Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Bindewörter - spójniki - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
undi
aberale
sondernlecz
oderalbo
dennbo
deshalb/darum/deswegendlatego
dannwtedy
außerdempoza tym
trotzdenpomimo że
sonstw przeciwnym wypadku
alskiedy (tylko raz przeszłości)
wennkiedy
sooftilekroć
bevor/ehezanim
seitdem/seitodkąd
währendpodczas gdy
nachdem (następstwo czasów)po tym jak
sobaldskoro tylko
solangejak długo
bisaż, dopóki nie
weilponieważ (zdanie podrzędne)
daponieważ (zdanie główne)
wenn/falls (zdania warunkowe)jeśli
obczy
obwohlchociaż, mimo że
damitżeby
dassże

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej