zu Dzdecydować się na (2)
entscheiden-entschied-entschieden Uber Adecydować o
1)uchodzić za; 2)dotyczyć czegoś
ręczyć za
uważać za
sich kUmmern um Atroszczyć się o (stricte dbać o kogoś)
sorgentroszczyć się o (zadbać o coś, dbać by, niepokoić
wykroczyć przeciw
bronić się przeciw
walczyć przeciw
walczyć o (2)
być za czymś, popierać coś
przeobrazić się w
pogodzić się z
zaczynać coś (2)
rozpoznać po
zajmować się czymś
liczyć się z
rozmawiać przez telefon z
kroić na części, podzielić na
wpaść/popaść w (panikę, złość)
1)pachnieć czymś; 2)czuć czymś
kierować się czymś
smakować jak
tęsknić za
śmierdzieć czymś
dążyć do
szukać czegoś
złościć się z powodu
denerwować się z powodu
pachnieć czymś
dowiadywać się o
pytać o
sięgać po
cieszyć się z
śmiać się z
zastanawiać się nad
rozmawiać o (2)
dysponować czymś
dziwić się z powodu
relacjonować coś
rozumieć coś przez coś
zależeć od
abstrahować od
uwolnić od
donosić, relacjonować, opowiadać
dowiedzieć się o
opowiadać o [najpopularniejszy zwrot]
traktować o
marzyć, śnić o
odróżniać od
przekonać o
ostrzegać o/przed
sądzić o (2)
dyskutować o
starać się o, ubiegać się o (2)
zazdrościć KOMUŚ czegoś
1)cierpieć z powodu; 2)chorować na
bać się czegoś
zachorować na
słyszeć o
informować o
protestować przeciw
przybywać do
orientować się w, znać się na
polegać na
pomylić się w
zapraszać do
zapraszać na
przyczynić się do
stawać się czymś
zmuszać do
skarżyć się na (2)
uskarżać się na
ograniczać się do
odnosić się do
nastawić się na
wpaść do kogoś
interesować się czymś


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej