Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die ErzAhlung 1 - opowiadanie 1 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
zeigen D Aokazywać komuś coś
erlaubenpozwalać
bekennen, gestehen D Awyznać komuś coś (2)
zirkulierenkrążyć [obieg; das Blut, die Luft]
tOnenbrzmieć
das Teilczęść [materialny fragment]
der Teilczęść [niematerialna]
zum Teilpo części
zum groSen Teilw dużej mierze
zu gleichen Teilenpo równo
ich fUr meinen Teiljeśli chodzi o mnie
mir/dir sein Teil denkenpomyśleć sobie swoje
ertOnenzabrzmieć
lAchelnuśmiechać się
lachen Uber den-die-dasuśmiać się z czegoś
nach dem-der-dempo (kolejność)
das Teil nach dem Teilkawałek po kawałku
einer nach dem anderenjeden po drugim
das Teilgebietdziedzina, dyscyplina
wahnsinnigszalony, nieobliczalny [der Mensch]
wahnsinnig, verrUcktszalony, wariacki [die Idee, der Einfall]
wildszalony, dziki [das Leben, der Tanz]
ungehemmtszalony, niepohamowany [die Emotion]
die Idee, die Ideen, der Einfall (albo najazd)pomysł (2)
einfallsreicht, findigpomysłowy [der Mensch] (2)
originel, schlaupomysłowy [der Plan, die PlAne] (2)
gut/schlecht durchdachtdobrze/źle pomyślany
auf eine Idee kommenwpaść na pomysł
der Tanz, die TAnzetaniec
der Kriegstanztaniec wojenny
der TotentanzTaniec Śmierci
auf|fordern ihn-sie-es zum Tanzpoprosić kogoś do tańca
auf|fordern ihn-sie-es zum Bleibenpoprosić kogoś, aby pozostał
die Aufforderung, die Aufforderungenzaproszenie, wezwanie
die VarrUcktheit, der Wahnsinnszaleństwo (2)
der Wahnsinnszaleństwo, stricte jako szał
die Achtungszacunek
die Emotion, die Emotinenemocja
emotionalemocjonalny
zeigen dem Lehrer die Achtungokazywać szacunek nauczycielowi
das wird sich erst zeigento się jeszcze okaże
wie es sich herrausstelltjak się okazuje
wie es sich herrausstelltejak się okazało
es zeigt sich, dass...okazuje się, że...
wohlchyba
der Momentchwila [policzalne, konkretne momenty]
die Weile, der Augenblickchwila [niepoliczalny]
flieSendpłynny
fliehen vor dem-der-demuciec od czegoś
fliehen vor der RealitAtuciec od rzeczywistości
erschlieSen mir/dir den-die-daszapewnić sobie dostęp do czegoś
erschlieSen mir/dir ihn-sie-espozyskać kogoś
Nach einer Woche erschlieSe ich ihn zu unseren ZiePo tygodniu pozyskałem go do naszych celów.
die Ziele, der Zweckcel (2)
Der Zweck heiligt die MUttel.Cel uświęca środki.
erschlieSen ihn-sie-eszastrzelić kogoś
sich erschlieSenzastrzelić się
erschlieSen wordenzostać zastrzelonym
die Erschliesung, die Erschliesungenrozstrzelanie
wohlchyba
manchmal, ab und zuczasami (2)
aus|machen[angielskie to matter]
aus|machen nichtsnie robić różnicy, nie mieć znaczenia
meistensprzeważnie
oftczęsto
immerzawsze
nimmernigdy


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej